มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยพลังงานทดแทน

Energy Press Releases Thursday January 21, 2010 11:09
กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--มหาวิทยาลัยบูรพา

ทาง AUN/SEED-Net (ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา   จัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยพลังงานทดแทน (The 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on New & Renewable Energy) ในวันที่ 21-22 ม.ค. 2553 ที่ The Tide Resort   หาดบางแสน

ช่วงที่น่าสนใจคือช่วงเช้าวันที่ 21 ซึ่งเป็นพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานจากไทยและญี่ปุ่น   ได้แก่ Associate Professor Dr. Toshio Shudo จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด, Hokkaido University, Professor Dr. Kunio Yoshikawa จาก Tokyo Institute of Technology, และนายปรีชา การสุทธิ์ จากสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ในการประชุมนี้   นักวิชาการจากทั่วอาเซียนจะมาอภิปรายกันเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและน้ำ พลังงานไฮโดรเจน รวมถึงพลังงานใหม่ เช่น นิวเคลียร์ ที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจในขณะนี้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.me.buu.ac.th/rcnre2010/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
info@aun-seed.net

Latest Press Release

OIL Announces an Increase in per Occurrence Limits to $400 Million

At its July 23rd, 2014 Board of Directors meeting, Oil Insurance Limited (OIL) elected to increase its per occurrence limit from $300 million to $400 million and the event aggregation limit from $900 million to $1.2 billion effective January 1st, 2015....

PEA proudly presents PEA presents EcoLightTech Asia 2014 setting the goal for Thailand to become a leader in energy conservation and lighting innovation of ASEAN

The Provincial Electricity Authority or PEA announced to host “PEA presents EcoLightTech Asia 2014” with help from NCC Exhibition Organizer Co., Ltd. or NEO as the event organizer during 12-14 November 2014, from 10.00-18.00 at the Plenary...

Kerui Petroleum Completes Drilling of the Deepest Well in Indonesia: Sets a New Benchmark for Quick and Efficient Service

This past May, with the ending of the third testing of 1X well, Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd. (hereinafter referred to as Kerui Petroleum) successfully completed the construction of five wells as required in its first Indonesia exploratory...

Schneider Electrics SE8000 Series Room Controllers Offer Unparalleled Design, Simple Installation and Energy Savings

New solution integrates thermostat and programmable room controllers using a customizable, intelligent design Schneider Electric, a global specialist in energy management, today announced the SE8000 Series room controllers, a solution that provides the...

Peabody Energy: Australia#s Repeal of the Carbon Tax Rejects Policy That Makes Energy Scarce and Expensive

Peabody Energy (NYSE:BTU) today praised the action of Australia's Parliament and Prime Minister in repealing the carbon tax, which has hurt consumers via high electricity costs and damaged the economy. "The Australia Government's reversal of the carbon...

Related Topics