ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บริษัทมาลีสามพรานร่วมมือ ธ.ก.ส. และส.ก.ต. จัดทำบันทึกข้อตกลงเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๔:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--โฟร์ดี คอมมิวนิเคชั่น

บริษัทมาลีสามพรานร่วมมือ ธ.ก.ส. และส.ก.ต. จัดทำบันทึกข้อตกลงเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

  • ส่งทีมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ หวังสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดแบบยั่งยืน -

บริษัทมาลีสามพราน จำกัด ( มหาชน )ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.)   และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     (ธ.ก.ส.) จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมผลิตสับปะรดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสับปะรดไทยให้มีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับตลาดโลก ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการทำเกษตรอย่างพอเพียงและเป็นธรรม รวมทั้งคุ้มค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำการผลิตและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

นายเทอดพงศ์ คณารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวัตถุดิบและลอจิสติคส์ บริษัทมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในครั้งนี้ บริษัทมาลีสามพรานจำกัด (มหาชน)   ต้องการสนองนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ให้มีรายได้จากการทำการเกษตรอย่างพอเพียงและเป็นธรรม   และพัฒนาให้อุตสาหกรรมการแปรรูปสับปะรดของประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึ่งบริษัทมาลีสามพรานจำกัด (มหาชน)   ได้ทำการส่งเสริมการเพาะปลูกสับปะรดและรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก   (Contract Farming) ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้จะส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง   ลดการย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับบริษัทฯโดยตรง (ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง) ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นและเป็นการซื้อขายแบบมีข้อตกลง (ได้รับความเป็นธรรม)

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้คำปรึกษาเพื่อให้ความรู้, สร้างความเข้าใจและช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดให้ได้รับความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการขนส่งที่ถูกต้อง ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม Good Agriculture Practice (GAP)

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการทำเกษตรอย่างพอเพียงและเป็นธรรม รวมทั้งคุ้มค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำการผลิตและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสินค้าเกษตร โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปสับปะรดของประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้แข่งขันกับตลาดโลกได้ ดังนั้น ทาง ธ.ก.ส. จึงต้องขอความร่วมมือกับบริษัทมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหน้าที่รับซื้อผลผลิตสับปะรด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.จำกัด (สกต.) ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตสับปะรดของสมาชิกไปจำหน่าย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านการเงินทุนแก่เกษตรกร โดยทั้งสามฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้น ณ วันที่ 16 สิงหาคม ศกนี้

--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.ร่วมภาคีเปิดเวทีสัมมนา "การท่องเที่ยวนิเวศ-ชุมชน"

กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--ททท. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒ...

สกว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยยางพารา "ฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน"

กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--สกว. โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เพื่อสนับสนุนการวิจัยอุตสาหกรรมขางพาราทุกระดับ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งในการผลิต ให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางเ...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง