ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เชฟโรเลต เตือนพ่อแม่ เดินทางช่วงสงกรานต์นี้ ให้เด็กนั่งหลังลดความเสี่ยงการเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๖:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--เวเบอร์ แชนด์วิค

เผยผลสำรวจจากโครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ กว่าร้อยละ 94 เรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก ขณะที่ร้อยละ 95 เรียกร้องให้รัฐบาล ออกมาตรการด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สำหรับเด็ก

โครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ โดย บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกโรงเตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ระวังอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยของหนูน้อย ระหว่างเดินทางไปพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนของเด็ก ๆ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ย้ำห้ามเด็กนั่งเก้าอี้ด้านหน้า ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใหญ่ และให้นั่งแต่เฉพาะเบาะหลัง หรือบนเก้าอี้นิรภัยเด็ก (Child Seat) เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงวันหยุดเดือนเมษายน เนื่องจากผู้ปกครองจะนำบุตรหลานไปพักผ่อนและเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ กันมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีจะมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรสูงที่สุด รวมทั้งการเสียชีวิตของเยาวชนไทยซึ่งสูงเป็นอันดับ 2

โครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ ยังเผยผลสำรวจจำนวน 3,000 ฉบับที่ทางโครงการฯ ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม ปี 2548 พบว่า กว่าร้อยละ 94 เรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีนำเข้าเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก ขณะที่กว่าร้อยละ 95 ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สำหรับเด็ก นอกจากนี้ ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า รัฐบาลไม่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัยสำหรับเด็กอย่างเพียงพอ และกว่าร้อยละ 86 เรียกร้องให้รัฐบาลติดตั้งเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็กในรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ และรถโดยสารประจำทาง

ชาติชาย สุวรรณเสวก ผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เชฟโรเลตให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ของเด็กและเยาวชน ซึ่งทำให้เกิดโครงการคุณหนูปลอดภัยขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญต่อการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัยของเด็ก ๆ ซึ่งในช่วงวันหยุดปิดเทอมและวันสงกรานต์นี้ ทางโครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ ได้ออกเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก ๆ มากเป็นพิเศษ โดยเน้นย้ำให้เด็กนั่งรถยนต์เฉพาะเบาะหลัง หรือให้นั่งบนเก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็กเท่านั้น เนื่องจากการให้เด็กที่อายุตั้งแต่แรกเกิด-   10 ปี นั่งข้างหน้าหรือนั่งบนตักผู้ใหญ่ หรือการใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดมากับรถให้กับเด็กเล็กย่อมได้รับอันตราย เพราะเข็มขัดนิรภัยดังกล่าว ถูกออกแบบให้เหมาะกับสรีระของผู้ใหญ่เท่านั้น"

"จากผลสำรวจโครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ พบว่าผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามนั้น มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัยสำหรับบุตรหลาน โดยเกือบร้อยละ 70 เห็นว่าควรคาดเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งมากับรถให้กับเด็ก ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสรีระของเด็กเล็ก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จึงไม่สามารถปกป้องเด็กจากการถูกกระแทกได้ ขณะที่กว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่าไม่ควรให้เด็กนั่งเบาะหลังค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งขณะโดยสารรถโดยลำพังกับผู้ปกครอง ทั้งที่ตามหลักการที่ถูกต้องนั้น หากไม่มีการติดตั้งเก้าอี้นิรภัยในรถยนต์สำหรับเด็กซึ่งเป็นวิธีการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัยที่สุด ผู้ปกครองควรจะให้เด็กเล็กนั่งด้านหลังเสมอ เพื่อความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ของลูกหลานของท่านเอง เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุ เด็กอาจได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากการกระแทกเมื่อนั่งที่นั่งรถยนต์ด้านหน้าได้" ชาติชาย สุวรรณเสวก ผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย   บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

โครงการ "คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์"
โดย เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และ เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

เจนเนอรัล มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น มีนโยบายหลักประการหนึ่ง ในการเน้นเรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์สำหรับเด็ก และได้เริ่มดำเนินกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2540

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลล์ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสืบทอดนโยบายหลักนี้ จึงได้เริ่มโครงการ "คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์" ขึ้นในปี2543   โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจจราจร บริษัทฯ หวังว่าโครงการ "คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์" นี้จะมีส่วนทำให้เราทุกคนตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ของเด็กมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

เนื่องจากเด็กมีความต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในระหว่างเดินทางโดยรถยนต์   ในปัจจุบันจึงมีการออกแบบเก้าอี้นั่งสำหรับเด็กสี่แบบด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสำหรับเด็กที่มีวัยและน้ำหนักตัวต่างๆ กัน ได้แก่ เปลเด็กอ่อนสำหรับรถยนต์ (infant car bed) สำหรับเด็กแรกเกิด   ที่นั่งเด็กชนิดนั่งหันไปทางหลังรถ (rear-facing infant seat) สำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี   ที่นั่งเด็กชนิดนั่งหันไปทางหน้ารถ (forward-facing child seat) สำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี และที่นั่งเสริม (booster seat) สำหรับเด็กอายุ 5-10 ปี

ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการรณรงค์โครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ ในกิจกรรมโรดโชว์ยังโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ได้เพิ่มจำนวนรถนิทรรศการเคลื่อนที่เป็นจำนวน3   คัน ได้แก่ รถนิทรรศการเคลื่อนที่ เชฟโรเลต ซาฟิร่า ที่มีอยู่เดิม 1   คัน ซึ่งได้นำมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการคุณหนูปลอดภัยในยานยนต์เป็นเวลามากกว่า 4   ปี และยังได้เพิ่มรถนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการรณรงค์โครงการฯ อีก 2   คัน คือ เชฟโรเลต ออพตร้า และโคโลราโด โดยรถนิทรรศการเคลื่อนที่ทั้ง3   คันนี้ ถูกตกแต่งภายนอกด้วยภาพมาสคอตประจำโครงการฯ เชฟวี่และจีจี้ และโลโก้โครงการฯ ประกอบกับลวดลายต่าง ๆ อย่างสวยงาม ส่วนภายในรถนิทรรศการเคลื่อนที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์มัลติมีเดีย เพื่อให้ข้อมูลภาพและเสียงของโครงการฯ   การใช้จุดต่าง ๆ ในรถยนต์ เช่น แนะนำการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และการใช้ส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์   อาทิ เข็มขัดนิรภัย ม่านบังแดด พื้นรองเท้า เพื่อบอกข้อมูลสำคัญ   และข้อควรจำต่าง ๆ   รวมไปถึงส่วนของเกมส์สุดสนุกสำหรับเด็ก ๆ   และบอร์ดนิทรรศการแบบพับเก็บได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :
ชาติชาย สุวรรณเสวก
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 0-2791-3400             แฟกซ์. 0-2937-0171
อีเมล: chartchai.suwanasevok@gm.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ก่อตั้งบริษัท เคปเนอร์-เทรโค เสียชีวิตแล้ว

พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์, 22 เม.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ บรู๊ซ คีเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงและประธานบริษัท เคปเนอร์-เทรโค อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรมระดับโลก เปิดเผยถึงการเสียชีวิตของนายเบนจามิน บี เทรโก เมื่อวันที่ ...

กลุ่มเกียรตินาคิน ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อ หลังมอบ 3.2 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิอย่างเร่งด่วน พร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย) นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล ประธานสายงานสินเชื่ออุปโภคบริโภค บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อที่ประสบภัยคลื่นยักษ์ภาคใต้ของบริษัทฯ อย่างเร่งด่วน 2 แนวทาง คือ ...

กรมศุลกากรสหรัฐฯประกาศรับรองซอฟท์แวร์ระบบความปลอดภัยของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าของคอร์

บริษัท คอร์ โซลูชั่น (CORE Solutions) หรือ (CORE) ได้เปิดตัวไอเด็กซ์ เอเอ็มเอส (iDEX AMS) ชุดผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ไอเด็กซ์ล่าสุดของคอร์ ซึ่งกรมศุลกากรสหรัฐฯ (US Customs & Boarder Protection หรือ CBP) ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่า ซอฟท์แวร์ไอเด็กซ์ เอเอ็ม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง