เทคโนโลยีการกรองของพอลได้รับการรับรองเพื่อกำจัดสารหนูจากน้ำดื่ม โดยสามารถกำจัดสารหนูได้มากกว่ามาตรฐานที่ EPA กำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค Wednesday December 7, 2005 18:36
อีสต์ ฮิลล์, นิวยอร์ก--(บิสิเนสไวร์)--6 ธ.ค. 2548

ผู้ให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลและชุมชนกำลังเร่งดำเนินการลดปริมาณสารหนูในน้ำดื่มให้ทันกำหนดเส้นตายวันที่ 23 ม.ค. 2549 ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA)แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามข้อกำหนดใหม่นั้นจะต้องลดระดับสูงสุดของสารหนูที่ยอมรับได้ในน้ำดื่มลงสู่ 10 ส่วนต่อพันล้าน (ppb) บริษัทพอล คอร์ปอเรชัน (NYSE:PLL) ประกาศในวันนี้ว่า เทคโนโลยีการกรองโดยใช้แผ่นเยื่อ (membrane filtration) ได้รับการรับรองจากศูนย์ระบบน้ำดื่มระหว่างประเทศ (NSF International Drinking Water Systems Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับรองเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของ EPA เพื่อขจัดสารหนูจากน้ำดื่ม   ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยอิสระบ่งชี้ว่า ระบบ Pall Aria(TM) Microfiltration System จะลดปริมาณสารหนูลงสู่ระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ (ต่ำกว่า 2 ppb) ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานของ EPA ที่กำหนดระดับสูงสุดของสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม และเป็นเทคโนโลยีแรกของการกรองแบบ microfiltration ที่ได้รับการรับรองในการขจัดสารหนูภายใต้ข้อกำหนดใหม่ของ EPA

"มีชุมชนจำนวนมากทั่วประเทศซึ่งยังขาดขีดความสามารถในการบรรลุมาตรฐานใหม่ในด้านน้ำดื่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะต้นทุน" เจฟฟ์ ไซเบิร์ต ประธานของพอล วอเตอร์ โพรเซสซิ่งกล่าว "ระบบ Pall Aria System จะนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่าซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข"

ระบบ Pall Aria System ได้รับการทดสอบในหลายพื้นที่ของประเทศที่มีระดับสารหนูในน้ำสูง โดยในฟอลลอน รัฐเนวาดาซึ่งพบสารหนู 160 ppb นั้น ระบบดังกล่าวสามารถลดปริมาณสารหนูลงสู่ระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ซึ่งน้อยกว่า 2 ppb และจากผลการทดสอบเหล่านี้   ชนเผ่า   Fallon Paiute-Shoshone Tribe ใช้ระบบ Pall Aria System เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ของ EPA และปกป้องประชาชนจากพิษของสารหนู

ระบบน้ำดื่มชุมชนขนาดเล็กประมาณ 4,100 ระบบในสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการกับประชาชนน้อยกว่า 10,000 คนนั้น มีระดับสารหนูเกินกว่ามาตรฐานใหม่   จากรายงานล่าสุดของ EPA พบว่า ระบบน้ำชุมชนประมาณ 3000 (5.5%) จาก   54,000 ระบบทั่วประเทศ จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณสารหนูในน้ำดื่มลง

เทคโนโลยีการกรองแบบใช้แผ่นเยื่อนั้นเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับน้ำดื่มที่ปลอดภัย ในปัจจุบันชุมชนขนาดใหญ่และเล็กทั่วโลกใช้ระบบ Pall Aria System เพื่อกำจัดปรสิตต่างๆ ได้แก่   cryptosporidia, giardia cysts และ oocysts ซึ่งสามารถปนเปื้อนในน้ำดื่มและส่งผลกระทบในทางลบต่อสาธารณสุข การรับรองครั้งใหม่นี้จะทำให้ชุมชนเหล่านี้สามารถขจัดสารหนูและปรสิตต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า   ระบบของพอลจะได้รับการติดตั้งโดยอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อทำความสะอาดน้ำเสียเพื่อป้องกันไม่ให้สารหนูกลับเข้าสู่ระบบการจัดหาน้ำดื่ม

