โรงเรียนออกแบบครูโซ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนออกแบบครูโซ” http://www.newswit.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%8B/ แหวกแนวอบรมวิชาสมัครงานให้ได้งาน สำหรับอาชีพใช้สมอง หรือ การอบรม " วิชาสมัครงานให้ได้งาน " สำหรับผู้ที่หวังจะได้ทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง ดำเนินงานก้าวหน้า มั่นคง เป็นการเปิด โอกาสคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่อาชีพที่ตนมุ่งหวัง และเพื่อเริ่มชีวิตการทำงานที่น่าประทับใจ นางทิพรัตน์ โฟล์โร th-TH Mon, 15 Oct 2018 23:01:17 +0700 Creative Thinking Training http://www.newswit.com/gen/2014-11-26/17452bec89c105900d5585d1c867eb99/ โรงเรียนออกแบบครูโซ เปิดอบรมทักษะสำหรับพนักงานองค์กรที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างแรง โรงเรียนออกแบบครูโซ ( Crusoe School of Design ) เปิดอบรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์( Creative Thinking Training ) http://www.newswit.com/gen/2014-11-26/17452bec89c105900d5585d1c867eb99/ Wed, 26 Nov 2014 15:15:08 +0700 Creative Typography : หลักสูตรวิชาปฏิวัติตัวอักษร http://www.newswit.com/gen/2013-10-18/9bb30cd3a346164351ad439f3707658b/ โรงเรียนออกแบบครูโซ ปลุกกระแสการออกแบบภาพด้วยตัวอักษรหวังสร้างทางออกใหม่ในการสร้างสรรค์ให้นักออกแบบทุกสาขา หลักสูตรวิชา การสร้างสรรค์ภาพด้วยตัวอักษร หรือ Creative Typography เปิดเผยแง่มุมและทฤษฎีต่าง ๆที่นำตัวอักษรมาเป็นพระเอกในการออกแบบ http://www.newswit.com/gen/2013-10-18/9bb30cd3a346164351ad439f3707658b/ Fri, 18 Oct 2013 9:56:16 +0700 เปิดโครงการ Art For The Gifted หรือ หลักสูตรค้นพบพรสวรรค์ http://www.newswit.com/gen/2013-05-14/eac3436ff705ee3e6860716d1ac437ee/ โรงเรียนออกแบบ ครูโซ สกูล ออฟ ดีไซน์ออกแบบหลักสูตรค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อนำมาสร้างความสำเร็จในการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนออกแบบครูโซ (Crusoe School of Design) เปิดโครงการ Art For The Gifted หรือ http://www.newswit.com/gen/2013-05-14/eac3436ff705ee3e6860716d1ac437ee/ Tue, 14 May 2013 11:01:11 +0700