ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๓๑ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์IT วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

Systech Partners With NW Solutions to Deliver Brand Protection Offerings IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

Systech, a global leader in supply chain security and brand protection, and NW Solutions (M) Sdn Bhd (NWSM) of Malaysia, have announced a strategic partnership to provide anti-counterfeiting, diversion detection and regulatory compliance solutions. Ara

Cyber Criminals Cash in on Millions With Formjacking, Posing a Serious Threat to Businesses and IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

Symantec's Annual Threat Report Reveals More Ambitious, Destructive, and Stealthy Attacks, Raising the Stakes for Organizations - Nearly one in ten targeted attack groups now use malware to destroy and disrupt business operations; up 25 percent compared

China#s First Digital Bank, WeBank, introduced the #3O# Paradigm of Open Banking at Money 20/20 IT—๒๒ มี.ค. ๖๒

Henry Ma, Vice President and Chief Information Officer of WeBank in Singapore, showed Money 20/20 audiences a future world of 'Open Banking' and introduced the '3O' Paradigm of open banking services, as well as corresponding approaches for tackling the