ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปศุสัตว์พะเยา สานพลังเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน CP Pork Shop เดินหน้าโครงการ ปศุสัตว์ OK

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--ซีพีเอฟ

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบใบรับรอง "โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK" แก่ เถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน ซีพี พอร์ค ชอป (CP Pork Shop) จำนวน 9 รายนำร่อง ในจังหวัดพะเยา ที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐานปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นจุดสังเกตของผู้บริโภค ว่าเป็นร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์จากแหล่งผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ เนื้อหมูปลอดสารเร่งเนื้อแดง และปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง100%

นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลก กรมปศุสัตว์ได้เร่งพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มไปจนถึงสถานที่จำหน่าย โดยมีเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ดังเช่นโครงการมาตรฐานปศุสัตว์ OK ที่กรมปศุสัตว์โดยปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชนร่วมกันดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกระบวนการผลิตจากบริษัทก็มีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว ตั้งแต่การเลี้ยงในฟาร์มที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สัตว์ปลอดภัยปลอดโรคตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ผ่านการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย สู่สถานที่จำหน่ายที่มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เถ้าแก่เล็กฯได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวครบทั้ง 9 ราย

"กรมปศุสัตว์ ผลักดันโครงการปศุสัตว์ OK อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โครงการนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ขอชื่นชมทุกภาคส่วนทั้งซีพีเอฟ และผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กทุกคนที่มุ่งมั่นยกระดับการผลิตและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคชาวพะเยาให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น" นายพงศ์พัฒน์ กล่าว

ด้าน นายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านปศุสัตว์ของประเทศ ซีพีเอฟมีนโยบายในการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" ได้มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยที่ผ่านมาสายธุรกิจสุกรได้ผลักดันโครงการร้านตู้หมูชุมชน สด สะอาด ปลอดภัย "ซีพี พอร์ค ชอป" เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหมูสดจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับโครงการปศุสัตว์ OK ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวชุมชนให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง

"ขอขอบพระคุณท่านปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน รวมถึงเถ้าแก่เล็กร้านซีพี พอร์ค ชอป ทั้ง 9 รายที่ได้ร่วมกันดำเนินการตามมาตรฐานปศุสัตว์ OK อย่างเข้มแข็ง กระทั่งผ่านการรับรองและได้เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในชุมชนซึ่งล้วนเป็นญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของตนเองได้อย่างภูมิใจ" นายวิรัตน์ กล่าว

ขณะที่ นางนงคราญ ประชุมของ เถ้าแก่เล็กฯ ร้านนงคราญหมูสด อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ที่ไม่เพียงเป็นการรับรองว่าสินค้าที่จำหน่ายในร้านของตนเองมีคุณภาพเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคใช้เป็นจุดสังเกต ว่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่พวกเขาเลือกมีความปลอดภัยและมั่นใจได้ในคุณภาพ ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ ขอขอบคุณทั้งกรมปศุสัตว์และซีพีเอฟที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้ร่วมดำเนินโครงการดีๆเพื่อผู้บริโภคเช่นนี้

ส่วน นางสาวสุกัญญา ดอกเกี๋ยง เถ้าแก่เล็กฯ ร้านโยหมูสด อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวเสริมว่า การร่วมเป็นเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน ทำให้ได้มีโอกาสเป็นห่วงโซ่สำคัญในการส่งต่อเนื้อหมูที่สด สะอาด ปลอดภัยให้กับคนในชุมชน ที่มีทางเลือกในการซื้อสินค้าเนื้อหมูจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าเมืองไกลๆ เพื่อซื้อเนื้อสัตว์มากักตุนไว้มากๆเหมือนในอดีต ทุกวันนี้ชาวชุมชนสามารถมาเลือกซื้อเนื้อหมูสดๆที่เก็บในตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ได้ตลอดเวลา ในปริมาณที่เพียงพอกับการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้านได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ OK ก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น./


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ปศุสัตว์ OK ... ดัน #เถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชน สร้างอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

โครงการปศุสัตว์ OK ที่กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการให้เกิด "เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันได้ให้การรับรองและมอบตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK รวม 2,805 แห่งทั่วประเทศ และตั้งเป้าหมายขยายการรับรองให้ครบ 4,000...

บิ๊กซี ชวนบริโภคผลไม้ไทย คัดลิ้นจี่พะเยาจำหน่ายทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา คัดลิ้นจี่ ปลอดสาร เกรดเอ คุณภาพส่งออกจากสวนมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมเตรียมเปิดโครงการ Farm Fresh เอาใจผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าคุณภาพที่สด ใหม่ รั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง