ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐:๐๓ น.

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต”

ภาพข่าว: เด็กสาธิตรังสิต รวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมตอบแทนสังคม ทั่วไป—๑๒ เม.ย. ๕๙

มร.เอ็ดเวิร์ด เรย์มอนด์ โรบินสัน ที่ 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ "How we organize ourselves" เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม "Market Day"

สาธิต ม.รังสิต นำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ต้นแบบสองภาษา ในงาน KIDSCOVERY WORLD ทั่วไป—๔ มี.ค. ๕๙

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำด้านการเรียนการสอนแบบสองภาษา เปิดบูธนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ต้นแบบสองภาษา แนะแนวการศึกษามุ่งเน้นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมประเมินพัฒนาการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมสนุกได้สาระมากมาย ในงาน KIDSCOVERY WORLD : Tales & Toys ปี ที่ 3 ระหว่างวันที่ 3- 6 มีนาคม 2559 ณ บูธ TC3 –TC4อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7927500-4 หรือ info@sbs.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)
โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com
คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com

ข่าวซุบซิบ: ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ แนะนำต้นแบบหลักสูตรสองภาษา OPEN HOUSE ทั่วไป—๑๙ ม.ค. ๕๙

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ผู้บริหารแห่งสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน OPEN HOUSE 2016 แนะนำต้นแบบหลักสูตรสองภาษา พร้อมการนำเสนอผลงานนักเรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ ในวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.นี้ เวลา 09.00-14.00น. ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สาขา

OPEN HOUSE 2016แนะนำต้นแบบหลักสูตรสองภาษา ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๕๙

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "SATIT RANGSIT OPEN HOUSE 2016" เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน 2 ภาษา พร้อมการนำเสนอผลงานนักเรียนที่เน้นนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และบูธกิจกรรม 6 อาชีพชั้นนำ พร้อมประเมินพัฒนาการ ทดสอบสัมภาษณ์

2 ภาษา สร้างเด็กไทย ก้าวเข้าสู่ #เออีซี# ทั่วไป—๘ ม.ค. ๕๙

การศึกษามีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กไทยให้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2559 นี้ ทุกประเทศในอาเซียนจะก้าวผ่านพรมแดนรัฐชาติสู่ภูมิภาคแห่งความร่วมมือหลายด้านร่วมกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

ภาพข่าว: Innovative Learning 2015 : นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสองภาษา ทั่วไป—๒๐ ต.ค. ๕๘

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย ดร.สุนีย์ สอนตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "Innovative Learning 2015 : นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสองภาษา"

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมInnovative Learning 2015 ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำด้านการเรียนการสอนแบบสองภาษา? ขอเชิญชวนเยาวชนและผู้ปกครองผู้สนใจ?ร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับการเรียนรู้ในกิจกรรม "Innovative Learning 2015 : นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสองภาษา" ค้นหาความถนัดของตนเองผ่านการจำลอง 6

สาธิตรังสิต แนะยุคเออีซี เด็กไทยต้องสองภาษา ชวนเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับเรียนรู้แบบสองภาษาอย่างแท้จร ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา ที่มีความโดดเด่นในหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม (Unified Bilingual Curriculum: UBC) ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีการพัฒนาทั้งในด้านภาษา ความรู้ และทักษะความสามารถในด้านต่างๆ

สาธิต ม.รังสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรม Innovative Learning 2015 ทั่วไป—๑๘ ก.ย. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำด้านการเรียนการสอนแบบสองภาษา ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับการเรียนรู้ในกิจกรรม "Innovative Learning 2015 : นวัตกรรมการเรียนรู้แบบสองภาษา" ร่วมค้นหาความถนัดของตนเองผ่านการจำลอง 6 สายอาชีพชั้นนำ

สาธิต ม.รังสิต แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา สร้างเด็กสองภาษา ยกระดับผู้นำคุณภาพสู่สังคม ทั่วไป—๘ ก.ย. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำด้านการเรียนการสอนแบบสองภาษา ตอบแทนสังคมด้วยการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ พร้อมผลิตผู้นำที่ดีคืนสู่ชุมชน ผ่านหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม (Unified Bilingual Curriculum)

ข่าวซุบซิบ: ดร.อภิรมณ แห่งสาธิตรังสิต ไอเดียเก๋ริเริ่มโภชนาการเด็กSBS Variety ทั่วไป—๓๑ ส.ค. ๕๘

ใส่ใจคุณภาพของอาหาร ที่จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้น ดังนั้น ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จึงเข้มงวดเรื่องการกลั่นกรองทุกเมนูอาหารร่วมกับทีมนักโภชนาการด้านอาหาร เพื่อให้ได้ “SBS Variety Food”

ข่าวซุบซิบ: ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรสองภาษาในงาน Family ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๘

อยากให้ลูกเก่งภาษาต้องมางานนี้ ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ผู้บริหารแห่งโรงเรียนสาธิต ม.รังสิต เปิดบ้านเชิญร่วมงาน"Family Day เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับหลังสูตรสองภาษา ในวันศุกร์และเสาร์ที่ 24-25 กรกฎคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Family Day แนะนำหลักสูตรสองภาษาแก่ผู้ปกครอง ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมงาน "Family Day" ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา เยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำการศึกษาต่อในสถาบันคุณภาพที่เชื่อถือได้แก่ผู้ที่สนใจ ในวันศุกร์และเสาร์ที่

สร้างเด็กสองภาษา ผ่านการซึมซับ (Immersion Bilingual) คำตอบการศึกษาเด็กไทยในยุคประชาคมอาเซี่ยน ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ถ้าจะประสบความสำเร็จได้ต้องก้าวออกไปไกลมากกว่าคำว่า ในประเทศ" การเตรียมพร้อมที่ดีย่อมหมายถึงการเข้าใกล้ความสำเร็จที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมทางด้านการศึกษา

