ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๐๙ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพข่าว: เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ที่จังหวัดตรัง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2560 ระดับภาคใต้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560 ขยายผลการปลูกฝังหลักวิธีการสหกรณ์สู่เยาวชน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560 สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกฝังแนวความคิด หลักการ และวิธีการสหกรณ์แก่เยาวชน และพระราชทานแนวทางในการส่งเสริมการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน

สหกรณ์ 8 จังหวัดภาคเหนือเปิดจุดรวบรวมลำไยจากเกษตรกร เร่งกระจายผลผลิตสู่ตลาดทั่วประเทศ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

สหกรณ์การเกษตรใน 8 จังหวัดภาคเหนือเปิดจุดรับซื้อผลผลิตลำไยคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ลำไยจะมีปริมาณผลผลิตออกมาไม่น้อยกว่า 240,000 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดหาช่องทางจำหน่ายผลผลิตลำไยของสหกรณ์

ภาพข่าว: ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครพนม ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุกรี พันละบุตร ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ผู้ประสบภัยจากพายุเซินกา ในอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พร้อมแจกถุงยังชีพ และอาหารกล่อง

ก. เกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 เตรียมโชว์ผลงาน ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

วันนี้ (2 ส.ค.60) เวลา 13.30 น. ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 พร้อมกับ มร.ซาจิด อูเซนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 ในภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คว้า 4 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2560 จัดโดยกรมบัญชีกลาง ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ทุนหมุนเวียน ก้าวไกล สู่ Thailand 4.0" โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี

ภาพข่าว: ลงพื้นที่ตรวจน้ำ จ.สกลนคร ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากพายุเซินกา ณ บ้านงิ้วด่อน หมู่ 1 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ผลกระทบในพื้นที่จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนาม MOU โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

วันนี้ (18 ก.ค.60) เวลา 13.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความคืบหน้า การใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปี 2560 ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ยกย่องกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นกลุ่มต้นแบบ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลกลาง (แปลง SRP) อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่นี้เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ จนสามารถเป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มแปลงใหญ่อื่น ๆ

ปลัดเกษตรฯ รับมอบหนังสือจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ ขอให้ยกเว้นประมงพื้นบ้านไม่เป็นเรือไร้สัญช ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือจาก นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอให้เร่งออกประกาศกระทรวงฯ กรณียกเว้นประมงพื้นบ้านไม่เป็นเรือไร้สัญชาติ และขอให้ประกาศกระทรวงฯ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ คิกออฟโครงการ9101ทั่วประเทศ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศพก. อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยได้กราบถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

กระทรวงเกษตรฯ คิกออฟโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ยิ่งใหญ่ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศพก. ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ MOU Agri-Map ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงงานสีสรรพรรณไม้ฯ ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11 ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา นายธีรภัทร

พลเอกฉัตรชัย บินถกรัฐมนตรีเกษตรฯ อิสราเอล หนุนเทคโนโลยีทะเลทรายสู้แล้ง - ทั่วไป—๒ ส.ค. ๖๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกับนายยูริ แอเรียล

ภาพข่าว: ยูโอบี เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ UOB Mighty แอพแรกของธนาคารที่ตอบโจทย์ หุ้น—๒ ส.ค. ๖๐

นายยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจธนาคารยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว "UOB Mighty" (ยูโอบี ไมท์ตี้) ครั้งแรกของแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือจากธนาคาร ที่รวมเอาฟังก์ชั่นด้านการธนาคารและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน ทั้งกิน-จ่าย-โอน

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาหาดใหญ่ หุ้น—๒ ส.ค. ๖๐

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสำนักงานสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคใต้ เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 02 สิงหาคม 2560 โดย หุ้น—๒ ส.ค. ๖๐

สภาวะตลาดวันที่ 02 สิงหาคม 2560 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,263.80-1,270.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 20,000 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 20,000 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส