ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แอลจี จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เสริมศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๖:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--แอลจี วัน

ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (สองจากซ้าย) และ ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร (ซ้าย) บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด,รศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี (สองจากขวา) และ ผศ. ดร. คมสัน มาลีสี รองคณบดี (ขวา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในโครงการ “Empowering Tomorrow’s Leaders” ผนวกกำลังความเป็นหนึ่งทางด้านนวัตกรรมระดับโลกจากแอลจี และความเป็นหนึ่งทางด้านวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัย สร้างศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่าสี่ล้านบาท

คุณธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของแอลจีที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระดับโลก แอลจีภูมิใจที่ได้ร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ซึ่งเราเชื่อว่าความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับโลกของแอลจี ผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันฯ ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับการทำงานทางด้านวิศวกรรม และเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต”

รศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นว่าการร่วมมือกับผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกอย่างแอลจีจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในอนาคตได้ ซึ่งในความร่วมมือนี้ แอลจีจะให้การสนับสนุนในด้านทางด้านนวัตกรรม การมอบทุนการศึกษาเพื่อการค้นคว้าและวิจัย การจัดสร้างหอประชุม LG Auditorium พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ LG Innovation Center แห่งแรกของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่”

โครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ประกอบด้วย

ทุนการศึกษา LG Life’s Good สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ จำนวน 4 ทุนต่อปี รวมมูลค่า 800,000 บาท (โดยไม่มีข้อผูกมัด)

ตกแต่งหอประชุม LG Auditorium พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อันทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ LG Innovation Center เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รศ.ดร. สุชัชวีร์ กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น ในระยะยาว นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในศูนย์นวัตกรรมได้อีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของทั้งสถาบันฯ และแอลจี ในการมีส่วนร่วมกับชุมชน และตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม”

“โครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีของแอลจีที่พัฒนาสู่การใช้งานจริง เราเชื่อว่าในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะก้าวไปเป็นผู้นำ และประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ สู่สังคม โครงการนี้จึงเป็นจุดริเริ่มทางความคิด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด” คุณธันยเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย
ศุภาดา ชัยวงษ์
แอลจี วัน ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 252 4166 ต่อ 102
อีเมล์ schaiwong@lg-one.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ( Eisenhower Fellowships ) ปี 2012

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) โดยนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายก วสท.(คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการ TUTG ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ,ดร.วรนิติ ช่อวิเชียร และ ดร.ธีรธร ธาราไชย รองประธานยุววิศวกรแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทถึงระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หลั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง