ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๗:๐๙ น.

Aekinvestmen ข่าวประชาสัมพันธ์ “Aekinvestmen”

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 หุ้น—๑๖ พ.ย. ๖๑

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--Aekinvestment Investment Advisory Securities ในวันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 9.00-12.00น. โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน กันยายน 2561 หุ้น—๒๑ ส.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--Aekinvestment Investment Advisory Securities ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 9.00-12.00 น. โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน สิงหาคม 2561 หุ้น—๒๔ ก.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--Aekinvestment Investment Advisory Securities ในวันอาทิตย์ 05 สิงหาคม 2561 จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 9.00-12.00 น. โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 หุ้น—๒๐ มิ.ย. ๖๑

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--Aekinvestment Investment Advisory Securities ในวันเสาร์ 7 กรกฎาคม 2561 จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 9.00-12.00 น. โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน มิถุนายน 2561 หุ้น—๑๗ พ.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--Aekinvestment Investment Advisory Securities ในวันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 9.00-12.00 น. โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน มีนาคม 2561 หุ้น—๘ มี.ค. ๖๑

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--Aekinvestment Investment Advisory Securities พิเศษ พบกับ คุณ วสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ในวันอาทิตย์ 11 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. จัดขึ้น ณ The Escape ทองหล่อ 18 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน มกราคม 2561 หุ้น—๒๕ ธ.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--Aekinvestment Investment Advisory Securities พิเศษ พบกับ คุณ วสันต์ เบนซ์ทองหล่อ ในวันอาทิตย์ 7 มกราคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. จัดขึ้น ณ The Escape ทองหล่อ 18 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน ธันวาคม 2560 หุ้น—๑๖ พ.ย. ๖๐

ในวันเสาร์ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 หุ้น—๑๒ ต.ค. ๖๐

ในวันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน กันยายน 2560 หุ้น—๒๕ ส.ค. ๖๐

ในวันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน สิงหาคม 2560 หุ้น—๒๔ ก.ค. ๖๐

ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน มิถุนายน 2560 หุ้น—๑๙ พ.ค. ๖๐

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 หุ้น—๒๔ เม.ย. ๖๐

ในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน เมษายน 2560 หุ้น—๒๙ มี.ค. ๖๐

ในวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน มีนาคม 2560 และ งานเปิดตัวหนังสือ หุ้น—๘ มี.ค. ๖๐

ในวันอาทิตย์ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนาพิเศษ เคล็ดลับ จับหุ้นเก็งกำไร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน หุ้น—๖ ก.พ. ๖๐

ในวันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.30 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล นักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 หุ้น—๓๐ ม.ค. ๖๐

ในวันเสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน มกราคม 2560 หุ้น—๒๒ ธ.ค. ๕๙

ในวันเสาร์ 14 มกราคม 2560 เวลา 9.30 - 12.30 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนาคอร์สการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคขั้นสูง (Advance Technical Analysis) โดย อ.เอกพิทยา หุ้น—๑๕ ธ.ค. ๕๙

สัมมนาคอร์สการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคขั้นสูง (Advance Technical Analysis) โดย อ.เอกพิทยา ** ในวันที่ 7 มกราคม - 8 มกราคม 2560 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-783-8888 กด 2

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน ธันวาคม 2559 หุ้น—๗ พ.ย. ๕๙

ในวันอาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888 กด 2 หรือ

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 หุ้น—๒๘ ต.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--Aekinvestment Investment Advisory Securities สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ในวันเสาร์นี้ เวลา 9.00-12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก

หลักสูตร Speculator Trading การใช้เทคนิคในการเก็งกำไรช่วงสั้น โดย อ.เอกพิทยา หุ้น—๒๐ ก.ย. ๕๙

หลักสูตร Speculator Trading การใช้เทคนิคในการเก็งกำไรช่วงสั้น โดย อ.เอกพิทยาจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. - 12.30 น. (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นประจำเดือน ตุลาคม 2559 หุ้น—๑๙ ก.ย. ๕๙

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้นประจำเดือน ตุลาคม 2559ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. จัดขึ้น ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 โดย คุณเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ 081-7838888

สัมมนากลยุทธ์และทิศทางตลาดหุ้น ประจำเดือน กันยายน 2559 หุ้น—๓๑ ส.ค. ๕๙

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ถนนพระรามที่ 4 โดย อ. เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด สนใจติดต่อ081-7838888 กด 2 หรือ