เทคโนโลยีการกรองด้วยแผ่นเยื่อนำเสนอโซลูชันระยะยาวที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่า ซึ่งแตกต่างจากวิธีการขจัดสารหนูแบบอื่นๆ อาทิ แบบ reverse osmosis และแบบ adsorption media เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก, ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการดำเนินการหรือการสร้างระบบใหม่ และการซื้อตัวกลาง (media) บ่อยครั้ง   ระบบ Pall Aria System ทำงานโดยเพิ่มสาร coagulant ชนิดแร่เหล็ก อาทิ   ferric chloride ลงในน้ำ สารหนูที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ จะถูกดูดซับเข้าสู่อนุภาคของ ferric hydroxide ซึ่งจะถูกขจัดออกไปด้วยการกรองแบบ microfiltration

"การรับรองการกำจัดสารหนูจะเปิดตลาดใหม่สำหรับพอล วอเตอร์ โพรเซสซิ่งซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการขยายตัวเร็วที่สุดของพอล คอร์ปอเรชัน โดยในปีที่ผ่านมายอดขายของเราให้กับระบบน้ำของเทศบาลและชุมชนได้ขยายตัวกว่า 26%" นายไซเบิร์ทกล่าว

แหล่งที่พบสารหนูจำนวนมากและความเกี่ยวพันด้านสาธารณสุข

ระดับสารหนูทั่วสหรัฐมีความแตกต่างกันอย่างมาก แม้มีบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่พบสารหนูจำนวนมาก แต่ระดับสารหนูสูงสุดในสหรัฐมักพบในรัฐทางตะวันตกของส่วนแบ่งทวีป อย่างไรก็ตาม หลายรัฐในกลุ่มรัฐนิวอิงแลนด์ อาทิ นิวแฮมเชียร์ และ เมน มีรายงานว่า ระบบน้ำประปาประมาณ 30% และ 14% ตามลำดับ มีสารหนูในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานใหม่

สารหนูเกิดขึ้นตามธรรมชาติในแหล่งน้ำส่วนใหญ่ โดยเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่มีรสชาติ แหล่งของสารหนูที่เกิดจากฝีมือมนุษย์อาจเกิดจากการรักษาเนื้อไม้ การใช้ยาฆ่าแมลง การผลิตด้านเภสัชกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าสารหนูจะมาจากแหล่งใด ก็จำเป็นจะต้องถูกกำจัดเพื่อขจัดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NAS) ระบุว่า สารหนูในน้ำดื่มสามารถทำให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ ปอด และผิวหนัง และยังเกี่ยวพันกับการเกิดมะเร็งในไตและตับด้วย จากการศึกษาของ NAS ยังพบว่า สารหนูเป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก รวมถึงหัวใจและหลอดเลือด และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์และความพิการของเด็กแรกเกิด

มาตรฐานใหม่ของ EPA เกี่ยวกับระดับสารหนูซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 นั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความวิตกด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย มาตรฐานใหม่นั้นกำหนดให้มีการลดระดับสูงสุดที่ยอมรับได้ของสารหนูในระบบน้ำดื่มลงสู่ 10 ppb (10 ไมโครกรัมต่อลิตร) จาก 50 ppb (50 ไมโครกรัมต่อลิตร) ภายในวันที่ 23 ม.ค. 2549 บางรัฐ อาทิ แคลิฟอร์เนียและนิวเจอร์ซีย์ มีมาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง โดยยอมให้มีระดับสารหนูสูงสุดแค่เพียง 4 ppb และ 5 ppb ตามลำดับ

NSF International ร่วมมือกับ EPA ดำเนินการศูนย์ระบบน้ำดื่ม อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับรองเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ETV) โดยห้องทดลองระบบน้ำดื่มของ NSF จะทำการประเมินโดยอิสระเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านน้ำดื่ม

เกี่ยวกับพอล คอร์ปอเรชัน

พอล คอร์ปอเรชันเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วด้านการกรอง การแยก และกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ บริษัทพอลดำเนินธุรกิจใน 2 ตลาดใหญ่ได้แก่: วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและอุตสาหกรรม โดยบริษัทจะจัดหาผลิตภัณฑ์ชั้นนำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เวชภัณฑ์ เวชศาสตร์ด้านการถ่ายเลือด เซมิคอนดักเตอร์ กระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์ อวกาศ และอุตสาหกรรม รายได้รวมของบริษัทสำหรับปีงบการเงิน 2548 อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อีสต์ ฮิลล์ รัฐนิวยอร์ก และมีการดำเนินงานทั่วโลก โดยดูเว็บไซท์ของบริษัทได้ที่ http://www.pall.com/

หมายเหตุบรรณาธิการ:

ภาพถ่าย รายงาน และแถลงการณ์รับรองเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม NSF และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Pall Aria System และความสามารถในการบำบัดรักษาน้ำนั้น สามารถดูได้จากจาก http://www.pall.com/corporate_38695.asp

ติดต่อ: พอล คอร์ปอเรชั่น
สื่อติดต่อ:
มาร์เซีย แคทซ์
โทรศัพท์: 516-801-9128
โทรสาร: 516-484-3649
อีเมล์: marcia_katz@pall.com
หรือ
นักลงทุนสัมพันธ์:
แพทริเซีย เอียนนุคชี
โทรศัพท์: 516-801-9100
โทรสาร: 516-484-3649
อีเมล์: investor_relations@pall.com
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ บิสิเนส ไวร์

Latest Press Release

ฟิวเจอร์พาร์ค ชวนอุดหนุนสินค้าคุณภาพฝีมือคนไทย ในงาน OTOP THAILAND ครั้งที่ 1

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค คัดสรรของดีจากภูมิปัญญาไทยในงาน “OTOP THAILAND ครั้งที่ 1” รวบรวมสินค้าคุณภาพดีฝีมือคนไทย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น จากทุกภูมิภาคมาให้เลือกสรรอย่างจุใจ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 10สิงหาคม 2557 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G...

โปรโมชั่นงาน Robinson EXPO และ Future Platinum และ Future Park Teen Club

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จัดโปรโมชั่นรับวันแม่แห่งชาติ ครั้งยิ่งใหญ่กับงาน “Robinson EXPO” พบขบวนสินค้าคุณภาพทั้ง เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า,เครื่องสำอาง, นาฬิกาเครื่องใช้ไฟฟ้า...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) จัดงาน เอส ฟรี ฟรีฟอร์ม ปาร์ตี้ ฉลองเปิดตัว เสริมสุข

เจนเอส โปรดแซ่บ..! ผู้บริหารคนเก่ง “ฐิติวุฒิ์ บุลสุข แห่งเสริมสุข” ประกาศเติม “ชีวิตอิสระสุดขั้ว” ให้กับเหล่าหนุ่มสาวเจนเอสรุ่นใหม่ ด้วยการจัดงาน “เอส ฟรี ฟรีฟอร์ม ปาร์ตี้” ฉลองเปิดตัว “เอส ฟรี”...

นอตตี้ เบอร์รี่ ยกขบวนสินค้าร่วมงาน อมรินทร์ เบบี้ แอนด์ คิดส์ แฟร์ ครั้งที่ 4

นอตตี้ เบอร์รี่ ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก มาตรฐานญี่ปุ่น ยกขบวนสินค้าร่วมงาน อมรินทร์ เบบี้ แอนด์ คิดส์ แฟร์ ครั้งที่ 4 มอบส่วนลดพิเศษ 20 % เมื่อซื้อชุดโต๊ะเขียนหนังสือ ORGIN พร้อมแถมฟรีชั้นวางหนังสือ เตรียมพบกับสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ...

เอชทูโอชูกลยุทธ์เดินสายโรดโชว์ให้ความรู้ น้ำอัลคาไลน์

นายไพฑูรย์ โตวรวิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชทูโอ ไลฟ ซอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์ เควายเค จากประเทศเกาหลี เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวเรื่องของน้ำดื่มมาก โดยเฉพาะผู้ที่ใส่ใจสุขภาพมีความสนใจในกระแสของน้ำด่าง...

Related Topics