สังคมต้องการคนเก่ง และดี ไฟ ฟ้า โดยทีเอ็มบี และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมสร้างสรรค์ ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

ไฟ ฟ้า (FAI-FAH) โดย ทีเอ็มบี นำโดย ภารไดย ธีระธาดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศความร่วมมือทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพเยาวชนไฟ ฟ้า (FAI-FAH)

ภาพข่าว: โรงเรียนสาธิตม.รังสิต จับมือTMB มอบทุนการศึกษา ใช้เกณฑ์อีคิว (EQ) ครั้งแรก! ทั่วไป—๘ ก.ค. ๕๘

ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (ที่4จากซ้าย) และ นายภารไดย ธีระธาดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี (ที่3 จากซ้าย) จัดงานแถลงข่าว Building Bilingual Leaders for

ข่าวซุบซิบสาวเก่ง ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ จัดแถลงข่าวลงนามความร่วมมือทางการศึกษา...สุดสร้างสรรค์ ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จับมือผู้บริหารหนุ่ม ภารไดย ธีระธาดา แห่งทีเอ็มบี จัดงาน Building Bilingual Leaders from many Backgrounds งานแถลงข่าวร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่ต้องการโอกาส

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน จัดงานแถลงข่าวBuilding ทั่วไป—๒๕ มิ.ย. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน จัดงานแถลงข่าวBuilding Bilingual Leaders from many Backgrounds เป็นการร่วมลงนามความร่วมมือทางการพัฒนาเยาวชนไทยผู้ขาดโอกาส พร้อมโครงการพัฒนาผู้นำในยุค AEC

สาธิตรังสิตเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่หลักสูตรสองภาษาแบบองค์รวม ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล- มัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรสองภาษาแบบองค์รวม (Unified Bilingual Curriculum) ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

รร.สาธิต ม.รังสิต จัดกิจกรรม Family Day แนะนำหลักสูตรสองภาษาแก่ผู้ปกครอง ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมงาน "Family Day" ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา เยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียน พร้อมให้คำแนะนำการศึกษาต่อในสถาบันคุณภาพที่เชื่อถือได้แก่ผู้ที่สนใจ ในวันศุกร์และเสาร์ที่

ภาพข่าว: สาธิต รังสิต ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)กับประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—๔ มิ.ย. ๕๘

ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (นั่งที่1 จากซ้าย) และมิสเตอร์เคน โคกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา (นั่งที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)

ภาพข่าว: สาธิต ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและพัฒนาศักยภาพทาง ทั่วไป—๒๐ พ.ค. ๕๘

ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และมิสเตอร์เคน โคกะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนยานากาวา ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) ระหว่าง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกับโรงเรียนยานากาวา

เด็ก ไบลิงกัว กับการเตรียมพร้อมด้านภาษา สู่โอกาสเติบโตในสังคมนานาชาติ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๕๘

แนวคิดของการสอนลูกให้เป็นเด็กสองภาษาในยุคที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับบ้านเราเป็นอีกแนวคิดที่เริ่มน่าสนใจมากขึ้น เพราะการสื่อสารเพียงเฉพาะภาษาแม่อย่างภาษาไทยในบ้านเราคงไม่เพียงพอเสียแล้ว การเริ่มปลูกฝังภาษาที่สอง อาทิ ภาษาอังกฤษ

Lifelong Learning เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๕๘

“เหตุใดเราจึงต้องเรียนกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด” คำถามที่หลายคนอาจเคยเจอ อาจเพราะคนเราเกิดมาจะต้องผ่านช่วงเวลาของชีวิตอันหลากหลาย ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้รูปแบบ การดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป

โรงเรียนสาธิต ม. รังสิต จัดงาน Family Day ประจำปี 2558 เปิดบ้านแนะหลักสูตรไบลิงกัว ทั่วไป—๓ เม.ย. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมงาน "Family Day" พบปะพูดคุยกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Curriculum) หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันอย่างเป็นธรรมชาติ

ภาพข่าว: ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตสร้างชื่อ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากคุรุสภา ทั่วไป—๒๔ มี.ค. ๕๘

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะครูโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากคุรุสภา ประจำปี 2557 โดยมอบให้แก่ ครูผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู

ดร. ปิ๋ม-อภิรมณ เนรมิตละครเพลงสุดอลังการ 10th Year of Musical Journey ฉลอง 10 ปี ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๕๘

ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแสดง ละครเพลงภาคภาษาอังกฤษครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี “10th Year of Musical Journey” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีโรงเรียนฯ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดละครเพลงบอร์ดเวย์ครบรอบ 10 ปี รายได้สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเ ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๘

“10th Years of Musical Journey”คอนเสิร์ตละครเพลงบอร์ดเวย์ครั้งยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 10 ปี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตรายได้สนับสนุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Pictorial สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดละครเพลงบอร์ดเวย์ครบรอบ 10 ปี ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๘

“10th Years of Musical Journey” ละครเพลงบอร์ดเวย์ฉลองครบรอบ 10 ปี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้นำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษาแบบองค์รวม หรือ Unified Bilingual Curriculum โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ภาพข่าว: เหล่าเซเลบริตี้ร่วมชมละครเพลงบอร์ดเวย์ 10th Year of Musical ทั่วไป—๑๑ มี.ค. ๕๘

คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช พร้อมด้วย คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ ให้เกียรติร่วมชมการแสดงละครเพลง “10th Year of Musical Journey” ฉลองครบรอบ10 ปีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยดร.อภิรมณ