โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนอนุบาลราชบุรี” http://www.newswit.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จับมือ นานมีบุ๊คส์ จัดค่าย กดสวิซส์ ชีวิตออฟไลน์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับเด็ก Gen-Z ทักษะสังคมเป็นทักษะที่นำมาซึ่งความสุขและใบเบิกทางแห่งความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม เด็ก ๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ th-TH Sun, 08 Dec 2019 15:53:39 +0700

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จับมือ นานมีบุ๊คส์ จัดค่าย กดสวิซส์ ชีวิตออฟไลน์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับเด็ก Gen-Z

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๐๕ น.
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--นานมีบุ๊คส์

ทักษะสังคมเป็นทักษะที่นำมาซึ่งความสุขและใบเบิกทางแห่งความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม เด็ก ๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กจะเข้าสู่สนามปฏิบัติจริงเมื่อถึงวัยเรียน โรงเรียน จึงเป็นสนามฝึกภาคปฏิบัติชั้นดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างมิตรภาพความเป็นเพื่อน การปฏิบัติต่อครูอาจารย์ และการรู้จักกฎเกณฑ์ของโรงเรียน อันเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสู่การเคารพในกฎเกณฑ์ของสังคมในอนาคต

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จึงร่วมกับ นานมีบุ๊คส์ จัดค่าย "กดสวิซส์ ชีวิตออฟไลน์" ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับทักษะวิชาการ ที่ได้รับการออกแบบ โดยบรรจงสอดแทรกความหมายของทุกกิจกรรมให้เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการค้นหาศักยภาพตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักถึงวิถีแห่งความรักและมิตรภาพ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมในเชิงบวก อันก่อให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น โลกและความสัมพันธ์ทางสังคม ให้กับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กว่า 100 ชีวิต ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายกระบวนการเรียนรู้ ผ่านหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาโดยวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง การเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับสิ่งที่รู้มาก่อนแล้ว และการนำความรู้ที่มีอยู่เดิมไปใช้เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ต่อไป ด้วยการผ่าด่านฐานกิจกรรม 15 สถานี ท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมด้วยธรรมชาติดลใจให้อยากเรียนรู้ ณ Go Genius Learning Center จ.นครราชสีมา

เริ่มต้นด้วยการ Check-in รู้จักทักทาย และสร้างข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน ก่อนพาเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรม อาทิ ฐาน Rally Team Building 10 สถานี ที่เน้นฝึกทักษะการแก้ปัญหาของตนเองและการทำงานเป็นทีม จากนั้นไปรับชมภาพยนต์เรื่อง Inside out เรียนรู้ ยอมรับ และเติบโต ในกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกับฉันบ้าง เพื่อให้เด็กๆ ได้ย้อนดูพฤติกรรมของตนเอง และบุคคลรอบข้าง เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยี และร่วมกันวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของพฤติกรรมนั้น และนำเสนอในมุมมองของตนเองและกลุ่ม กิจกรรม Trust Building ฝึกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่มด้วยเกม 9 ช่อง และเกมแก้เชือก จากนั้นชวนเด็ก ๆ มาทำความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยการช่วยกันสร้างเครื่องบินจำลอง และทดลองบิน ความสนุกอยู่ที่การรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ จากนั้นมาปลดปล่อยความความรู้สึกภายในใจ เพื่อให้เข้าใจถึงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีของบิดา มารดา ครู และเพื่อน ทำเอาหลายคนน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ปิดท้ายความสนุกด้วยมหกรรมกีฬาสัมพันธ์ โดยร่วมกันเต้นระบำในน้ำด้วยความพร้อมเพรียง สร้างความสนุกสุดประทับใจให้กับน้องๆ ไม่รู้ลืม

อาจารย์ธีรพล สูตะบุตร ครูชำนาญการพิเศษ ผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตัวแทนครูที่เข้าร่วมค่ายครั้งนี้ กล่าวว่า "หลักสูตรที่ได้เข้าร่วมนี้ช่วยส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดเสียสละ และทำเพื่อส่วนร่วม ถือเป็นสิ่งที่เด็กๆ ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ ส่วนตัวประทับใจในตัวทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งการถ่ายทอดความรู้ และการสันนทนาการที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ได้อย่างสนุกสนาน เด็กๆ มีความสุขกับการเข้าค่ายครั้งนี้มาก สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจพานักเรียนมาเข้าค่าย ขอแนะนำนานมีบุ๊คส์ เพราะเป็นค่ายที่เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมครบทั้งทักษะด้านวิชาการ และความสนุกสนาน สถานที่และอาหารที่มีอำนวยความสะดวกอย่างเพียบพร้อม"

ด้าน น้องต้นหวาย ด.ญ. ทิตานัน เรือนเจริญสิน อายุ 9 ปี ชั้น ป. 4 เผยความรู้สึกว่า "ค่ายนี้ทำให้หนูได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน คือการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โดยไม่มีพ่อแม่มาคอยช่วย จึงได้ฝึกความมีวินัยในตัวเอง ซึ่งเมื่อหนูกลับไปอยู่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนหนูก็สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเอง นอกจากจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วยังได้รู้จักพี่ๆเพื่อนใหม่ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกความสามัคคีการทำงานเป็นกลุ่ม พี่เลี้ยงและวิทยากรภายในค่ายเป็นกันเองและสนุกมาก อาหารอร่อย อากาศก็ดีธรรมชาติมาก ประทับใจค่ายนี้มากๆ ค่ะ"

น้องใบแก้ว ด.ญ. นันท์ทิรา โรจน์จินตกานต์ อายุ 10 ปี ชั้น ป. 5 เผยว่า "ค่ายนี้ทำให้หนูได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณครู เพื่อนๆ และผู้อื่นที่เราไม่เคยรู้จัก ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ กิจกรรมในค่ายสนุกและได้ความรู้เยอะมาก มีกิจกรรมให้ทำถึง 15 สถานี ทุกกิจกรรมสอดแทรกความรู้และฝึกทักษะต่างๆ ทั้งความสามัคคี ความกล้าแสดงออก ความคิดจินตนาการ การแก้ปัญหา และที่สำคัญคือฝึกความเชื่อมั่นในตัวเอง เช่น หากเกิดการไม่คาดฝัน เราถูกจับตัวไป เราก็รู้วิธีจัดการตัวเองว่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นๆ อย่างไรได้บ้าง เป็นค่ายที่หนูประทับใจมากๆค่ะ"

การมีพื้นฐานทักษะชีวิตที่แข็งแรง จะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพื่อเผชิญกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มความสามารถ สำหรับหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ต้องการจัดค่ายและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆ นอกห้องเรียน นานมีบุ๊คส์สามารถออกแบบค่ายและกิจกรรมในหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกช่วงวัยได้ตามความต้องการหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226, 4425, 4323 หรือ Call Center 02-662-3000 กด 0 และ www.nanmeebooks.com หรือ www.facebook.com/nanmeebooksfan ติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเพียง ADD LINE @nanmeebooks สำหรับเยาวชน @nmbteen และ สำหรับครู @nmbteacher


ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนทั่วไปและลูกค้าเงินฝาก ธ.ก.ส.

นายจตุรงค์ ทองยี่สุ่น ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดทำโครงการประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนทั่วไปและลูกค้าเงินฝาก ธ.ก.ส. ระหว่างธนาคารเพื่อกา...

รายการจอโลก Biography สารคดีความบันเทิง ตอน แอนดี้ วิลเลี่ยมส์ (ANDY WILLIAMS) วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

ตอน แอนดี้ วิลเลี่ยมส์ (ANDY WILLIAMS) ติดตามกันต่อในตอนที่ 2 จอโลก Biography กับเรื่องราวของ แอนดี้ วิลเลี่ยมส์ เจ้าของเสียงทุ้ม นุ่ม เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ ชีวิตที่ต่อสู้อยู่ในวงการเพลง และโทรทัศน์มานานกว่า 60 ปี กว่าจะประสพความสำเร็จในชีวิต เขาต้องเดินทา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง