ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ส.กุ้งไทย แนะลดผลผลิตกุ้ง 20% เตรียมพร้อมรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 52ยันอนาคตกุ้งสดใส เมื่อเข้าเครือข่ายฟาสต์ฟู้ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๕:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ธ.ค.--สมาคมกุ้งไทย

วันนี้ นายกสมาคมกุ้งไทย พร้อมตัวแทน ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดต่างๆ มีการประชุมสรุปสถานการณ์กุ้งปี 2551 และแนวโน้มขึ้น ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรุงเทพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในปีหน้า 2552 ที่ต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจโลก

ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์กุ้งไทยว่าในอดีตผู้เลี้ยงต้องเผชิญกับราคากุ้งที่ไม่มีเสถียรภาพ ขณะที่ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้น แต่ราคาส่งออกกลับลดลงมากแบบสวนทางกัน เฉกเช่นเดียวกับสินค้าเกษตรทั่วไป เมื่อผลิตได้มากราคาก็ต่ำ เช่น ปี 2543 ผลิตกุ้งได้ 290,000 ตัน ราคากุ้งส่งออกอยู่ที่ 432 บาท/กก. ปี 2550 ผลิตกุ้งได้มากถึง 530,000 ตัน ราคาส่งออกอยู่ที่ 230 บาท/กก. และปีนี้ คาดว่าไทยจะผลิตกุ้งได้ 490,000 ตัน (ขณะที่ทั่วโลกผลิตกุ้งได้มาก) ราคาส่งออก (ม.ค.–ต.ค.) อยู่ที่ 231 บาท/กก. และคาดว่าราคาจะไม่ลดลงไปกว่านี้อีก หากมีก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อปลายปีที่แล้ว (2550) ที่สมาคมผู้เลี้ยงกุ้ง ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดต่างๆ ออกมา มีมติร่วมกันให้ลดการผลิตกุ้งลงร้อยละ 20 โดยใช้มาตรการต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตกุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากประสบปัญหาหนักราคากุ้งตกต่ำต่อเนื่อง เดือดร้อนกันทั่ว เนื่องจากผลผลิตออกมามาก ผลพวงจากมติดังกล่าวที่ประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ปีนี้พี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งไม่ต้องประสบปัญหาเช่นปีที่ผ่านมา ทุกอย่างค่อนข้างสมดุลกันดี

ปัจจุบัน ข้อมูลการส่งออกกุ้งของไทย ช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 2551 ปริมาณ 297,745 ตัน มูลค่า 68,719 ล้านบาท โดยรวมปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.64 แต่หากพิจารณาตลาดกุ้งที่สำคัญ ของไทย เช่น ตลาดอเมริกา พบว่าไทยส่งกุ้งเข้าไปได้ปริมาณลดลงร้อยละ 3.38 ส่วนตลาดญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มนำเข้ากุ้งจากประเทศต่างๆลดลง รวมถึงออสเตรเลีย ตลาดที่มีการกีดกันการค้าสูง ที่กำลังเผชิญกับค่าเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียอ่อนตัวลงมาก แถมส่งออกสินค้าหลักของประเทศ เช่น แร่ธาตุต่างๆได้น้อยลง ฯลฯ เหล่านี้ประกอบกับการที่ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการบริโภคกุ้ง ซึ่งเป็นสินค้า Luxury Item อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรื่องนี้หลังจากที่สมาคมและตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดต่างๆได้ประเมินสถานการณ์แล้ว มีมติเห็นพ้องว่า เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ ภาวะความต้องการของตลาด และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในปีหน้า 2552 ในการที่จะประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกแล้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจำเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมการ ปรับตัว เพี่อให้สามารถฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจไปได้ ปีหน้า 2552 โดยลดการผลิตกุ้งให้น้อยลง ร้อยละ 20 (จากปี 2551 ซึ่งผลิตได้ที่ 490,000 ตัน) ให้อยู่ที่ประมาณ 392,000 ตัน โดยมาตรการ ดังนี้ 1) ลดความหนาแน่นของจำนวนลูกกุ้งที่ลงเลี้ยง 2) ลดจำนวนรอบการเลี้ยง โดยการหยุดพักบ่อนานขึ้น-ลดจำนวนบ่อที่เลี้ยง –ไม่มีการขยายหรือเพิ่มจำนวนบ่อหรือฟาร์ม –พยายามไม่ให้มีผลผลิตออกมาพร้อมกัน

“อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในอนาคตระยะยาวของกุ้งยังแจ่มใส เพราะต้นทุนการผลิตก็ถูกลงมาไม่น้อยแล้ว ส่วนการบริโภคก็จะค่อยๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อไรที่กุ้งเข้า Fast Food Chain ทั่วโลกได้ การบริโภคกุ้งก็จะมากขึ้นๆกว่านี้ โดยผู้บริโภคสามารถกินกุ้งได้ทุกวัน ทุกมื้อ เช่นเดียวกับไก่ และหมู เพราะเมื่อนั้นการบริโภคกุ้งจะไม่ใช่มีการบริโภคกันมากแต่เพียงในช่วงเทศกาลที่สำคัญ หรือ Seasonal เช่น คริสต์มาส ปีใหม่ เทศกาลโอบ็อง (OBON) ของญี่ปุ่น หรืออื่นๆ เท่านั้น แต่หากสามารถเข้าไปที่ฟาสต์ฟู้ด จะกินกุ้งมื้อไหน วันไหนก็ได้ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการบริโภคกุ้งก็จะนิ่งอุตสาหกรรมก็จะยั่งยืน” นายกสมาคมกุ้งไทย กล่าวทิ้งท้าย

ดร. สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
นายกสมาคมกุ้งไทย
โทร. 081-8302448

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาประเทศ

การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาที่อยู่อาศัยกับการพัฒนาประเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.00 -17.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน(แพลทตินั่ม) ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ...

วว. อบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล” ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง