ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โพลหอการค้าระบุแม่ต้องการสินค้าดูแลสุขภาพเป็นของขวัญวันแม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๓:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์

ผลสำรวจเชิงนามธรรมชี้แม่อยากให้ลูกเป็นคนดีมากที่สุด ส่วนของขวัญที่อยากได้ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการ ดูแลสุขภาพตามกระแส   ทั้งประกันสุขภาพ/ชีวิต, เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย และยา กลุ่มอายุ 40–60 ปีขึ้นไปต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ถึง 86%

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจถึงความต้องการของ คุณแม่ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 35–60 ปีขึ้นไป ระดับ   การศึกษาสูงสุดมีตั้งแต่ประถมศึกษาถึงสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในส่วนของอาชีพนั้นมีทั้งคุณแม่ที่ไม่ได้ทำงาน รับจ้างรายวัน เกษตรกร/รับจ้างในภาคเกษตร พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานองค์กรของรัฐ   และนักธุรกิจ/ เจ้าของธุรกิจ ระดับเงินเดือนตั้งแต่ต่ำกว่า 5,000 บาท จนถึง 40,000 บาท ขึ้นไป ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2548 และทำการตรวจสอบนำเข้าข้อมูล รวมถึงประมวลผลในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม

ผลการสำรวจในภาพรวมพบว่า สิ่งที่คุณแม่ต้องการในเชิงนามธรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ ให้ลูกเป็นคนดี (28.20%), ให้ลูกตั้งใจเรียน (15.84%), และให้เชื่อฟังท่าน (12.05%) ตามลำดับ   ในขณะที่อันดับอื่นๆ ได้แก่ ไม่ทำให้ท่านเสียใจ, ให้รักท่านมากๆ, ให้มาหาท่านสม่ำเสมอ, ให้ดูแลท่านตลอดไป ฯลฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจนี้ 65.15% เป็นคุณแม่ที่พักอาศัยอยู่กับลูก และ 34.85% ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ในส่วนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนั้น มีลูกมาพบคุณแม่เป็นประจำ 29.83%, มาพบบ่อยครั้ง 30.51%, มาพบนานๆ ครั้ง 32.20% และไม่มาพบเลย 7.46%

สำหรับของขวัญที่คุณแม่ต้องการในวันแม่ 3 อันดับแรกจากผลการสำรวจครั้งนี้ อันดับ 1 ได้แก่ ประกันสุขภาพ/ชีวิต (25.91%) อันดับ 2 คือเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย (18.65%), และอันดับ 3 คือเวชภัณฑ์/ยาและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (17.78%)   ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพทั้งสิ้น   ส่วนของขวัญอันดับอื่นๆ ที่ต้องการ ได้แก่ กระเช้าผลไม้, เสื้อผ้า, ฯลฯ   โดยในส่วนของผ้าอ้อมผู้ใหญ่นั้นเป็นของขวัญที่ต้องการในกลุ่ม     คุณแม่ที่มีอายุ 40 – 60 ปีขึ้นไป มากถึง 86% เมื่อเปรียบเทียบกับคุณแม่   ในกลุ่มอายุ 35 – 39 ปี

ผลการสำรวจในครั้งนี้ ไม่ว่าจะแยกทำการวิเคราะห์ในรายละเอียดต่างๆ ทั้งจำแนกตามอายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่าสิ่งที่คุณแม่ต้องการจากลูกนั้นสอดคล้องกับภาพรวมเกือบทั้งสิ้น มีเพียง บางรายการเท่านั้นที่มีการสลับอันดับบ้าง

นายวัลลภ สิริขจรเดชสกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล   (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ "เซอร์เทนตี้" กล่าวว่า จากผลสำรวจความต้องการครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากระแสความใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพกำลังมาแรง ในกลุ่มคุณแม่และผู้หญิงไทย ซึ่งสอดคล้องกับสภาพตลาดเครื่องอุปโภคบริโภคในปัจจุบันที่หันมาเน้นด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่เกือบทุกประเภทและมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ ผ่านมา ในส่วนของผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ต้องการของคุณแม่อย่างหนึ่งจากผลการสำรวจวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่าอายุมีอิทธิพลหรือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในสินค้าชนิดนี้

ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เป็นที่นิยมใช้มากขึ้นทั้งในกลุ่มผู้ป่วย โดยเฉพาะอัมพฤกษ์อัมพาต และผู้สูงอายุ     ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือปัสสาวะเล็ด โดยสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยก็มีเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 10% ของประชากรทั้งประเทศกว่า 63 ล้านคน   นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมในการใช้ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วย   เนื่องจากเห็นว่าเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ครอบครัวในการดูแล     ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ส่งผลให้ตลาดที่มีมูลค่ารวมประมาณ 360 ล้านบาทนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ในปีที่ผ่านมา   โดยมีผ้าอ้อมผู้ใหญ่ "เซอร์เทนตี้" เป็นผู้นำตลาด ด้วยส่วนแบ่งตลาด 65% และคาดว่าตลาดนี้จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณจิราวดี อยู่พรมราช, คุณอัญชลี เชื้อน้อย
โทร. 0 2691 6302 - 4, 0 2274 4782
--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการ เกมทศกัณฐ์เด็ก ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 -อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2548 ทุ่มครึ่ง ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ น้องน้ำหวาน ทุ่มสุดตัวจนน้ำจิ้มกระเด็น หวังคว้าเงินรางวัลเป็นของขวัญวันแม่ รายการ "เกมทศกัณฐ์เด็ก" ต้อนรับวันแม่ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ พบกับ น้องน้ำหวาน ด.ญ. คนธวรรณ กัณฑชาติ ที่อายุเพียงแค่ 5 ขวบเท่านั้น ...

ไฮไลท์ที่บูธของซีเมนส์ในงานซีบิท 2005 ที่ฮันโนเวอร์

กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--ซีเมนส์ กลุ่มการสื่อสารบริษัทซีเมนส์ได้แนะนำเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของโซลูชั่นไฮพาทเพื่อการดูแลสุขภาพ (modular HiPath healthcare) ที่เรียกกันว่า"ไฮเมด" (HiMed) ซึ่งโซลูชั่นดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถเข้าไปดูข้อมูลการรักษาพยาบ...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง