ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๗:๓๘ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์Stcoks วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Fitch Ratings: Dispute Settlement Costs Trim DTAC#s Rating Headroom Stcoks—๑๑ ม.ค. ๖๒

The announcement by Thailand's third-largest mobile operator, Total Access Communication Public Company Limited (DTAC; BBB/AA(tha)/Stable), that it has agreed to a settlement with state-owned CAT Telecom Public Company Limited (CAT) potentially reduces