ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๘ น.

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ”

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อนแล้ว ทั่วไป—๕ มิ.ย. ๖๐

โรงเรียนอาร์บิสรัศมีนานาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 16 ปี โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะเชิงวิชาการด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในปีการศึกษาหน้า

โรงเรียนอาร์บิส รัศมีนานาชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเรียนดี พร้อมรับทุนการศึกษา ทั่วไป—๙ พ.ค. ๖๐

โรงเรียนอาร์บิส รัศมีนานาชาติ (RBIS Rasami British International School) ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อายุตั้งแต่ 9-12 ปี เพื่อรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20% สำหรับเกณฑ์การพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย -

ส่วนบริหารการตลาด โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ณ โรงเรียน อาร์บิส ทั่วไป—๑๖ ก.พ. ๕๘

ส่วนบริหารการตลาด โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รับปรึกษาปัญหาสุขภาพในงาน Open day ณ โรงเรียน อาร์บิส รัศมีนานาชาติ ซึ่งเป็นงานรวมพลศิษย์ และผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรเข้าเรียน โดยมีการตรวจวัดความดัน ตรวจสุขภาพผิวหน้า