สะพานโกลเด้นเกต (San Francisco, California, USA)

15-GoldenGateสะพานโกลเด้นเกต (Golden Gate Bridge) เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นสะพานข้ามจากเมืองซานฟรานซิสโกกับมารินเคาน์ตี้ (Marin County) มีสีส้มเห็นเด่นชัดสะดุดตาและมีระยะทางยาวประมาณ 1.7 ไมล์ (1 ไมล์ = 1.609344 กิโลเมตร)

สะพานโกลเด้นเกตเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1932 เปิดใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1937  ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 33 ล้านเหรียญสหรัฐ   โกลเด้นเกตเป็นสะพานแขวนทำด้วยเหล็ก ยึดติดอยู่กับฝั่งบนอ่าวด้วยหอคอยคู่ที่มีความสูง 750 ฟุต  ใช้สายเคเบิลที่มีความยาวกว่า 7,000 ฟุตซึ่งประกอบไปด้วยเส้นลวดยาวรวมกว่า 70,000 ไมล์ยึดอยู่ที่ยอดหอคอย  สะพานนี้ต้องใช้เวลาในการวางแผนก่อนก่อสร้างถึง 10ปี แต่หลังจากนั้นใช้เวลาสร้างจริง 4 ปี

คนเดินเท้า รถเข็น และจักรยานสามารถข้ามสะพานโกลเด้นเกตได้โดยใช้ทางเดินเท้าของสะพานในช่วงเวลาระหว่างวัน แต่สเกตบอร์ด โรลเลอร์เบลด และโรลเลอร์สเกต ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สะพานนี้  จุดชมวิวและถ่ายรูปจะอยู่ที่บริเวิณเชิงสะพานทั้งฝั่งเหนือและใต้ซึ่งมีลานจอดรถไว้บริการด้วย

สะพานโกลเด้นเกตถูกสร้างขึ้นให้มีสีส้มก็เพื่อให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายสำหรับบรรดาเรือที่เดินทางผ่านไปมาในอ่าว แม้ในเวลาที่มีหมอกลงก็ตาม และยังเป็นสีที่เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น ด้วยความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์น่าอัศจรรย์ทำให้สะพานโกลเด้นเกตเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของซานฟรานซิสโก  และถูกนำไปเป็นฉากประกอบในภาพยนตร์หลายๆ เรื่องเช่น Interview with a Vampire (1994), Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991), A View to a Kill (1985), Vertigo (1958) เป็นต้น

ในทุกๆ ปีจะมีผู้มากระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายที่สะพานโกลเด้นเกต  และเมื่อปีค.ศ. 2008 ทางการที่เกี่ยวข้องได้มีการอนุมัติให้ติดตั้งตาข่ายที่บริเวณสะเพื่อแก้ไขปัญหานี้  โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณสูงถึง 40-50 ล้านเหรียญสหรัฐ  ตาข่ายจะถูกติดตั้งที่ระดับ 20 ฟุต หรือประมาณ 6 เมตรต่ำกว่าทางเดินเท้าและมีความกว้างยื่นออกไปประมาณ 20 ฟุตจากตัวสะพาน  อย่างไรก็ดี การติดตั้งตาข่ายคงจะใช้เวลานานหลายปีและยังต้องใช้เวลาในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีก

Leave a Reply