ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๔๗ น.

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนเสนาธิการทหารบก”

ภาพข่าว: กิจกรรมเพื่อสังคม "ตู้เติมใจให้กัน" ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทั่วไป—๒๘ พ.ค. ๖๓

พ.อ.ทนงศักดิ์ แก้วจันทร์ทอง อจ.อก.สอศ.ฯ เป็นผู้แทน ผบ.รร.สธ.ทบ. พร้อมด้วย นทน.หลักสูตร หลักประจำ ชุดที่98 สังกัด สตช. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม "ตู้เติมใจให้กัน" ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พระราม5 แจกอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 200 ชุด โดยจะแจกจนครบ1,000ชุด

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๖๒

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร และคณะ เข้ารับมอบหนังสือขอบคุณ ความช่วยเหลือทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาจา ทั่วไป—๑๔ ม.ค. ๖๒

ดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และดร.พระมหาทิวากร ดีไพร เปรียญธรรม๙ เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท เข้ารับมอบหนังสือขอบคุณ เรื่องความช่วยเหลือทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาจาก พลตรีบุญรอด

ประกาศใช้ภาษิตบาลี ปญฺญาวุโธ เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทั่วไป—๙ ก.ค. ๖๑

พลตรีบุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ประกาศใช้ภาษิตบาลี "ปญฺญาวุโธ" เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งคำ "ปญฺญาวุโธ" แปลสั้นๆ ว่า "ผู้มีปัญญาเป็นดังอาวุธ" ตรงกับลักษณะของฝ่ายเสนาธิการที่จะต้องใช้ปัญญา

ประกาศใช้ภาษิตบาลี ปญฺญาวุโธ เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทั่วไป—๙ ก.ค. ๖๑

พลตรีบุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ประกาศใช้ภาษิตบาลี "ปญฺญาวุโธ" เป็นคำขวัญประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งคำ "ปญฺญาวุโธ" แปลสั้นๆ ว่า "ผู้มีปัญญาเป็นดังอาวุธ" ตรงกับลักษณะของฝ่ายเสนาธิการที่จะต้องใช้ปัญญา

ภาพข่าว: งานเลี้ยง เสธ.ทบ.50 ทั่วไป—๖ พ.ค. ๕๗

พล.อ. นฤนาท กัมปนาทแสนยากร ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 50 จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำปีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ พล.อ. อนันต์ อมรัชกุล พล.อ. พบสุข สุธรานันท์ พล.อ. สุกิจ ปิ่นมณี พล.อ. ปราโมทย์ วิรุตเสน และ พล.อ. จตุฤทธิ์ พรหมสาขา ณ

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 150 ปี กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก ทั่วไป—๖ ก.ย. ๕๕

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เปิดจ่ายแลกเหรียญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายนริศ ชัยสูตร

คณะนายทหารเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป—๙ ก.พ. ๕๓

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้รับการประสานจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ว่ามีกำหนดนำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรประจำชุดที่ 88 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 45 นาย

ภาพข่าว: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๒

พันเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส รุ่นที่ 29 จำนวน 80 นาย เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมงานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสถาปนา ฯ ครบรอบปีที่ ทั่วไป—๓๐ มี.ค. ๕๒

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานวันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๐๐ ณ อาคารประภาสโยธิน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ จากเดิม เวลา ๐๙.๐๐ น. เปลี่ยนเป็น เวลา

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๕๒

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๓ เมษายน ศกนี้ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กำหนด จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของ

ภาพข่าว: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เยี่ยมชมสถานีดาวเทียมไทยคม สื่อสาร—๒๓ ก.ค. ๕๑

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ได้เยี่ยมชมสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “ระบบดาวเทียมไทยคม” ในการนี้คุณยงสิทธิ์ โรจน์ศรีวิชัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดและก

สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๐

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) รุ่นที่ ๒๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. โดยผู้สมัครต

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทั่วไป—๑๐ มิ.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เทียบโอนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบร