ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๐๘ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์IT วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Huami Technology Announces Official Partnership with Chinese Athletics Team IT—๒๖ มี.ค. ๖๓

Huami (NYSE: HMI) signed a formal cooperation agreement with Chinese Athletics Association. Whilst the agreement marks an official partnership with the Chinese Athletics Team and Chinese Athletics Association in smart wearable industry. The two sides are

Live Video App Ablo Sees Surge in Users and Conversations Amid COVID-19 Lockdowns IT—๒๖ มี.ค. ๖๓

GHENT Belgium--26 Mar--PRNewswire/InfoQuest
20% Increase in Users & 50% More Messages in Countries with Quarantines

As millions find themselves under lockdown, live video chat app Ablo is uniquely positioned to connect users across borders and languages over their shared experiences amid the Coronavirus pandemic. Ablo has seen an increase in users of 20% and messages on its platform increase by 50% as social isolation measures have been imposed in various countries.

Ablo launched in early 2019 and enables people to start conversations, share their stories and make new friends across the globe. Since messages and video calls on the app are automatically translated in real time, users can have one-on-one conversations with anyone, in any language. Ablo has quickly grown in popularity – last year Google named it a "Best App" of 2019, citing its mission of creating unlikely connections and its encouragement to learn about different cultures.

While trending topics on Ablo have historically centered around daily routines, the coronavirus pandemic and social isolation measures have overtaken recent conversations. The app has allowed users in various parts of the world to connect over what they're experiencing on the ground and how they are coping with quarantines. Ablo sees the number of active users per country following the lockdown wave across the gl