ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันไทย-เยอรมัน เร่ง 3 ยุทธศาสตร์หลัก พัฒนาวงการแม่พิมพ์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--รี้ด เทรดเด็กซ์

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้เข้มแข็งและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติ ด้วยการสนับสนุนให้   สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ดูแล "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์" โดยเร่งพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์หลักคือการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์

รศ. ณรงค์ วรงค์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายไทย ของ TGI กล่าวว่า โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลเห็นความสำคัญให้การสนับสนุน เพราะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร แฟชั่น อัญมณี และอีกมาก รวมทั้งทำให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น เพราะแสดงถึงความพร้อมในการสนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรมหลัก ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ TGI เป็นผู้ดูแลโครงการ และเร่งพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์หลักของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

ยุทธศาสตร์แรกคือการสร้างและยกระดับบุคลากรด้านแม่พิมพ์ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรให้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 7, 700 คน ภายในเวลา 5 ปี โดยให้ความรู้และฝึกอบรมให้มีทักษะตามมาตรฐานตามวิชาชีพแม่พิมพ์   โดยขณะนี้ได้ให้ทุนเด็กด้อยโอกาสไปแล้ว 12 ทุน ซึ่งขณะนี้ฝึกงานอยู่ในโรงงาน นอกจากนั้นยังให้เงินอุดหนุนแก่สถาบันการศึกษา อบรมให้ครูได้เห็นงานจริง เพื่อสามารถไปถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง   นอกจากนั้นยังยกระดับฝีมือ แรงงาน ของพนักงานในสถานประกอบการด้วย

ยุทธศาสตร์ที่สอง คือการพัฒนาเทคโนโลยี   รศ. ณรงค์ กล่าวว่ากว่าจะมาเป็นแม่พิมพ์หนึ่งอันได้ นอกจากฝีมือการออกแบบแม่พิมพ์แล้ว ยังต้องใช้เทคโนโลยีมากมาย โดย TGI มีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างน้อย 5 ศูนย์ จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ จัดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเรื่องแม่พิมพ์ ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแล้ว นอกจากนั้น ยังช่วยซ่อมเครื่องให้กับผู้ประกอบการ SME อีกด้วย

ยุทธศาสตร์ที่สาม การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม มีกิจกรรมที่สำคัญคือการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ให้เป็น Cluster   และ Supply Chain ร่วมกัน โดย รศ. ณรงค์ ยกตัวอย่างประเทศไต้หวัน ซึ่งส่งออกแม่พิมพ์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เพราะผู้ประกอบการเชื่อมโยงเป็นพันธมิตรกัน ในการทำงานจึงไม่ต้องลงทุนมาก ทำงานได้เร็วขึ้น มีขีดความสามารถสูง และมีการแบ่งงานกันทำ

ขณะนี้ TGI ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมชิ้นส่วนยานยนต์ และอีกหลายสถาบัน และในเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะร่วมมือกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เพื่อจัดกิจกรรมส่วนแสดงพิเศษ "Mold Maker Pavilion" ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแสดงผลงานและความสามารถในการผลิตของตนแก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ภายในงาน "อินเตอร์โมลด์ไทยแลนด์ 2005" งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-19 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงานได้ที่ www.intermoldthailand.com)

"งานแสดงสินค้าเป็นกลไกซื้อขาย ให้ผู้ประกอบการได้เปิดหูเปิดตา มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นแหล่งข้อมูลกระตุ้นให้เกิดความคิดการทำธุรกิจและผลิตภัณฑ์มาขาย ทำให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ในประเทศอุตสาหกรรมบางประเทศ ถือเป็นข้อบังคับเลยว่าผู้ประกอบการจะต้องไปดูงานแบบนี้" รศ. ณรงค์ กล่าว

นอกจากส่วนแสดงพิเศษแล้ว TGI ยังจะจัดให้มีการสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่น CAD/CAM   จัดกิจกรรมที่ผู้ประกอบการจะได้ใช้เป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ

เนื่องจากอุตสาหกรรมหลักเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2548   รศ. ณรงค์ จึงคาดว่าอุตสาหกรรมแม่พิมพ์น่าจะโตขึ้น 7-8 เปอร์เซ็นต์ และถ้าสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะ ส่งออกไปยังต่างประเทศก็มีมากขึ้น

รศ. ณรงค์ กล่าวว่า แม้แม่พิมพ์จะไม่ใช่อุตสาหกรรมทำเงิน แต่ทำเพราะใจรัก แฝงทั้งความรู้ ทักษะ และความอดทน แต่เป็นอาชีพที่หลายคนภูมิใจ คนในวงการจะไม่ตกงาน แต่ต้องพัฒนา รักษาคุณภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป ปัญหาขณะนี้คือ ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ค่อยได้พบกัน TGI จึงต้องช่วยทำการตลาด ให้ผู้ประกอบการช่วยเหลือกัน ให้เป็น Cluster และทำกิจกรรมเช่น "Mold Maker Pavilion"

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และศักยภาพในการผลิตในส่วนแสดงพิเศษ "Mold Maker Pavilion" ภายในงาน "อินเตอร์โมลด์ไทยแลนด์ 2005" สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวินัย ตรีไพชยนต์ศักดิ์ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) โทร. 038 215 033-44 ต่อ 1700 หรือ อีเมล์ vinai@tgi.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ชูจิตร ภิรมย์อรรถ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Reed Tradex Co.,Ltd.
โทร. 0-2636-7272 ต่อ 104
โทรสาร 0-2636-7282
อีเมลล์. chuchit@reedtradex.co.th--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: KRASSTEC เปิดตัว "TRUMPF Laser Forming" นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ( คนกลาง ) พร้อมด้วยคุณรชฏ สุริยันต์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท KRASSTEC จำกัด ( คนที่ 2 จากซ้าย ) และคุณดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ( คนขวา )...

กทช.ดีเดย์วันสื่อสารแห่งชาติ มอบ 6 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม TOT-CAT

กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--กทช. กทช.คลอดแล้ว 6 ใบอนุญาตมอบทีโอที.และกสท. ยึดฤกษ์ดีวันสื่อสารแห่งชาติ ก้าวใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศอย่างแข็งแกร่ง มั่นใจเกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมมากขึ้น เพิ่มทางเลือกใหม่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม ชี้แนวโน้มราคาค่า...

วว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วว. ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง