ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล ลงนามเซ็นสัญญาร่วมทุนกับยูซอน ไพพ์ เพื่อจัดตั้งโรงงานรีดท่อเหล็กในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์ วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๕:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ("CPR") ลงนามเซ็นสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด (ประเทศเกาหลีใต้) เพื่อจัดตั้งโรงงานรีดท่อเหล็กในประเทศไทย

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและยางติดเหล็กที่เป็นส่วนประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมทุนอย่างเป็นทางการกับบริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อเหล็กเพื่องานก่อสร้างและเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงเป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์การลงนามครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดตั้งบริษัท ยูซอน ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจะทำการพัฒนา ผลิต รีดท่อเหล็กจำหน่ายภายในประเทศไทยและบางส่วนจะผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยการลงนามในสัญญาร่วมทุนนี้ได้จัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนทอล เวลา 10.00-12.00 น. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

บริษัท ยูซอน ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 40 ล้านบาท โดยมีบริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่วน 51% และบริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด (ประเทศเกาหลีใต้) ร่วมลงทุนในสัดส่วน 49% โดยจะมีที่ตั้งสำนักงานและโรงงานอยู่ในพื้นที่ของบริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้บริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด (ประเทศเกาหลีใต้) จะเป็นผู้สนับสนุนในด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและเทคโนโลยีผลิตให้แก่บริษัท ยูซอน ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคาดว่าบริษัทยูซอน ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ราวปลายปี 2548

ในการร่วมทุนก่อตั้งบริษัท ยูซอน ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญทางธุรกิจก้าวหนึ่ง ที่จะมีผลให้ทั้งบริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด (ประเทศเกาหลีใต้) สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้ โดยทางบริษัท ซีพี อาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) จะสามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของท่อเหล็กที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยางติดเหล็ก และมีวัตถุดิบรองรับสำหรับการขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนยางติดเหล็กเพิ่มขึ้นในอนาคต ในขณะที่บริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด สามารถขยายธุรกิจมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายธุรกิจของบริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด ที่ต้องการเป็นผู้นำในการผลิตท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

เกี่ยวกับบริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและยางดีดเหล็กที่เป็นส่วนประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์นิสสัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจำหน่ายชิ้นส่วนยางสำหรับศูนย์บริการและอู่ซ่อมรถยนต์ โดยมีที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัท คินูงาว่า รับเบอร์ อินดัสเตรียล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์รายใหญ่ให้กับ Nissan Motor Group และบริษัทยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท คินูงาว่า รับเบอร์ อินดัสเตรียล จำกั (ประเทศญี่ปุ่น) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเกือบสิบปี

นอกจากนี้ บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ยังกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) เพื่อที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยบริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 55,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่วางไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งบริษัทจะจัดให้มี IPO Roadshow ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทคาดว่าจะเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นในช่วง 2-4 มีนาคม 2548 และจะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ในวันที่ 17 มีนาคม 2548

เกี่ยวกับบริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด

บริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2529 ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในประเทศเกาหลีใต้ โดยได้พัฒนาและผลิตเหล็กท่อสำหรับงานก่อสร้างและเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงการผลิตท่อเหล็กสำหรับเป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ การมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยประกอบกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องทำให้ในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กทุกชนิดทั้งท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่และขนาดแตกต่างกัน

บริษัท ยูซอน ไพพ์ จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ดังนั้นบริษัทจึงได้ลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย รวมถึงวางแผนที่จะขยายโรงงานของบริษัทไปยังประเทศอื่นๆ ในปัจจุบัน บริษัทได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้--จบ--


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เครือสหพัฒน์ซื้อแฟรนไชส์จากญี่ปุ่น เปิดธุรกิจตัดผมด่วน 10 นาที

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--คิวบี (ประเทศไทย) ศิริศักดิ์ พันธ์นรา ผจก.บริษัท คิวบี (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือสหพัฒน์ กรุ๊ปเปิดเผยว่า "หลังจากที่บริษัทสหพัฒน์ฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมทุนกับบริษัท คิวบี เน็ต จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนเมษายน 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจร้านตัดผ...

หลักทรัพย์ พัฒนสิน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ

กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ได้จัด IPO ROADSH...

อมอร์แปซิฟิค มอบเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ไมเนอร์ บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ประเทศเกาหลี) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางลาเนจ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำของเกาหลีซึ่งเพิ่งเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อปลายปี 2547 ที่ผ่านมา นำโดยมิสเตอร์ แซง วู ลี Vice President International Division มอบเงินช่วยเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง