เทคโนโลยีการกรองของพอลได้รับการรับรองเพื่อกำจัดสารหนูจากน้ำดื่ม โดยสามารถกำจัดสารหนูได้มากกว่ามาตรฐานที่ EPA กำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค Wednesday December 7, 2005 18:36
อีสต์ ฮิลล์, นิวยอร์ก--(บิสิเนสไวร์)--6 ธ.ค. 2548

ผู้ให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลและชุมชนกำลังเร่งดำเนินการลดปริมาณสารหนูในน้ำดื่มให้ทันกำหนดเส้นตายวันที่ 23 ม.ค. 2549 ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA)แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามข้อกำหนดใหม่นั้นจะต้องลดระดับสูงสุดของสารหนูที่ยอมรับได้ในน้ำดื่มลงสู่ 10 ส่วนต่อพันล้าน (ppb) บริษัทพอล คอร์ปอเรชัน (NYSE:PLL) ประกาศในวันนี้ว่า เทคโนโลยีการกรองโดยใช้แผ่นเยื่อ (membrane filtration) ได้รับการรับรองจากศูนย์ระบบน้ำดื่มระหว่างประเทศ (NSF International Drinking Water Systems Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับรองเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของ EPA เพื่อขจัดสารหนูจากน้ำดื่ม   ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยอิสระบ่งชี้ว่า ระบบ Pall Aria(TM) Microfiltration System จะลดปริมาณสารหนูลงสู่ระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ (ต่ำกว่า 2 ppb) ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานของ EPA ที่กำหนดระดับสูงสุดของสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม และเป็นเทคโนโลยีแรกของการกรองแบบ microfiltration ที่ได้รับการรับรองในการขจัดสารหนูภายใต้ข้อกำหนดใหม่ของ EPA

"มีชุมชนจำนวนมากทั่วประเทศซึ่งยังขาดขีดความสามารถในการบรรลุมาตรฐานใหม่ในด้านน้ำดื่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะต้นทุน" เจฟฟ์ ไซเบิร์ต ประธานของพอล วอเตอร์ โพรเซสซิ่งกล่าว "ระบบ Pall Aria System จะนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่าซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข"

ระบบ Pall Aria System ได้รับการทดสอบในหลายพื้นที่ของประเทศที่มีระดับสารหนูในน้ำสูง โดยในฟอลลอน รัฐเนวาดาซึ่งพบสารหนู 160 ppb นั้น ระบบดังกล่าวสามารถลดปริมาณสารหนูลงสู่ระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ซึ่งน้อยกว่า 2 ppb และจากผลการทดสอบเหล่านี้   ชนเผ่า   Fallon Paiute-Shoshone Tribe ใช้ระบบ Pall Aria System เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ของ EPA และปกป้องประชาชนจากพิษของสารหนู

ระบบน้ำดื่มชุมชนขนาดเล็กประมาณ 4,100 ระบบในสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการกับประชาชนน้อยกว่า 10,000 คนนั้น มีระดับสารหนูเกินกว่ามาตรฐานใหม่   จากรายงานล่าสุดของ EPA พบว่า ระบบน้ำชุมชนประมาณ 3000 (5.5%) จาก   54,000 ระบบทั่วประเทศ จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณสารหนูในน้ำดื่มลง

เทคโนโลยีการกรองแบบใช้แผ่นเยื่อนั้นเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับน้ำดื่มที่ปลอดภัย ในปัจจุบันชุมชนขนาดใหญ่และเล็กทั่วโลกใช้ระบบ Pall Aria System เพื่อกำจัดปรสิตต่างๆ ได้แก่   cryptosporidia, giardia cysts และ oocysts ซึ่งสามารถปนเปื้อนในน้ำดื่มและส่งผลกระทบในทางลบต่อสาธารณสุข การรับรองครั้งใหม่นี้จะทำให้ชุมชนเหล่านี้สามารถขจัดสารหนูและปรสิตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า   ระบบของพอลจะได้รับการติดตั้งโดยอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อทำความสะอาดน้ำเสียเพื่อป้องกันไม่ให้สารหนูกลับเข้าสู่ระบบการจัดหาน้ำดื่ม

เทคโนโลยีการกรองด้วยแผ่นเยื่อนำเสนอโซลูชันระยะยาวที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่า ซึ่งแตกต่างจากวิธีการขจัดสารหนูแบบอื่นๆ อาทิ แบบ reverse osmosis และแบบ adsorption media เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก, ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการดำเนินการหรือการสร้างระบบใหม่ และการซื้อตัวกลาง (media) บ่อยครั้ง   ระบบ Pall Aria System ทำงานโดยเพิ่มสาร coagulant ชนิดแร่เหล็ก อาทิ   ferric chloride ลงในน้ำ สารหนูที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ จะถูกดูดซับเข้าสู่อนุภาคของ ferric hydroxide ซึ่งจะถูกขจัดออกไปด้วยการกรองแบบ microfiltration

"การรับรองการกำจัดสารหนูจะเปิดตลาดใหม่สำหรับพอล วอเตอร์ โพรเซสซิ่งซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการขยายตัวเร็วที่สุดของพอล คอร์ปอเรชัน โดยในปีที่ผ่านมายอดขายของเราให้กับระบบน้ำของเทศบาลและชุมชนได้ขยายตัวกว่า 26%" นายไซเบิร์ทกล่าว

แหล่งที่พบสารหนูจำนวนมากและความเกี่ยวพันด้านสาธารณสุข

ระดับสารหนูทั่วสหรัฐมีความแตกต่างกันอย่างมาก แม้มีบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่พบสารหนูจำนวนมาก แต่ระดับสารหนูสูงสุดในสหรัฐมักพบในรัฐทางตะวันตกของส่วนแบ่งทวีป อย่างไรก็ตาม หลายรัฐในกลุ่มรัฐนิวอิงแลนด์ อาทิ นิวแฮมเชียร์ และ เมน มีรายงานว่า ระบบน้ำประปาประมาณ 30% และ 14% ตามลำดับ มีสารหนูในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานใหม่

สารหนูเกิดขึ้นตามธรรมชาติในแหล่งน้ำส่วนใหญ่ โดยเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่มีรสชาติ แหล่งของสารหนูที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อาจเกิดจากการรักษาเนื้อไม้ การใช้ยาฆ่าแมลง การผลิตด้านเภสัชกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าสารหนูจะมาจากแหล่งใด ก็จำเป็นจะต้องถูกกำจัดเพื่อขจัดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NAS) ระบุว่า สารหนูในน้ำดื่มสามารถทำให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ ปอด และผิวหนัง และยังเกี่ยวพันกับการเกิดมะเร็งในไตและตับด้วย จากการศึกษาของ NAS ยังพบว่า สารหนูเป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก รวมถึงหัวใจและหลอดเลือด และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์และความพิการของเด็กแรกเกิด

มาตรฐานใหม่ของ EPA เกี่ยวกับระดับสารหนูซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 นั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความวิตกด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย มาตรฐานใหม่นั้นกำหนดให้มีการลดระดับสูงสุดที่ยอมรับได้ของสารหนูในระบบน้ำดื่มลงสู่ 10 ppb (10 ไมโครกรัมต่อลิตร) จาก 50 ppb (50 ไมโครกรัมต่อลิตร) ภายในวันที่ 23 ม.ค. 2549 บางรัฐ อาทิ แคลิฟอร์เนียและนิวเจอร์ซีย์ มีมาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง โดยยอมให้มีระดับสารหนูสูงสุดแค่เพียง 4 ppb และ 5 ppb ตามลำดับ

NSF International ร่วมมือกับ EPA ดำเนินการศูนย์ระบบน้ำดื่ม อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับรองเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ETV) โดยห้องทดลองระบบน้ำดื่มของ NSF จะทำการประเมินโดยอิสระเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านน้ำดื่ม

เกี่ยวกับพอล คอร์ปอเรชัน

พอล คอร์ปอเรชันเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วด้านการกรอง การแยก และกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ บริษัทพอลดำเนินธุรกิจใน 2 ตลาดใหญ่ได้แก่: วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและอุตสาหกรรม โดยบริษัทจะจัดหาผลิตภัณฑ์ชั้นนำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เวชภัณฑ์ เวชศาสตร์ด้านการถ่ายเลือด เซมิคอนดักเตอร์ กระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ อวกาศ และอุตสาหกรรม รายได้รวมของบริษัทสำหรับปีงบการเงิน 2548 อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อีสต์ ฮิลล์ รัฐนิวยอร์ก และมีการดำเนินงานทั่วโลก โดยดูเว็บไซท์ของบริษัทได้ที่ http://www.pall.com/

หมายเหตุบรรณาธิการ:

ภาพถ่าย รายงาน และแถลงการณ์รับรองเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม NSF และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Pall Aria System และความสามารถในการบำบัดรักษาน้ำนั้น สามารถดูได้จากจาก http://www.pall.com/corporate_38695.asp

ติดต่อ: พอล คอร์ปอเรชั่น
สื่อติดต่อ:
มาร์เซีย แคทซ์
โทรศัพท์: 516-801-9128
โทรสาร: 516-484-3649
อีเมล์: [email protected]
หรือ
นักลงทุนสัมพันธ์:
แพทริเซีย เอียนนุคชี
โทรศัพท์: 516-801-9100
โทรสาร: 516-484-3649
อีเมล์: [email protected]
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ บิสิเนส ไวร์

Latest Press Release

เย็นฉ่ำรับลมร้อน กับ เมนูใหม่ ทรูคอฟฟี่ สมูทตี้ พลัส คอลลาเจน น้ำผลไม้ปั่นสูตรผสมคอลลาเจน 4 รส เติมเต็มความสดชื่นเปล่งปลั่ง ถึง 31 พ.ค นี้เท่านั้น

ทรูคอฟฟี่ พร้อมเสิร์ฟสุดยอดเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปั่นผสมคอลลาเจน 4 รสชาติ 4 สไตล์ ด้วยส่วนผสมคอลลาเจนที่มีคุณประโยชน์ช่วยฟื้นฟูผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่ง เพิ่มความสดชื่นและดับกระหายในหน้าร้อนนี้ โดยมีให้เลือกรสชาติหลากหลายลงตัว ด้วยส่วนผสมเปรี้ยวอมหวาน...

ผมอยู่ทรง สวยเท่ สไตล์ ทัฟท์

ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เปลี่ยนสีผม และจัดแต่งทรงผม ขอแนะนำผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม “ทัฟท์” (Taft) 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในรูปแบบสเปรย์และมูส เพื่อผมอยู่ทรงลงตัวทุกสไตล์ได้หลายระดับตามต้องการ ทัฟท์ ไชน์ สเปรย์ -...

พีแอนด์จี เปิดบทบาทก้าวสู่ประเทศพม่าอย่างเป็นทางการ นำร่องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง จำกัด หรือ พีแอนด์จี เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์หลักขององค์กร “Touching lives, Improving life, now and for generations to come”...

Gossip News: กบ สุวนันท์ ปุณณกันต์ และ น้องณดา ชวนพ่อแม่ที่มีลูกน้อยอายุ 1 - 6 ปี ร่วมงานตราหมีเอ็กซ์โป BEAR BRAND Love and Protection Expo

นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ Business Director Infant and Young Child Nutrition บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมกับแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ กบ – สุวนันท์ ปุณณกันต์ และ น้องณดา เจ้าหญิงตัวน้อยแห่งวงการบันเทิง ชวนพ่อแม่ที่มีลูกน้อยอายุ 1 - 6 ปี...

กลิ่นหอม ช่วยผ่อนคลาย

ลอมป์ เบอชเย่ ปารีส (Lampe Berger Paris) แนะนำน้ำมันหอมระเหยอโรมาเธอราพีต้นตำรับของแท้จากประเทศฝรั่งเศส สองกลิ่นใหม่ ได้แก่ ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่ให้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกลาเวนเดอร์ สดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่ง และกลิ่นโอเชี่ยน บรีซ...

Related Topics