ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แอดแมน 2012 ชูสื่อสารการตลาดยุคใหม่ ต้อง “จริง- กล้า- ลึกสุดใจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--ริฟเฟิล แอฟเฟค

สมาคมโฆษณาฯ ชู “จริง กล้า ลึกสุดใจ” ธีมหลักเวทีประกวดโฆษณา ADMAN 2012 ชี้ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเสพย์สื่อที่เปลี่ยนไป มีช่องทางรับสื่อหลากหลาย โดยเฉพาะ "สื่อดิจิทัล” ที่เข้ามามี อิทธิพลมากขึ้น ทำให้งานสื่อสารการตลาดยุคใหม่ต้องเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคแบบเอาอยู่ ทั้งในแง่ "เนื้อหา" และ "สื่อ" ที่เลือกใช้

นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน Adman Awards & Symposium 2012 กล่าวว่า ในยุคที่มีการเข้ามาของสื่อรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสื่อดิจิทัล (digital media) เข้ามามีอิทธิพลสำคัญในการทำตลาดและสร้างแบรนด์มากขึ้น เพระการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มากกว่า 24 ล้านคน

รวมทั้งการเข้ามามีบทบาทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ฯลฯ ที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ชัดเจน ทั้งสามารถรับรู้ถึง Feedback ของกลุ่มเป้าหมายได้ทันที และยังใช้เป็นเครื่องมือในการผสานการทำงานกับ Mass Media ได้เป็นอย่างดีด้วย

ขณะที่สื่อดั้งเดิมอย่างสื่อทีวีก็มีพัฒนาการ ของทีวีดาวเทียมที่เข้ามามากขึ้น ส่งผลผู้บริโภคมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารรอบตัวแบบไร้ขีดจำกัด ขณะเดียวกันที่งานสื่อสารการตลาดก็มีช่องทางที่หลากหลาย ในการเข้าถึงผู้บริโภคเช่นกัน แต่ปัญหาขณะนี้คือ ชิ้นงานส่วนมากยังไม่สามารถเข้าถึงใจผู้บริโภคได้

เพราะสิ่งสำคัญของงานสื่อสารการตลาด วันนี้ คือ ต้องเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ชิ้นงานยุคใหม่ที่ทำออกมาแล้วสัมฤทธิ์ผล อาจไม่ใช่ชิ้นงาน “ที่สร้างสรรค์สุดสุด” แต่ต้องเป็นชิ้นงานที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า หรือจำได้ว่ามีความแตกต่างจากโปรดักส์ของคู่แข่งอย่างไร

นายปารเมศร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เวทีการประกวดผลงานสื่อสารการตลาด ของ Adman Awards & Symposium จะเป็นเวทีที่ให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งแง่ของ Recognize upcoming trends คือประสิทธิภาพของงานสื่อสารการตลาดในภาพรวม เปิดรับสิ่งที่เป็นอิทธิพลการสื่อสารใหม่ๆ ทุกประเภท และ Recognize effectiveness ประสิทธิภาพของชิ้นงานควบคู่กันไปด้วย เพราะงานสื่อสารการตลาดที่ดี นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว ต้องขายสินค้าได้ด้วย

ดังนั้นในการจัดงาน Adman Awards & Symposium 2012 จึงมีธีมหลักว่า “Truly Madly Deeply” หมายความว่างานสื่อสารการตลาดที่ดีจะต้อง “จริงโคตรๆ – กล้าหาญสุดๆ – ลึกสุดใจ”

ขณะที่นายวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา และ นายพรรษพล ลิมปิศิริสันต์ ประธานร่วมคณะกรรมการตัดสินการประกวด ร่วมกันขยายความถึงที่มาของแนวคิด “Truly Madly Deeply” ว่า งานสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพวันนี้ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยงานสื่อสารการตลาด จะต้องเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคทั้งในแง่ “เนื้อหา” และ “สื่อ” ที่เลือกใช้ ทั้งTraditional media และ New media ที่ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

“งานสื่อสารการตลาดที่ดี ในวันนี้ไม่ได้ดูแค่ครีเอทีฟ แค่ว่ามีเนื้อหาจับใจ หากต้องดูถึงรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย เพราะวันนี้มีสื่อทางเลือกใหม่ๆ ที่สามารถเจาะเข้าถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำอย่างไรถึงจะ Truly Madly Deeply เพื่อให้ได้งานสื่อสารการตลาดที่เข้าถึงใจผู้บริโภค จนสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งการที่จะ Truly Madly Deeply ในที่นี้ อาจจะไม่ใช่แค่การใช้สื่อดิจิตอลเท่านั้น หากอยากให้มองสื่อที่แปลกใหม่แล้วโดนใจ มองแบบไร้ข้อจำกัด” สองประธานร่วมฯ กล่าวทิ้งท้าย

เนื่องเพราะอิทธิพลของสื่อดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลให้เวที Adman Awards & Symposium 2012 เพิ่มหมวดรางวัล Digital Agency of the year ขึ้นมา ให้มีบทบาทชัดเจนมากขึ้นเช่นกัน

ส่วนการขยายกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ยังกลุ่มต่างๆ จากเดิมที่เคยมีรางวัล Media Vote ในปีนี้ได้มีการเพิ่มรางวัล Public Popular Vote ขึ้นมา ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการจัดสัมมนาเชิงวิชาการแก่นักศึกษา ควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอ โดยปีนี้สัมมนาจะจัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ “ถนนคนโฆษณา เส้นทางนอกตำรา” ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย

และ จัด ADMAN SYMPOSIUM ร่วมกับนิตยสาร Brandage หัวข้อ “Edvertising & Evolution” สื่ออย่างไรถึงโดนใจในยุคดิจิตอล เพื่อเป็นการให้ความรู้ แนวคิดและอัพเดทเทรนด์การตลาดใหม่ๆ และการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล

สำหรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาไทยใน ปี 2555 คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 5 % ด้วยมูลค่า 109,000 ล้านบาท มีปัจจัยสำคัญ จาก การแข่งขันของสินค้า Consumer products และดัชนีการบริโภคที่สูงขึ้น ประกอบกับการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่แม้ว่าจะยังมีสัดส่วนไม่มาก แต่ก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตจากปีที่ผ่านมาถึง 62 %

อนึ่งพิธีมอบรางวัลการประกวดงาน Adman Awards & Symposium 2012 จะจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ศกนี้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชีนเน่ เดินหน้ารุกตลาดอีกครั้ง ...

จากผลวิจัยต่างๆ ชี้ว่าสื่อดิจิทัลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปีๆ เนื่องจากสื่อดิทัลเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ และก็ไม่ใช้เงินมาก ดังนั้นชีนเน่จึงเห็นว่าสื่อดิจิตอล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะขยายฐา...

สมาคมโฆษณา ฯ เตรียมจัดงาน "แอดแมน" ครั้งที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด "Hard-Sell" รับงานประกวดสุดยอดงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดที่เข้มข้มในปีนี้

กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค คณะกรรมการบริหารสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวรายละเอียดของการประกวดสุดยอดงานโฆษณาและงานสื่อสารการตลาดของเมืองไทย "Adman Awards & Symposium 2006" โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2549 ณ สยามพาร...

คณะนิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ "การตลาดยุคใหม่ Non Voice Non Stop"

กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--ม.หอการค้าไทย Non Voice กลยุทธ์ตลาดมือถือรูปแบบใหม่ คณะนิเทศศาสตร์การตลาด หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 7 ม.หอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ "การตลาดยุคใหม่ Non Voice Non Stop" ซึ่งเป็นการเสวนนาถึงกลยุทธ์การตลาดม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง