ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๒๐ น.

โรงเรียนคุณธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนคุณธรรม”

ภาพข่าว: เทเวศประกันภัย เดินหน้าส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๑

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร โรงเรียนวัดสุทัศน์

ภาพข่าว: บล.บัวหลวง เปิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม หุ้น—๔ ก.ค. ๖๑

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปิยะ ซอโสตถิกุล (คนกลาง) กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการโรงเรียนคุณธรรม" ร่วมกับ นางน้ำค้าง กรณีย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผอ.ร.ร.วัดสวนพลู และ นางณิชชา ขออาพัด (ที่ 3

บล.บัวหลวงจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สู่รั้วโรงเรียนประถม หุ้น—๒๒ พ.ค. ๖๑

เดินสายจัดโครงการดีๆสำหรับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับบอสใหญ่แห่งหลักทรัพย์บัวหลวง โบ้-พิเชษฐ สิทธิอำนวย ล่าสุดรับเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" สู่รั้วโรงเรียนประถม นำร่องก่อน 2 แห่งคือ ร.ร.วัดสวนพลู และ ร.ร.วัดมหาพฤฒาราม

นิทรรศการนวัตกรรม: การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน ทั่วไป—๑๙ มี.ค. ๖๑

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชม "นิทรรศการนวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน" พบการสาธิตกระบวนสอน "ห้องเรียนอัจฉริยะ" จาก 11 โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ เขตพระนคร และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ระหว่างวันที่

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เชิดชูคุณธรรมในสังคมไทย ทั่วไป—๒๖ ก.ค. ๖๐

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา โดย บุญปกรณ์ โชควัฒนา และ ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ 10 ครูคุณธรรม 10 โรงเรียนคุณธรรม รวมถึงประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเยาวชนถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ณ

SME Development Bank เดินเครื่อง องค์กรคุณธรรม หวังปี 60 ขยับเป็น ธนาคารคุณธรรม หุ้น—๒๔ ก.ค. ๖๐

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เผยว่า ธพว. เปิดตัวโครงการองค์กรคุณธรรม ร่วมกับ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติองค์กรคุณธรรมของกระทรวงการคลัง ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๖๐

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ทั่วไป—๕ พ.ค. ๖๐

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดงานประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยภายในงานมีการชี้แจ้งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ภาพข่าว: เทเวศประกันภัย นำคณะผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๙

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและคณะครู โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมและศึกษา

ป.ป.ช. ร่วมกับพันธมิตรจัดประชุมเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืน ทั่วไป—๑๔ ก.ย. ๕๙

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ร่วมกับสำนักงานโครงการกองทุน การศึกษา (สำนักเลขาธิการคณะองคมนตรี) ภายใต้การดำเนินงานโดยศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ภาพข่าว: พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในการเปิดและมอบนโยบาย" โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายเครือข่าย "ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะให้กับ ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม

ภาพข่าว: เทเวศประกันภัย สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม 11 โรงเรียนแรกในเขตพระนคร ทั่วไป—๔ พ.ย. ๕๘

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่งแรกในเขตพระนคร ในหัวข้อ "กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร"

ภาพข่าว: เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน ทั่วไป—๑๗ มิ.ย. ๕๘

นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) มอบสมุดทำความดี แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” เพื่อปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

ภาพข่าว: ศูนย์คุณธรรม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ทั่วไป—๒๓ ส.ค. ๕๖

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร (ยืนที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินสายตรวจเยี่ยม ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา

ผุดโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมจับมือ 3 โรงเรียนดันยุทธศาสตร์คุณธรรม-สร้างจิตอาสา ทั่วไป—๒๗ มิ.ย. ๕๕

น.ส. นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ในปี 2555 ศูนย์คุณธรรม จะร่วมมือกับสถานศึกษาผลักดันการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรม ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๕

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 84 โรงเรียนคุณธรรม ดร. เทียม โชควัฒนา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี รวมกันคัดสรรโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม