โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา” http://www.newswit.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2/ โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่ นักเรียน นักศึกษา th-TH Fri, 06 Dec 2019 12:15:59 +0700 ภาพข่าว: โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา และโอเอซิส สปา ลงนามความร่วมมือเพื่อฝึกอาชีพด้านการให้บริการให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแผ่นไหมจินนาลักษณ์ ณ ชุมชนปางห้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย http://www.newswit.com/gen/2018-07-20/2edde31cbfb28af308c2a4bdc3688337/ นางสาวศานิกุณ กษิณพิทักษ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา และ นางสาวณธิดา จันทร์ฟอง ผู้จัดการระดับภูมิภาค โอเอซิส สปา (ประเทศไทย) นำคณะครู และผู้จัดการสปา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการฝึกอาชีพผู้ให้บริการวิสาหกิจชุมชน http://www.newswit.com/gen/2018-07-20/2edde31cbfb28af308c2a4bdc3688337/ Fri, 20 Jul 2018 11:36:52 +0700 ภาพข่าว: โอเอซิสสปาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๑ http://www.newswit.com/gen/2018-05-10/aaad94529db40c52d5c05f0abbc1faa6/ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เดสทินี่เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด (สำนักงานใหญ่โอเอซิสสปา ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา และบริษัทในเครือฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวประธานกรรมการผู้จัดการ คุณภาคิน พลอยภิชา และ คุณโทบี้ อัลเลน http://www.newswit.com/gen/2018-05-10/aaad94529db40c52d5c05f0abbc1faa6/ Thu, 10 May 2018 15:30:30 +0700 ภาพข่าว: โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ http://www.newswit.com/gen/2017-12-08/50f68f040796df79e67b7bed7f9957cb/ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานที่โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา http://www.newswit.com/gen/2017-12-08/50f68f040796df79e67b7bed7f9957cb/ Fri, 08 Dec 2017 17:50:59 +0700 ภาพข่าว: โอเอซิสสปาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน http://www.newswit.com/gen/2017-09-04/cd65f69d9322d9abdd78f9f0b1f9135d/ คุณภาคิน พลอยภิชา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักงานใหญ่โอเอซิสสปาประเทศไทย และโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน MBA Program จากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ http://www.newswit.com/gen/2017-09-04/cd65f69d9322d9abdd78f9f0b1f9135d/ Mon, 04 Sep 2017 15:03:58 +0700 โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการนวดเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ณ สถาบัน Japan College of Languages กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/9028db7b696ca8cb44bc94e82708627e/ โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา เข้าร่วมกิจกรรม JCFL Summer Open Campus ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการนวดเพื่อสุขภาพของโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา นำเสนอการนวดผ่อนคลายด้วยน้ำมันหอมระเหย สาธิตการทำลูกประคบด้วยสมุนไพรไทย http://www.newswit.com/gen/2017-08-07/9028db7b696ca8cb44bc94e82708627e/ Mon, 07 Aug 2017 15:16:06 +0700 นักเรียนโรงเรียนไทยโอเอซิสสปาชนะการประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา (The Excellent Massage of Lanna) http://www.newswit.com/gen/2017-06-29/eae6893173ca9f4779797fbf38bcb229/ นักเรียนโรงเรียนไทยโอเอซิสสปาชนะการประกวด สุดยอดนวดไทยล้านนา (The Excellent Massage of Lanna) ในงาน Lanna Expo 2017 โดยการประกวดครั้งนี้มีแนวคิดการให้บริการนวดไทยที่เน้นเทคนิคการนวดไทยแบบผสมผสานกับภูมิปัญญาล้านนา เพื่อยกระดับการให้บริการสปาของประเทศไทย http://www.newswit.com/gen/2017-06-29/eae6893173ca9f4779797fbf38bcb229/ Thu, 29 Jun 2017 17:10:21 +0700 ภาพข่าว: โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน http://www.newswit.com/gen/2017-05-23/b6af112db33a0e0db894d30ea91dc508/ โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน นำโดยนายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมคณะผู้ดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 http://www.newswit.com/gen/2017-05-23/b6af112db33a0e0db894d30ea91dc508/ Tue, 23 May 2017 16:18:24 +0700 ภาพข่าว: โรงเรียนไทยโอเอซิสสปารับมอบใบอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน http://www.newswit.com/gen/2017-05-17/5866224692efa1b298bcebf3f87d3d09/ เมื่อเร็วๆนี้ คุณภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา พร้อมคณะครูจากโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา รับมอบใบอนุญาตในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมรับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากคุณรุจน์จิณี สุภวิรีย์ http://www.newswit.com/gen/2017-05-17/5866224692efa1b298bcebf3f87d3d09/ Wed, 17 May 2017 11:14:52 +0700 โอเอซิสสปาพาพนักงานจัดกิจกรรมเพื่อสังคม Giving Love in The Rain มอบความสุขให้แก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร http://www.newswit.com/gen/2016-06-13/265727bda5be97befce00f6c0d3dbba9/ โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) หนึ่งผู้นำธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเอเซีย โดย คุณภาคิน พลอยภิชา และ คุณโทบี้ อัลเลน นำโดยทีมพนักงานจิตอาสาของโอเอซิสสปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขา สำนักงานใหญ่ และ โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาร่วมจัดกิจกรรม Giving Love http://www.newswit.com/gen/2016-06-13/265727bda5be97befce00f6c0d3dbba9/ Mon, 13 Jun 2016 17:11:04 +0700 โรงเรียนไทยโอเอซิสสปาได้รับรางวัล โรงเรียนนอกระบบที่มีการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก ประจำปี 2558 http://www.newswit.com/gen/2015-10-02/78f7636aa4a7c65d016abbbba1685a0e/ ภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะครูผู้สอน จากโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล โรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2558 จาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ http://www.newswit.com/gen/2015-10-02/78f7636aa4a7c65d016abbbba1685a0e/ Fri, 02 Oct 2015 10:05:56 +0700 โอเอซิสสปาลงนามความร่วมมือกับจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงานรับ AEC http://www.newswit.com/gen/2013-10-14/c5496fd72dfd0f14c923773448775cc7/ ภาคิน พลอยภิชา กรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปาและโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณดิเรก ทะจันทร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการฝึกอาชีพแก่ผู้ว่างงานและบรรจุเข้าทำงาน ที่โอเอซิสสปาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้ http://www.newswit.com/gen/2013-10-14/c5496fd72dfd0f14c923773448775cc7/ Mon, 14 Oct 2013 13:12:39 +0700 ภาพข่าว: Oasis Spa Live - Laugh - Love พี่น้องโอเอซิสสปาพัทยาร่วมกิจกรรม คิดบวก คืนความสุขสู่สังคม http://www.newswit.com/gen/2012-12-12/6fb83a2a3b33067f528e500ac5ed103c/ เมื่อเร็ว ๆนี้ นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์แว่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา และ นางสาวยุพาพร ศรีวิชา ผู้จัดการโอเอซิสสปา สาขาพัทยาพร้อมด้วยพนักงานกว่า 20 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างทัศนคติในการใช้ชีวิตด้วยการ คิดบวก http://www.newswit.com/gen/2012-12-12/6fb83a2a3b33067f528e500ac5ed103c/ Wed, 12 Dec 2012 17:20:30 +0700