ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑:๓๖ น.

ไทยโอเอซิสสปา ข่าวประชาสัมพันธ์ “ไทยโอเอซิสสปา”

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป—๑๒ พ.ย. ๖๒

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่ นักเรียน นักศึกษา

ภาพข่าว: โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา และโอเอซิส สปา ลงนามความร่วมมือเพื่อฝึกอาชีพด้านการให้บริการให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแผ่นไหมจินนาลักษณ์ ณ ชุมชนปางห้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๑

นางสาวศานิกุณ กษิณพิทักษ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา และ นางสาวณธิดา จันทร์ฟอง ผู้จัดการระดับภูมิภาค โอเอซิส สปา (ประเทศไทย) นำคณะครู และผู้จัดการสปา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการฝึกอาชีพผู้ให้บริการวิสาหกิจชุมชน

ภาพข่าว: โอเอซิสสปาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ประจำปี ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๖๑

คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เดสทินี่เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด (สำนักงานใหญ่โอเอซิสสปา ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา และบริษัทในเครือฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวประธานกรรมการผู้จัดการ คุณภาคิน พลอยภิชา และ คุณโทบี้ อัลเลน

ภาพข่าว: โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั่วไป—๘ ธ.ค. ๖๐

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานที่โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา

ภาพข่าว: โอเอซิสสปาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วไป—๔ ก.ย. ๖๐

คุณภาคิน พลอยภิชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานใหญ่โอเอซิสสปาประเทศไทย และโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน MBA Program จากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการนวดเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ณ สถาบัน ทั่วไป—๗ ส.ค. ๖๐

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา เข้าร่วมกิจกรรม JCFL Summer Open Campus ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการนวดเพื่อสุขภาพของโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา นำเสนอการนวดผ่อนคลายด้วยน้ำมันหอมระเหย สาธิตการทำลูกประคบด้วยสมุนไพรไทย

นักเรียนโรงเรียนไทยโอเอซิสสปาชนะการประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา (The Excellent Massage of ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๖๐

นักเรียนโรงเรียนไทยโอเอซิสสปาชนะการประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา (The Excellent Massage of Lanna) ในงาน Lanna Expo 2017 โดยการประกวดครั้งนี้มีแนวคิดการให้บริการนวดไทยที่เน้นเทคนิคการนวดไทยแบบผสมผสานกับภูมิปัญญาล้านนา เพื่อยกระดับการให้บริการสปาของประเทศไทย

ภาพข่าว: โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ทั่วไป—๒๓ พ.ค. ๖๐

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน นำโดยนายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมคณะผู้ดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ภาพข่าว: โรงเรียนไทยโอเอซิสสปารับมอบใบอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—๑๗ พ.ค. ๖๐

เมื่อเร็วๆนี้ คุณภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา พร้อมคณะครูจากโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา รับมอบใบอนุญาตในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมรับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากคุณรุจน์จิณี สุภวิรีย์

โอเอซิสสปาพาพนักงานจัดกิจกรรมเพื่อสังคม Giving Love in The Rain มอบความสุขให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) หนึ่งผู้นำธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเอเซีย โดย คุณภาคิน พลอยภิชา และ คุณโทบี้ อัลเลน นำโดยทีมพนักงานจิตอาสาของโอเอซิสสปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขา สำนักงานใหญ่ และ โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาร่วมจัดกิจกรรม "Giving Love

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาได้รับรางวัล โรงเรียนนอกระบบที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก ประจำปี ทั่วไป—๒ ต.ค. ๕๘

ภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะครูผู้สอน จากโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล โรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2558 จาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ

โอเอซิสสปาลงนามความร่วมมือกับจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานรับ ทั่วไป—๑๔ ต.ค. ๕๖

ภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปาและโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณดิเรก ทะจันทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่ผู้ว่างงานและบรรจุเข้าทำงาน ที่โอเอซิสสปาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ “

ภาพข่าว: Oasis Spa Live - Laugh - Love พี่น้องโอเอซิสสปาพัทยาร่วมกิจกรรม “คิดบวก” ทั่วไป—๑๒ ธ.ค. ๕๕

เมื่อเร็ว ๆนี้ นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์แว่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา และ นางสาวยุพาพร ศรีวิชา ผู้จัดการโอเอซิสสปา สาขาพัทยาพร้อมด้วยพนักงานกว่า 20 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างทัศนคติในการใช้ชีวิตด้วยการ “ คิดบวก”