ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๐๖:๒๖ น.

โรงเรียนกีฬากรุงเทพ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงเรียนกีฬากรุงเทพ”

Swim Clinic by Vicha Ratanachote ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ถุงเท้า Carson ร่วมบริจาคถุงเท้านักเรียนแก่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๒๗ ส.ค. ๕๖

สำนักงานเขตคลองสาน นายวิชา รัตนโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นพรัตน์สิน จำกัด ผู้จัดงาน Swim Clinic by Vicha Ratanachote ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ถุงเท้า Carson ร่วมบริจาคถุงเท้านักเรียนแก่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน โดยมี นายวิชชพงศ์

เล็งสร้างโรงเรียนกีฬากทม.ที่สมบูรณ์แบบครบวงจร ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๒

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--กทม.

นางสาวพรพิมล คงอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อหาทางออกของปัญหาโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬาต้องมีคุณภาพทั้งด้านสถานที่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และบุคลากร การดำเนินการต้องเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ การสร้างโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างเพื่อให้มีโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่สมบูรณ์แบบเพียงแห่งเดียว

นางสาวพรพิมล คงอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 2   กล่าวด้วยว่า มติที่ประชุมของทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครชุดนี้ เล็งเห็นถึงความจำเป็นว่าทางกรุงเทพมหานครต้องมีโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเป็นของตนเองและต้องอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยขอให้ทางกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์และประสานงานกับผู้อำนวยการเขตรอบนอกช่วยกันจัดหาที่ดินอย่างน้อย 40 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และจะนำเรื่องนี้พิจารณาหาแนวทางในการประชุมครั้งต่อไป

เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทั่วไป—๑๐ พ.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--กทม. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ โดยมีนายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการก