ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๙:๕๓ น.

โรงเรียนออกแบบครูโซ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนออกแบบครูโซ”

แหวกแนวอบรมวิชาสมัครงานให้ได้งาน สำหรับอาชีพใช้สมอง ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๖๐

หรือ การอบรม " วิชาสมัครงานให้ได้งาน " สำหรับผู้ที่หวังจะได้ทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง ดำเนินงานก้าวหน้า มั่นคง เป็นการเปิด โอกาสคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่อาชีพที่ตนมุ่งหวัง และเพื่อเริ่มชีวิตการทำงานที่น่าประทับใจ นางทิพรัตน์ โฟล์โร

Creative Thinking Training ทั่วไป—๒๖ พ.ย. ๕๗

กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--โรงเรียนออกแบบครูโซ

โรงเรียนออกแบบครูโซ เปิดอบรมทักษะสำหรับพนักงานองค์กรที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างแรง

โรงเรียนออกแบบครูโซ ( Crusoe School of Design ) เปิดอบรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์( Creative Thinking Training ) สำหรับองค์กรที่ต้องการกรรมวิธีที่ได้ผลในการกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะหน่วยงานการตลาดการขายและการประชาสัมพันธ์

นางทิพรัตน์ โฟล์โร ผู้อำนวยการโรงเรียนออกแบบครูโซ เปิดเผยว่า “เราได้พบว่าถึงแม้พนักงานองค์กรส่วนใหญ่จะพยายามคิดในทางสร้างสรรค์ แต่ปรากฏว่าความคิดมักวนอยู่กับที่ เนื่องจากติดกับดักความคิด ซึ่งก็คือ การคิดอยู่ในกรอบ คิดโดยกังวลกฎเกณฑ์ คิดอย่างไม่มีขั้นตอน และคิดอยู่คนเดียวไม่คิดเป็นทีม เป็นต้น ในยุคปัจจุบันที่ทั่วโลกขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Economy ) โรงเรียนออกแบบครูโซ มีเป้าหมายสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีหลักการและกระบวนการคิดเป็นระบบ ที่สำคัญต้องเป็นความคิดที่โดดเด่น แหวกแนวต่างไปจากความคิดสมัยก่อน”

การอบรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( Creative Thinking Training )
แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนกรองความคิด

เพื่อเริ่มต้นฝึกให้ผู้เข้าอบรมเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยกลอุบายต่างๆ

ผลจากการอบรมขั้นตอนนี้ จะคัดแยกพนักงานที่คิดเร็ว และพนักงานที่คิดช้า ออกจากกลุ่มได้

เพื่อเตรียมตัวสำหรับการฝึกขั้นต่อไป
ขั้นตอนฝึกคิดอย่างมืออาช

Creative Typography : หลักสูตรวิชาปฏิวัติตัวอักษร ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๕๖

โรงเรียนออกแบบครูโซ ปลุกกระแสการออกแบบภาพด้วยตัวอักษรหวังสร้างทางออกใหม่ในการสร้างสรรค์ให้นักออกแบบทุกสาขา หลักสูตรวิชา การสร้างสรรค์ภาพด้วยตัวอักษร หรือ Creative Typography เปิดเผยแง่มุมและทฤษฎีต่าง ๆที่นำตัวอักษรมาเป็นพระเอกในการออกแบบ

เปิดโครงการ Art For The Gifted หรือ หลักสูตรค้นพบพรสวรรค์ ทั่วไป—๑๔ พ.ค. ๕๖

โรงเรียนออกแบบ ครูโซ สกูล ออฟ ดีไซน์ออกแบบหลักสูตรค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อนำมาสร้างความสำเร็จในการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนออกแบบครูโซ (Crusoe School of Design) เปิดโครงการ Art For The Gifted หรือ