ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--ซีพีเอฟ
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 570 บาท เป็นหาบละ 582 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 356.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาข้าวโพดจะสูงขึ้นแต่ราคายังปรับขึ้นไม่แรงเท่ากับกากถั่วเหลือง เนื่องจากที่ผ่านมาราคาข้าวสาลีค่อนข้างอ่อน กอปรกับบางพื้นที่ของประเทศอาร์เจนตินามีฝนตก โดยเกษตรกรอาร์เจนตินาปลูกข้าวโพดแล้วเสร็จร้อยละ 91.30 ซึ่งถือว่าเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเร็วกว่าปกติ อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตข้าวโพดอาร์เจนตินาในปีนี้จะได้ผลผลิตไม่ดีนัก ขณะเดียวกันการปลูกข้าวโพดรุ่นที่ 2 ในประเทศบราซิลอาจล่าช้าจากภาวะฝนตกชุก ดังนั้นแนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศคาดว่าจะยืนแข็งต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมระหว่างที่ตลาดกำลังประเมินว่าในฤดูกาลต่อไป สหรัฐอเมริกาจะเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อชดเชยความเสียหายในอเมริกาใต้หรือไม่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท

ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 324.00 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลง ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 992.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการเพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศอาร์เจนตินาได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง อย่างไรก็ตามการปลูกแล้วเสร็จถึงร้อยละ 96.70 แล้ว ส่วนในประเทศบราซิลประสบกับภาวะฝนตกหนัก ทำให้มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลงและน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง
ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ยังมีความต้องการใช้ปลาป่น ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 52.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 48.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 52.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 47.70 บาท

ทั้งนี้มีรายงานจากประเทศเปรูว่าจะออกมาตรการหยุดจับปลาทางตอนเหนือ-ตอนกลาง ในวันที่ 26/01/2018 ซึ่งคาดว่าจะจับปลาได้ทั้งหมด 700,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของโควต้า 1.49 ล้านตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคักเป็นอย่างมาก มีความต้องการซื้อข้าวจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 462 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 482 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 360 เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้นจากราคากระสอบละ 1,330 บาท เป็นกระสอบละ 1,380 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มจากกระสอบละ 980 บาท เป็นกระสอบละ 1,000 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง
สุกร : ราคาแข็งตัว

ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ลดลง จากความพยายามของผู้เลี้ยงสุกรในการเร่งผลักดันปริมาณผลผลิตสุกรส่วนเกิน โดยเฉพาะการจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกพิเศษทั่วไทย ทั้งพื้นที่ภาคตะวันตกในจังหวัดราชบุรี และภาคอื่นๆ ตลอดจนการจำหน่ายปลีกตามห้างค้าปลีกต่างๆ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นื้แข็งตัวขึ้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 46-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงเท่ากับราคาประกาศ อยู่ที่กิโลกรัมละ 46-54 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 43)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 10.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคไข่ไก่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ด้านปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 12 -15 กุมภาพันธ์ 2561

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้มีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ยืนแข็งเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่หาบละ 582 บาท ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2561รอบส่งมอบเดือนมีนาคม...

ภาพข่าว: ตีฆ้อง! เปิดโรงงานซีพี ลาว

ดร.สินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพูคำ เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำส.ป.ป.ลาว และนายอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง