ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๕ น.

โรงเรียนสอนภาษานานมี ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนสอนภาษานานมี”

พู่กันจีน ผ่อนคลายจิตใจ ทั่วไป—๖ ส.ค. ๖๑

ในสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การแข่งขัน และความเครียดต่างๆ โรงเรียนสอนภาษานานมี ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปมาสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน ในหลักสูตร "พู่กันจีนเบื้องต้น" เพื่อช่วยฝึกสมาธิ ผ่อนคลายจิตใจผ่านการตวัดปลายพู่กันเป็นตัวอักษร

เรียนจีนเพิ่มโอกาส ทั่วไป—๙ ก.ค. ๖๑

ภาษาจีนมีบทบาทและความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละปีมีนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนและติดต่อค้าขายดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โรงเรียนสอนภาษานานมี ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่

ภาษาจีนมีนาแสนสนุก ทั่วไป—๒๖ ก.พ. ๖๑

ต้อนรับช่วงปิดเทอม โรงเรียนสอนภาษานานมี จัดกิจกรรม "ภาษาจีนมีนาแสนสนุก" สำหรับน้องๆ เยาวชน อายุ 16-11 ปี ได้ใช้เวลาช่วงซัมเมอร์นี้เรียนรู้หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น เพราะภาษาจีนมีความสำคัญในโลกปัจจุบัน โดยน้องๆ ไม่จำเป็นพื้นฐานมาก่อนเลยก็ได้

สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอแนะนำหนังสือเรียนภาษาจีน ชุด ภาษาจีนปฐมวัย ทั่วไป—๑๙ ก.พ. ๖๑

การบ่มเพาะทักษะทางภาษาให้กับเด็กนั้น วัยที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี สำนักพิมพ์ทองเกษมและโรงเรียนสอนภาษานานมีจึงร่วมกันพัฒนาเนื้อหาหนังสือเรียนขึ้น ตามหลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กๆ เกิดความคุ้นเคยในทักษะต่างๆ

โรงเรียนสอนภาษานานมีชวนเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ทั่วไป—๖ ก.ค. ๖๐

โรงเรียนสอนภาษานานมี ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ เปิดหลักสูตร "ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ" ขึ้นสำหรับนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไป การเรียนครอบคลุมทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ตวัดพู่กันจีนรับปิดเทอม ทั่วไป—๒๓ มี.ค. ๖๐

ต้อนรับช่วงปิดเทอม โรงเรียนสอนภาษานานมี เชิญชวนน้องๆ เยาวชน และผู้ที่สนใจ อายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้เวลาว่างในช่วงซัมเมอร์นี้เรียนรู้การเขียนพู่กันจีนในคอร์ส "ตวัดเส้นสาย หาความหมายพู่กันจีน" ด้วยว่าการเขียนพู่กันจีนนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

คอร์สเรียนพู่กันจีน ทั่วไป—๒ ก.พ. ๖๐

โรงเรียนสอนภาษานานมี เชิญชวนน้องๆ เยาวชน นักเรียนนักศึกษา เรียนเขียนพู่กันจีน "ตวัดเส้นสาย หาความหมายพู่กันจีน" ด้วยว่าการเขียนพู่กันจีนนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ถือเป็นศิลปะขั้นสูงของชนชาติจีน การเขียนพู่กันจีนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

ตุลาหรรษา ภาษาจีนพาเพลิน ทั่วไป—๔ ต.ค. ๕๙

ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม โรงเรียนสอนภาษานานมี ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนอายุ 6-11 ปี ใช้เวลาว่างเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกด้วยการเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรม "ตุลาหรรษา ภาษาจีนพาเพลิน" ด้วยเพราะภาษาจีนกำลังเป็นที่นิยมและใช้สื่อสารทั่วโลก

นานมีชวนเด็กไทยเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ทั่วไป—๕ ก.ย. ๕๙

ในยุคปัจจุบันที่ภาษาจีนกลางเป็นภาษาของคนทั่วโลก โรงเรียนสอนภาษานานมี จัด หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก อายุ 5 -11 ปี เพื่อเรียนรู้ภาษาจีนไว้ต่อยอดในอนาคต เหมาะสำหรับน้องๆ ทั้งที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน การเรียนการสอนครอบคลุมทักษะการฟัง

ชวนเด็กไทยเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ทั่วไป—๒๖ ส.ค. ๕๙

ในยุคปัจจุบันที่ภาษาจีนกลางเป็นภาษาของคนทั่วโลก โรงเรียนสอนภาษานานมี จัด หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก อายุ 5 -11 ปี เพื่อเรียนรู้ภาษาจีนไว้ต่อยอดในอนาคต เหมาะสำหรับน้องๆ ทั้งที่มีพื้นฐาน และไม่มีพื้นฐานด้านภาษาจีนมาก่อน การเรียนการสอนครอบคลุมทักษะการฟัง

ติวเข้มภาษาจีนเพื่อก้าวทันโลก ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๙

ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีบทบาทในยุคปัจจุบัน การส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนเป็นการวางรากฐานสำคัญสู่อนาคต โรงเรียนสอนภาษานานมี จัดหลักสูตรพิเศษเพื่อความเป็นเลิศด้านภาษาจีน เน้นการฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียน และสนทนา

ภาพข่าว: เด็กเก่งภาษาจีน ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๕๙

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ร่วมแสดงความยินดีแก่ ด.ช.รุ่งคุณ ลิ่มทองแท่ง,ด.ญ.ธนิภา เอกภักดิ์สกุล และ ด.ช.ศิวัช จิตรกล้า เยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนสอนภาษานานมี ซึ่งผ่านการสอบ YCT หรือ Youth Chinese Test

สร้างเด็กไทยก้าวทันโลกกับโรงเรียนสอนภาษานานมี ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๙

เพราะภาษาจีนเป็นภาษาของคนทั่วโลก การส่งเสริมให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาจีน จึงนับเป็นการวางรากฐานสำคัญสู่อนาคต เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทันกระแสโลก โรงเรียนสอนภาษานานมี ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมนี้

มีนาหรรษาภาษาจีน ทั่วไป—๒๑ มี.ค. ๕๙

โรงเรียนสอนภาษานานมี ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ และบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง ได้รับสาระความรู้สอดแทรกไปกับความสนุกสนาน ในกิจกรรม "มีนาหรรษาภาษาจีน" โดยจะได้สัมผัสกับภาษา ศิลปวัฒนธรรมของจีน ผ่านการอ่าน การเขียน

ภาพข่าว: เด็กไทยเก่งภาษาจีน ทั่วไป—๑๘ มิ.ย. ๕๗

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด ร่วมแสดงความยินดีแก่ น้องๆเยาวชนโรงเรียนสอนภาษานานมี ซึ่งผ่านการสอบ YCT หรือ Youth Chinese Test ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบมาตรฐานสากลทั่วโลก ทั้งการเขียนและพูด

ข่าวซุบซิบ: คุณน้ำมนต์ ทั่วไป—๓๐ ต.ค. ๕๖

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บอสใหญ่แห่งนานมี ปลื้มใจมากที่ น้ำมนต์ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย นักร้องสาวเจ้าของเสียงหวานๆทรงพลังควงลูกสาวตัวน้อยมาเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนสอนภาษานานมี

ภาพข่าว: โรงเรียนมาตรฐานดี ทั่วไป—๒๔ ต.ค. ๕๖

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบรางวัลประกาศนียบัตร “โรงเรียนคุณภาพ” แก่ โรงเรียนสอนภาษานานมี ที่ได้รับมาตรฐานการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก โดยมี ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี

บริษัท นานมี จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนสอนภาษานานมี เชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจ ร่วมแข่งขัน ทั่วไป—๑๓ พ.ค. ๕๔

บริษัท นานมี จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนสอนภาษานานมี เชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจ ร่วมแข่งขัน “เล่า...ท่อง...ร้อง...ดี มีรางวัล” ในโครงการประกวดทักษะภาษาจีนสำหรับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: น้องร้องเพลงจีน ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๔

น้องๆเยาวชนไทย ระดับประถมศึกษาจากทั่วประเทศ ร่วมโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งบริษัทนานมี จำกัด และโรงเรียนสอนภาษานานมีจัดขึ้น โดยการประกวดร้องเพลงจีนเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของจีน

ภาพข่าว: ส่งเสริมทักษะจีนชิงถ้วยพระราชทาน ทั่วไป—๒๕ เม.ย. ๕๔

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด (ยืนที่ 2 จากซ้าย แถวหลัง) , อ.จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษานานมี (ยืนที่ 2 จากขวา) และผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โครงการประกวดทักษะภาษาจีนสำหรับเยาวชน

ข่าวซุบซิบ: คุณเจี๊ยบ โสภิตนภา ชุ่มภาณี ทั่วไป—๑๙ ต.ค. ๕๓

แม้หน้าตาและชื่อของลูกจะออกในแนวฝรั่งมากกว่า แต่เพราะเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่มองการณ์ไกล คุณแม่เจี๊ยบ โสภิตนภา ชุ่มภาณี จึงพาน้องเบเน่มาติวเข้มเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือที่โรงเรียนสอนภาษานานมีทุกสัปดาห์ เพราะรู้ดีว่าในโลกของธุรกิจและการแข่งขัน

ซุบซิบ: พล.อ.อรชุน พิบูลนครินทร์ ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๓

ยามว่างเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันไปออกรอบตีกอล์ฟกันหมด แต่ พล.อ.อรชุน พิบูลนครินทร์ ยึดหลักไม่มีใครแก่เกินเรียน ขยันเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ ล่าสุดไปเทคคอร์สเรียนภาษาจีนแบบส่วนตัวที่โรงเรียนสอนภาษานานมี ตรงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์