โรงเรียนบ้านควนปริง ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนบ้านควนปริง” http://www.newswit.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87/ ภาพข่าว: Woodwork PSU มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนปริง วันนี้ (27 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. อาจารย์พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังและอาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ และคณะ เป็นตัวแทน บริษัท woodwork และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบอุปกรณ์จากการจัดการแข่งขัน Woodwork & PSU Trang th-TH Fri, 20 Sep 2019 3:48:26 +0700 รองอธิการฯ ม.อ.ตรัง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง และ นายก ทน.ตรัง http://www.newswit.com/gen/2017-12-21/8e57a37231401c1305156b39eea64d4a/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เดินทางเข้ามอบกระเช้าอาหารเพื่อสุขภาพ แก่ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปริง http://www.newswit.com/gen/2017-12-21/8e57a37231401c1305156b39eea64d4a/ Thu, 21 Dec 2017 15:08:21 +0700