ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๔๓ น.

โรงเรียน เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียน เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก”

Lertlah School Kanchanapisek Roads Open House 2013 ทั่วไป—๓ ธ.ค. ๕๖

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ได้จัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโดยคณะครูไทยและครูชาวต่างประเทศของนักเรียนทุกระดับชั้

Lertlah School Kanchanapisek Road#s October Camp 2013 ใน Theme Explorinators ทั่วไป—๑ พ.ย. ๕๖

เมื่อวันที่ 3 – 29 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดการเรียนการสอนพิเศษให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2556 ในโครงการ October Camp 2013 ใน Theme

ภาพข่าว: โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรม การบริหารจิตตามทางสายเอก มหาสติปัฏฐาน ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๖

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารของโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้อาราธนาพระอาจารย์ธวัชชัย ธมมฺทีโป พร้อมด้วยคณะฯ จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จ.พังงา มาแสดงธรรมและฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม “ดูจิต”

ภาพข่าว: โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยกระบวนการคิด ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๕๖

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 (ที่ 5 จากขวา) มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างปัญญาเด็กไทยด้วยกระบวนการคิด”

ภาพข่าว: กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้ารวมใจ ปันน้ำใจสู่สังคม ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๖

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์รังสิภู ชมภูแสง ที่ปรึกษาโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนมอบพัดลมสำหรับใช้ภายในอาคารที่พักของผู้สูงอายุจำนวน 34 เครื่อง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ

รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ร่วมงาน "ก้าวสู่อนาคตด้วยวิถีแห่งเลิศหล้า ครั้งที่ 9" สุขภาพ—๒๗ มี.ค. ๕๖

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ร่วมจัดกิจกรรมในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ก้าวสู่อนาคตด้วยวิถีแห่งเลิศหล้า ครั้งที่ 9" (เลิศหล้ารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน) โดยนำทีมแพทย์แผนกกุมารเวชกรรม

ภาพข่าว: กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า (English Program)ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ทั่วไป—๒๙ ม.ค. ๕๖

เมื่อเร็วนี้ๆ อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย (แถวแรกที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า ให้การต้อนรับ The Honourable Diane Ablonczy (แถวแรกที่ 5 จากขวา)

ภาพข่าว: กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้ามอบเงินรายได้ 200,000 บาท ช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ในถิ่นที่ทุรกั ทั่วไป—๒๓ ม.ค. ๕๖

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก พร้อมตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า มอบเงินจำนวน 200,000 บาท

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ร่วมจัดงานวันเด็ก ซีคอน บางแค ทั่วไป—๑๕ ม.ค. ๕๖

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าร่วมกับห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ สาขาบางแค จัดกิจกรรม “วันเด็กดี ซีคอน บางแค” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณ Main Atrium ชั้น 1

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครนักเรียนร่วมโครงการเรียนพิเศษ ทั่วไป—๑๙ ก.ย. ๕๕

โครงการ Lertlah English October Camp 2012 ใน Theme “Spirit of Southeast Asia” Episode 1 (เริ่มเรียน 1-26 ตุลาคม 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของประชาคมในเขตตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าร่วมส่งมอบวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ทั่วไป—๑๕ ส.ค. ๕๕

เมื่อเร็วๆนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ได้นำวัสดุอลูมิเนียมที่รวบรวมได้จากการบริจาคของกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนฯ ส่งมอบให้แก่ พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการมูลนิธิขาเทียม

Lertlah Kanchanapisek Road (English Program) held its annual “Wai Kru” ceremony General—๒๖ มิ.ย. ๕๕

Lertlah School Kanchanapisek Road (English Program) held its annual “Wai Kru” ceremony on June 21, 2012. On the occasion, a group of Lertlah students and teachers, led by Mr. Rangsibhu Chombhusaeng went to pay our respect and offer

ไหว้ครูภูมิปัญญาทางการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู 2555 ทั่วไป—๒๖ มิ.ย. ๕๕

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาและในโอกาสนี้ คณะครูและนักเรียนนำโดยอาจารย์รังสิภู ชมภูแสง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมเลิศหล้าสัมพันธ์ LERTLAH KANCHANAPISEK TEAM BUILDING 2012 ทั่วไป—๑๕ พ.ค. ๕๕

เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดกิจกรรมเลิศหล้าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2555

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๕

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จัดอบรมในหัวข้อ “การบริหารจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคมอาเซียน” ให้แก่คณะครูของกลุ่มโรงเรียนฯ ได้แก่ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเพชรเกษม

โครงการเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม Lertlah Kanchanapisek School April Camp 2012 “Back to the ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๕๕

ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -27 เมษายน 2555 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดโครงการเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม Lertlah April Camp 2012 โดยในปีการศึกษานี้ โรงเรียนฯ จัดการเรียนการสอนใน Theme “Back to the Future”

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับปีการศึกษา 2555 ทั่วไป—๒๔ เม.ย. ๕๕

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก โรงเรียนพระราชทานในระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 และเป็นโรงเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เตรียมความพร้อมก่อนขึ้น ป.1 อย่างมีคุณภาพ ทั่วไป—๑๒ มี.ค. ๕๕

เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม “Pre Primary: Get ready for a whole new world” เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 จำนวน 94 คนพร้อมด้วยผู้ปกครอง

ภาพข่าว: กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า (English Program) ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๕

คณะผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกให้การต้อนรับ Mr.Darryl Gervais (ที่ 4 จากซ้าย) และ Mr.Larry Budzinski (ที่ 5 จากซ้าย) คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ มลฑลมานิโทบา ประเทศแคนาดา

ภาพข่าว: กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า (English Program) ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๕

คณะผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกให้การต้อนรับ Mr.Darryl Gervais (ที่ 4 จากซ้าย) และ Mr.Larry Budzinski (ที่ 5 จากซ้าย) คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ มลฑลมานิโทบา ประเทศแคนาดา

ภาพข่าว: เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ทั่วไป—๑๒ ก.ย. ๕๔

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ( ยืนกลาง ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 33 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนฯ

ภาพข่าว: ไหว้ครูภูมิปัญญาของชุมชน ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๔

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 และในโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน ได้นำกระเช้าดอกไม้

ภาพข่าว: โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจัดสัมมนาองค์กร Lertlah Team Building ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๔

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสัมมนาองค์กร “เลิศหล้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 9” Lertlah Team Building 2011 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความผูกพัน

ภาพข่าว: Lertlah April Camp 2011 “Inventive Young Designers” ทั่วไป—๓ พ.ค. ๕๔

ในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -28 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัด โครงการ Lertlah April Camp 2011 ในหัวข้อ นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ “Inventive Young Designers”

ภาพข่าว: กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า มอบตู้หนังสือตามโครงการ “15 ปี เลิศหล้า ทั่วไป—๑๐ มี.ค. ๕๔

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า ประกอบด้วย โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนา-ภิเษก และ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ได้นำนักเรียนและครูเข้าชมรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ และ รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่อง 3

ภาพข่าว: วันเด็กแห่งชาติ ทั่วไป—๑๗ ม.ค. ๕๔

คณะครูและทีมงานประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า โดยโรงเรียนในกลุ่มได้แก่ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเพชรเกษม โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก และโรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตรนวมินทร์