ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๔๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แอ็กซอลตา (Axalta) ประกาศสี ซีกลาส (Sea Glass) สีน้ำทะเล เกลียวคลื่นที่มาพร้อมพลัง เป็นสีรถยนต์ ประจำปี 2020 สีน้ำทะเล (Sea Glass) เป็นเทรนด์สีรถยนต์ในปี 2020 ให้พลัง เปล่งประกาย ยานยนต์—๙ ม.ค. ๖๓

แอ็กซอลตา (Axalta) ประกาศสี "ซีกลาส (Sea Glass)" สีน้ำทะเล เกลียวคลื่นที่มาพร้อมพลัง เป็นสีรถยนต์ ประจำปี 2020 สีน้ำทะเล (Sea Glass) เป็นเทรนด์สีรถยนต์ในปี 2020 ให้พลัง เปล่งประกาย แอ็กซอลตา ประกาศรายงานสีรถยนต์ประจำปี สี "น้ำทะเล (Sea Glass)"