ข่าวประชาสัมพันธ์Energy วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ http://www.newswit.com/.nrg/2018-08-08/ WIND ENERGY HOLDING WIND FARM PROJECTS ON TRACK th-TH Mon, 23 Sep 2019 12:17:00 +0700