ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๑ น.

โรงเรียนยันฮีบริบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนยันฮีบริบาล”

ภาพข่าว: ยันฮีบริบาล รับมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นระดับดีมาก ทั่วไป—๒๐ ก.ย. ๖๐

ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนยันฮีบริบาล รับมอบโล่และประกาศเกียรติบัตร ในฐานะที่โรงเรียนยันฮีบริบาลเป็นโรงเรียนนอกระบบที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก โดยได้รับเกียรติจากคุณเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย

ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ ฉลองครบรอบ 20 ปีจัดมอบทุนการศึกษารวม 3.5 แสนบาท เพื่อเด็กด้อยโอกาส สุขภาพ—๒ พ.ค. ๖๐

"ยิ้มสวย ด้วยแพทย์"ฉลองครบรอบ 20 ปี จัดมอบทุนการศึกษาโรงเรียนยันฮีบริบาลจำนวน 10 ทุน มูลค่ารวม 3.5 แสนบาท ยอดเด็กสมัครเข้าโครงการพุ่ง 140 ราย เผยยอดค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ไปทั้ง 19 ปีรวมกว่า 55 ล้านบาท หวังอนาคตกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐบาล-เอกชน

ภาพข่าว: ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 16 รับประกาศนียบัตรฯ แห่งความภาคภูมิใจ ทั่วไป—๒๔ ม.ค. ๖๐

จีราภรณ์ โพธิ์กระจ่าง ผู้บริหารโรงเรียนยันฮีบริบาล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้แก่นักเรียน จากโรงเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 16 ท่ามกลางความปลื้มปิติของญาติพี่น้องและผู้ปกครอง