แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 21 ที่สุดแห่งปีของการติวเข้มเพิ่มพลังสมอง รวมสุดยอดอาจารย์ เผยเคล็ดลับข้อสอบโค้งสุดท้าย สู่รั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค Friday January 8, 2010 10:28
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์

“เพิ่มพลังสมอง พิชิต Admissions” กับ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2010” ขอเชิญร่วมติวเข้มข้อสอบ O-NET, GAT/PAT เพื่อเตรียมฝึกสมอง สร้างความมั่นใจ ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก้าวสู่ปีที่ 21 สั่งขยายการเรียนการสอนเป็น 8 วัน 8 วิชา พร้อมเปิดโปรแกรมวัดความสามารถของสมอง วัดทักษะ ไอคิว ก่อนสอบ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-31 มกราคมนี้ 25,000 คนแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รับเอกสารประกอบการเรียนฟรี ส่วนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านจะได้รับรหัสเพื่อดาวน์โหลดหนังสือเรียนพร้อม

ติวออนไลน์ได้ที่ www.brandsworld.co.th แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นับเป็นโครงการเดียวที่มีอาจารย์ติวชื่อดังต่างพร้อมใจมาร่วมติวเข้มเพิ่มพลังสมองให้กับเยาวชนมากที่สุดของเมืองไทย นอกจากนี้ยังจัดถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือรับชมสดทาง www.ku.ac.th

ผศ.จงกล แก่นเพิ่ม ประธานโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ กล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาที่เปลี่ยนไป ดังนั้นในปีนี้ทางโครงการฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการเรียนการสอนให้เข้มข้นขึ้น ทั้งในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นตรงจุด มีการรวมตัวของคณะอาจารย์ติวชื่อดังมากมาย การนำเทคโนโลยีอย่างสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เป็นต้น เพื่อเพิ่มพลังสมอง พิชิต Admissions เตรียมความพร้อม ทดสอบความรู้ก่อนที่จะสอบ O-NET GAT/ PAT ให้แก่นักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 150,000 คน

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2010 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างเจตคติที่ดีให้แก่เยาวชนของชาติ ในด้านการศึกษา มุ่งมั่นและปรารถนาให้เยาวชนของชาติได้มีอนาคตที่งดงามสืบต่อไป ที่ผ่านมามีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 450,000 คน แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นับเป็นโครงการเดียวที่มีอาจารย์ติวชื่อดังต่างพร้อมใจมาร่วมติวเข้มเพิ่มพลังสมองให้กับเยาวชนมากที่สุดของเมืองไทย อาทิ อาจารย์ลิลลี่-กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ อาจารย์สมศรี ธรรมสารโสภณ ครูพี่แนน-อริสา ธนาปกิจ อาจารย์ชัย ลาภเพิ่มทวี เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติวข้อสอบ GAT ขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย

ในปีนี้ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไว้อย่างมากมาย คือ ขยายเวลาการเรียนการสอนเป็น 8 วัน 8 วิชา โดยได้เพิ่มการสัมมนาพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสอบในหัวข้อ “เคล็ดลับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย” และ “อาชีพเด่นในทศวรรษหน้า” โดยวิทยากรที่ประสบความสำเร็จทั้งในการเรียนและในอาชีพนั้นๆ จริง อาทิ “โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” นักร้องนักดนตรีชื่อดัง “หนูดี-วนิษา เรช” ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการทางสมองคนแรกของไทย

“รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในเด็กชื่อดังของเมืองไทย และ “ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน” CEO หญิงคนเก่งจากค่ายแบรนด์ เป็นต้น

ด้าน ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด กล่าวว่าเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยเสมอมา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

นอกจากจะมีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ในส่วนของ www.brandsworld.co.th ได้มีกิจกรรมพิเศษสุดเพื่อมอบให้กับน้องๆ ได้เพิ่มพลังสมอง ฝึกทักษะ พัฒนาสมองเตรียมความพร้อมก่อนสอบได้พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจัดให้มีการสอนแบบออนไลน์ให้กับน้องๆ เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม กับอาจารย์ติวชื่อดังของโครงการฯ อีกทั้งน้องๆ ยังสามารถดูย้อนหลังได้ นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดหน้า BRAND’S City ซึ่งเป็นโปรแกรมวัดความสามารถของสมอง ทักษะ ไอคิว ของน้องควบคู่ไปด้วย เพื่อน้องๆ จะได้ทราบว่าตอนนี้น้องๆ มีความพร้อมมีความสามารถมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติวผ่านหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2553 นี้อีกด้วย

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนน้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ติวเข้มสอบ O-NET GAT/ PAT ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครผ่านอินเตอร์เนตได้ที่ www.brandsworld.co.th ระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2553 โครงการฯ ได้เตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนไว้แจกฟรีสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 25,000 ท่านแรก แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านๆ มา มีจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนับแสนคน ดังนั้นในปีนี้จึงได้มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านได้รับรหัสเพื่อใช้ดาวน์โหลดหนังสือเรียนและร่วมติวออนไลน์ได้เช่นกัน

ส่วนน้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้วสามารถรับเอกสารได้ด้วยตนเอง ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันพฤหัสที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะเปิดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน พร้อมเผยแพร่ภาพทั่วประเทศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท. วังไกลกังวล ช่อง DLTV 94 หรือรับชมการถ่ายทอดสดทาง www.ku.ac.th ได้เช่นกัน ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดย บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คนึงนิตย์ อุรัตน์ หรือ กชกร พูนคำ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทร. 0-2718-3800 ต่อ 131

Latest Press Release

ไมนัส-ซัน แนะนำ Minus-Sun Facial Ultra Sun Protection SPF50+ / PA+(Broad Spectrum Sunscreen)

ครีมกันแดดสูตรใหม่จาก Minus-Sun ที่มี Triple UV Protection ปกป้องผิวจากรังสี UVA 1, UVA 2 และ UVB อีกทั้งยังได้มาตรฐาน Broad Spectrum คือช่วยป้องกันรังสี UVA ตั้งแต่ 378 นาโนเมตรขึ้นไป จึงทำให้หมดกังวลเรื่องปัญหาความหมองคล้ำ เหี่ยวย่น และริ้วรอยก่อนวัย...

ALIFE Design Thailand Accessories สำหรับผู้รักการท่องเที่ยว

ALIFE Design Thailand Accessories สำหรับผู้รักการท่องเที่ยว สัญชาติเกาหลี จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย สามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ : The Travel Store สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 (Silom Complex 3rd Fl.) พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2 (Paradise Park 2nd...

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จับมือรัฐ ดึงยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมน้ำตาลทั่วโลก ถกสถานการณ์การผลิต การบริโภคและการค้าน้ำตาลทรายในระดับโลก

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมสนับสนุน บริษัท KINGSMAN ยักษ์ใหญ่วงการวิเคราะห์ตลาดน้ำตาลโลก จัดงานประชุม Kingsman Asia Pacific Sugar Conference ดึงกลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้าและผู้ส่งน้ำตาลจากทั่วโลก...

แบรนด์รังนกแท้ เปิดตัว ญาญ่า-อุรัสยา BRANDS Love Ambassador คนใหม่

แบรนด์รังนกแท้ เปิดตัว ญาญ่า-อุรัสยา BRAND’S Love Ambassador คนใหม่พร้อมเปิดมุมมองคุณค่าแห่งความรักผ่านแคมเปญ “Beauty of Love” แบรนด์รังนกแท้ เปิดตัว ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ เป็น BRAND’S Love Ambassador คนใหม่...

ภาพข่าว: บางกอกดรัก เปิดตัวยา คาชาน่า สารสกัดกระชายดำ ปรากฏตัวครั้งแรก ในงานสัมมนาทางวิชาการด้านยาของชาวเภสัชทั่วประเทศ

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จำกัด (ลำดับ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย.ภก.สุนชัย พจมานเหมาะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอกดรัก จำกัด (ลำดับ 2 จากซ้าย) นำยาตัวใหม่ Kachana (คาชาน่า) ซึ่งสกัดจากกระชายดำ...

Related Topics