ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๓๙ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ผ่านระบบสหกรณ์ เน้นเป้าหมายลดต้นทุนการผลิต ทั่วไป—๒ ม.ค. ๖๐

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ผ่านระบบสหกรณ์ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่