โรงเรียนภาคฤดูร้อน ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนภาคฤดูร้อน” http://www.newswit.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/ ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(22 กรกฎาคม 2561) กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 09.00 น. โรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมอุษา คเนย์ หัวข้อ “ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย th-TH Sat, 07 Dec 2019 8:34:56 +0700 ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(22 กรกฎาคม 2561) http://www.newswit.com/evnt/2018-07-21/00003210720181600000000000000000/ กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 09.00 น. โรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมอุษา คเนย์ หัวข้อ ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย http://www.newswit.com/evnt/2018-07-21/00003210720181600000000000000000/ Sat, 21 Jul 2018 16:00:00 +0700 โรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมอุษาคเนย์ หัวข้อ ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย เควียร์: Silence, Subjectivity and Becoming (ในบริบทอุษาคเนย์) http://www.newswit.com/gen/2018-07-19/f4712fe37a86fd6f14df9a97d0f92f11/ เนื่องจากโรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมอุษาคเนย์ หัวข้อ ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย เควียร์: Silence, Subjectivity and Becoming (ในบริบทอุษาคเนย์) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา http://www.newswit.com/gen/2018-07-19/f4712fe37a86fd6f14df9a97d0f92f11/ Thu, 19 Jul 2018 17:34:55 +0700 เปิดอบรมโรงเรียนภาคฤดูร้อน Summer school 2015 ฟรี http://www.newswit.com/gen/2015-04-21/1e6ca6c90959bd63142e36877da3f256/ โรงเรียนภาคฤดูร้อน สตรี เพศสถานะ และเพศวิถี มธ. (Summer School 2015) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถึง 8 พ.ค. ศกนี่้ เรียนฟรี ใน 3 วิชาหลัก วิชาละ 18 ชั่วโมง : ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา การวิจัยในแนวสตรีนิยมเบื้องต้น เพศทางเลือกศึกษา (Queer Studies) http://www.newswit.com/gen/2015-04-21/1e6ca6c90959bd63142e36877da3f256/ Tue, 21 Apr 2015 16:27:02 +0700