โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์” http://www.newswit.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C/ ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป บริจาคเงินสมทบซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ นายสัญญา เบ้าพูนทอง ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินมูลค่า 60,000 บาท แก่นางกนกรักษ์ สุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี th-TH Fri, 18 Jan 2019 22:31:10 +0700 ภาพข่าว: ชมรมบริหารงานบุคคลอีสเทิร์นซีบอร์ด ร่วมสมทบทุนปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ http://www.newswit.com/gen/2017-04-24/9caebc5733f93ae07c5ec98df8bcd94e/ ชมรมบริหารงานบุคคลอิสเทิร์นซีบอร์ด นำโดยนางขวัญตา โตรุ่งเรืองยศ อดีตประธานชมรมบริหารงานบุคคลอิสเทิร์นซีบอร์ด ร่วมกับคณะกรรมการ สมาชิกชมรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรน์ซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอร์ด (ระยอง) และผู้สนับสนุนชมรม มอบเงินจำนวน http://www.newswit.com/gen/2017-04-24/9caebc5733f93ae07c5ec98df8bcd94e/ Mon, 24 Apr 2017 9:58:16 +0700