ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๐:๐๔ น.

Active Citizen ข่าวประชาสัมพันธ์ “Active Citizen”

ถึงเวลาที่คนทำงานจะต้องสื่อสาร สร้างแรงเขยื้อนสู่สังคม ทั่วไป—๖ ก.พ. ๖๒

จะดีหรือไม่ ถ้าเรื่องราวสร้างสรรค์จากคุณจะสร้างแรงเขยื้อนในการเปลี่ยนแปลงสังคม? แม้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีพลังจากประชาชนตัวเล็ก ๆ (Active citizen) ที่คอยมองปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วไม่ปล่อยผ่าน แต่หากถอยมามองในมุมของคนนอกคงปฏิเสธไม่ได้ว่า

นานมีบุ๊คส์ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ได้รับการคัดเลือก เป็นองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ทั่วไป—๒๑ ก.ย. ๖๑

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้ผลิตหนังสือและให้บริการด้านการเรียนรู้ มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้พันธกิจ "ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen" มากว่า 25 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น

งานสัมมนา Education 4.0 for Active Citizen ถ้านานมีบุ๊คส์มีโรงเรียน ทั่วไป—๕ มี.ค. ๖๑

นานมีบุ๊คส์ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาที่มีแนวคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษายุคใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน งานสัมมนา "Education 4.0 for Active Citizen ถ้านานมีบุ๊คส์มีโรงเรียน เราจะจัดการเรียนรู้อย่างไร"

ถ้านานมีบุ๊คส์ มีโรงเรียน ?!? โจทย์สุดท้าทาย กับแนวคิดพลิกโฉมการเรียนรู้ มุ่งสู่ Education 4.0 for ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๖๑

"หากนานมีบุ๊คส์มีโรงเรียน เราจะจัดการเรียนรู้อย่างไร" คำถามสร้างเซอร์ไพรส์ที่มาพร้อมไกด์ไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้สามารถรับมือกับการแข่งขันในสังคมโลกในยุค 4.0 ได้ โดยนำเสนอไอเดียปรับโฉมวิชาหลักและเพิ่มคาบ Inspire

นานมีบุ๊คส์ ยกขบวนหนังสือใหม่ เข้างานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ทั่วไป—๖ ต.ค. ๖๐

นานมีบุ๊คส์ ชวนนักอ่านเที่ยวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 นำเสนอภายใต้พันธกิจที่ดำเนินมาตลอด 25 ปี "นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen" ยกขบวนหนังสือใหม่มากกว่า 126 ปก

ACT จัดเสวนา รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า? กระตุกคนไทยแสดงพลังต้านคอร์รัปชันอีกครั้ง ร่วมนับถอยหลัง ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๖๐

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กระตุกสังคมไทย ร่วมกันแสดงพลังอีกครั้ง ในฐานะ "พลเมืองผู้ตื่นรู้" (Active Citizen) ป้องกันกลโกง-คอร์รัปชัน การเห็นแก่เงินและอำนาจ การเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียน จัดงานอบรม Sensory ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

สถานการณ์โลกปัจจุบัน เรียกร้องให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีทักษะของศตวรรษที่ 21 คือทักษะสำคัญของชีวิต ตั้งแต่กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาน ควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี แต่ขณะเดียวกัน ระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล

นานมีบุ๊คส์พาผู้บริหารโรงเรียนไทยเปิดประสบการณ์ ณ ประเทศเยอรมนี เยี่ยมชมโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้โดดเ ทั่วไป—๘ ส.ค. ๖๐

การศึกษาในเยอรมนีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ติดอันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก มีความโดดเด่นด้าน การจัดการเรียนรู้ มีวิธีและแนวทางในการจัดการสอนที่โดดเด่น ทั้งด้านส่งเสริมให้จัดการตัวเอง เรียนรู้อย่างเข้าใจและมีความหมาย มีความรับผิดชอบ

รวมพลังโรงเรียนสร้างเด็กไทยเป็น Active Citizen มุ่งหลักคิดประชาธิปไตย ใส่จิตวิญญาณรับผิดชอบ ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

พอกันทีกับการสร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะแต่ไม่สามารถอยู่รอดและรับผิดชอบต่อสังคมได้ เพราะโลกกำลังหมุนไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็น "Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม"

นานมีบุ๊คส์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับมือ 3 ประเทศโดดเด่นด้านการศึกษา ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๖๐

การพัฒนาคนในสังคมให้ปฏิบัติตนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่ซับซ้อนนี้

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ Librarian 4.0 รวมกลเม็ดชวนให้เด็กและเยาวชนอยากอ่านหนังสือ ทั่วไป—๗ มิ.ย. ๖๐

สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น ขอเชิญผู้บริหารและครูปฐมวัยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Sensory Integration & Active Learning for Active Citizen" ร่วมค้นหาคำตอบผ่านกิจกรรม Hands-on ที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนได้จริง อาทิ การพัฒนา Sensory Integration

นานมีบุ๊คส์ ชวนช๊อปจุใจ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดโปรฉลองครบรอบ 25 ปีนานมีบุ๊คส์ ทั่วไป—๒๒ มี.ค. ๖๐

นานมีบุ๊คส์ ชวนนักอ่านเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 นำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ "25 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen"จัดเต็มทั้งหนังสือ กิจกรรม

รักในวัยเรียน ของพลเมือง Active Citizen ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๖๐

ถ้าจะให้นิยามความหมายของคำว่า รัก คงตีความกันได้หลายรูปแบบ รักบ้าน รักป่า รักธรรมชาติ รักครอบครัว รักเพื่อน แต่หากกำหนดนิยามของความรักให้แคบลงมาอีก กับคำว่า "รักในวัยเรียน" ของคุณคืออะไร? หลายท่านที่อ่านอาจจะค่อยๆ นึกถึงความรักแบบป๊อบปี้เลิฟ

25 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๖๐

คิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ตอกย้ำพันธกิจ "ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen" จัดงานแถลงข่าว 25 ปี นานมีบุ๊คส์ เพื่อเผยแพร่แนวคิด "Active Citizen:คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม"

พลังเยาวชนเจนเอ สร้างโมเดล สานสายใยเด็กพลัดถิ่น ทั่วไป—๗ ก.พ. ๖๐

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่เมืองย่างกุ้ง ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ ส่งผลให้มีแรงงานทั้งไทยและเมียนมาร์เข้ามาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงแรงงานไทยใหญ่ กระเหรี่ยง

Photo Release: PTTEP participated in anti-corruption campaign to promote active General—๑๔ ก.ย. ๕๙

Somporn Vongvuthipornchai, President and Chief Executive Officer of PTT Exploration and Production Company Limited (PTTEP) led PTTEP Executive staffs and employees to join the Anti-Corruption Day 2016 that was organized by Anti-Corruption Organization of

ACT ร่วมภาครัฐและเอกชนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทั่วไป—๑๓ ก.ย. ๕๙

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเดินหน้าปลุกกระแสพลังพลเมืองตื่นรู้ต่อต้านคอร์รัปชัน (Active Citizen) ย้ำทุกภาคส่วนจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และภาคเอกชนเข้าร่วมงาน

มูลนิธิธรรมดี เปิดตัวโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A Empower Active Citizen) ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๙

มูลนิธิธรรมดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (Gen A Empower Active Citizen)

ปณิธานครูรุ่นใหม่ จุดประกายพลเมือง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๙

กว่า 3 ปีที่โครงการครูเดลิเวอร์รี่ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาได้ดำเนินการมา ภายใต้โครงการพลังเยาวชนพลเมืองสงขลา (Active Citizen) โดยสงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

พลังพี่เลี้ยงจุดพลังพลเมือง ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๙

กว่า 2 ปีที่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก (Active Citizen) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมแบ่งปัน พลัง พัฒนาเด็ก มูลนิธิสยามกัมมาจล ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๙

"เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถพัฒนาได้ ด้วยกระบวนการที่ดี ขอเพียงผู้ใหญ่ให้โอกาสและเปิดพื้นที่แก่เขา" คือความเชื่อที่โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก (Active Citizen) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบ BBL สู่ STEM ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น เชิญผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครื่องมือจัดการเรียนรู้แบบ BBL สู่ STEM เพื่อสร้าง Active Citizen เพื่อเผยแพร่แนวคิดการเรียนรู้แบบ Brain-based Learning หรือ BBL

ร่วมงานรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558 (Gen A Active ทั่วไป—๑๘ พ.ย. ๕๘

โครงการ Gen A : Active Citizen "รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา" ปลุกพลังและเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบ ผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความกล้าที่จะลงมือกระทำความดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ (Active Citizen)

ภาพข่าว: ทิสโก้รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น หุ้น—๑๕ ก.ย. ๕๘

พนักงานกลุ่มทิสโก้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด "Active Citizen พลังพลเมือง...ต่อต้านคอร์รัปชั่น"

Photo Release: TISCO joined Active Citizen Against Corruption Stcoks—๑๕ ก.ย. ๕๘

Employees of TISCO Group recently joined the Anti-Corruption 2015 activity "Active Citizen Against Corruption" held by the Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT) to raise public awareness on the consequences of corruption as well as encourage the

ภาพข่าว: GCAP ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2558 ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๘

คุณสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด"Active Citizen ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชั่น"

Photo Release: The SEC joined Active Citizen Against Corruption Stcoks—๘ ก.ย. ๕๘

The Securities and Exchange Commission (SEC) in "Join Force to Anti-Corruption 2015: "Active Citizen Against Corruption" with members of Anti-Corruption Organization of Thailand from public and private sectors on September 6, 2015 at the Centara Grand at