ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย หวังงาน TIFF 05 ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นแท่นเวิลด์คลาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค วันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๖:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยเร่งปรับตัว หวังงาน TIFF 2005 หนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นแท่น   เวิลด์คลาส   ย้ำต้องลดต้นทุนการผลิตสู่ต่างชาติ แนะตั้งสถาบันศึกษาวิจัยตลาดขึ้นโดยเฉพาะ   พร้อมลงทุนสร้างศูนย์กลางเครื่องมือเครื่องจักร เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้ร่วมกัน ประธานกลุ่มอุตฯ เฟอร์นิเจอร์ชี้ตลาด   5   ปียังสดใส   ทิศทางตลาดจะเน้นดีไซน์และฟังก์ชั่นในการผลิตมากขึ้น   แนะผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้า   พัฒนาฝีมือเทียบชั้นอินเตอร์ ปีที่แล้วสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 46,000 ล้านบาท โตขึ้นจากปี 46   กว่า   15   %

นายมานะผล   ภู่สมบุญ   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์   เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2548 (Thailand   International   Furniture   Fair   หรือ   TIFF 2005 )   ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออก   กระทรวงพาณิชย์   จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2548 นับเป็นงานที่มีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย เพราะมีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้านการตลาดและการซื้อขายได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมามีผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมงานและสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก ทำรายได้เข้าประเทศเป็นเงินมหาศาล ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าไปร่วมงาน   TIFF   ควรต้องมีการพัฒนาและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและสินค้าของตนเอง   อีกทั้งพัฒนาระบบการตลาดและการขายให้เป็นระดับสากลมากขึ้น   เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้

นาย มานะผล ได้กล่าวต่อถึงสภาวะการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็น   2   กลุ่มใหญ่ คือ เฟอร์นิเจอร์กลุ่มเอหรือระดับพรีเมียม   ซึ่งเน้นเรื่องคุณภาพและมุ่งส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ที่ผ่านมาความต้องการสินค้าของตลาดประเภทนี้มีมากแต่ยังไม่สามารถผลิตให้พอเพียงกับความต้องการได้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์กลุ่มบี ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีปริมาณความต้องการสินค้ามาก มีการแข่งขันสูงในเรื่องของราคาและวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ในปัจจุบันยังมีราคาต้นทุนไม่ชัดเจน   เป็นอุปสรรคในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ   อาทิ จีน   เวียดนาม   มาเลเซีย   เป็นต้น

" นาย มานะผล กล่าวเพิ่มเติมว่าการจะทำให้ศักยภาพของตลาดเฟอร์นิเจอร์ไทยแข่งขันกับต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นนั้น   รัฐบาลควรเพิ่มนโยบายและปรับโครงสร้างภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่นำมาผลิต   ให้มีราคาต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   เพื่อให้ต้นทุนในการผลิตถูกลง นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนและเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศ   รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่างๆ   อาทิ   จัดตั้งสถาบันขึ้นมาศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมทางด้านนี้โดยเฉพาะ   หรือจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการลงทุนส่วนเครื่องมือ   อุปกรณ์   และเครื่องจักรในการทำงาน   โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกคนเข้ามาใช้งานได้   จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

แนวโน้มของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยใน   3-5   ปีข้างหน้านั้น นางจันทรา บูรณฤกษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า   สินค้าที่มีดีไซน์จะมีลู่ทางการขยายตลาดมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญเรื่องความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการออกแบบ   โดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักและควรคำนึงถึงคุณภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ

ในปี 2548 นี้ มูลค่าตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี   2547   ประมาณ 1,375 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 19.29   %   โดยมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภทช่วง   3   ปีที่ผ่านมา   ในปี   2545   อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยสามารถทำรายได้ทั้งสิ้น   961.6   ล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้นจากปี   2544   ประมาณ 10.75   %   ในปี   2546   มีมูลค่าส่งออก   1,039.4   ล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้นประมาณ   8.19   %   และในปี   2547   มีมูลค่าส่งออกรวมทั้งสิ้นประมาณ   1,152.6   ล้านเหรียญสหรัฐ   เพิ่มขึ้น   15.19   %

งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทย 2548 หรือ Thailand International Furniture Fair 2005 ( TIFF 2005 ) นับเป็นงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่รวมสินค้าที่มีศักยภาพในด้านการออกแบบและการผลิตที่เป็นระบบสากล สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับผู้ประกอบการชาวไทยอย่างมาก ซึ่งในปีนี้กรมส่งเสริมการส่งออกจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ในวันขายปลีก คือ วันที่ 7 -8 มี.ค. 2548   ณ ฮอลล์ 1–8 อิมแพคเมืองทองธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
โทร 0-2203-0522--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาคเอกชนน้อมรับหากรัฐปรับขึ้นดีเซล 3 บาทต่อลิตร ขณะที่สอท.ไม่ส่งหนังสือขึ้นราคาสินค้า แต่ให้แต่ละรายส่งกันเอง

กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--สอท. นายสันติ วิลาศศักดานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( สอท. ) เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลจะปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอีก 3 บาทต่อลิตร ว่า ภาคเอกชนส่วนใหญ่ด้วยกับรัฐบาล เพราะคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคอตุสาหก...

กรมส่งเสริมการส่งออก ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2548

กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับภาคเอกชนและที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2548 (Tha...

แรมบัสเรียกร้องให้ไฮนิกซ์แก้ไขแถลงการณ์เผยแพร่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด

ลอส อัลโตส แคลิฟอร์เนีย--(บิสิเนส ไวร์)--18 มกราคม 2548 แรมบัส อิงค์ (Rambus Inc.) (Nasdaq:RMBS) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชิพ อินเตอร์เฟส ชั้นนำ ได้ออกมาเรียกร้องให้ไฮนิกซ์ (Hynix) แก้ไขถ้อยคำในแถลงการณ์ของไฮนิกซ์ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในแถลงการณ์ดัง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง