โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์” http://www.newswit.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C/ ภาพข่าว: บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ความสนใจสอบถามและมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ th-TH Thu, 12 Dec 2019 7:58:33 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม รักลูก@HOSPITAL http://www.newswit.com/gen/2019-11-11/68e15c6f9a2d6f0d158d945f23f10973/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับนิตยสารรักลูกจัดกิจกรรม รักลูก@HOSPITAL เล่า-เล่น สร้างศักยภาพสมอง EF (Executive Functions) ให้กับลูกน้อยในครรภ์ รับฟังเสวนา Expert Talk เสริมสร้างพัฒนาการและศักยภาพลูกน้อยในครรภ์โดย พญ.จิระดา พานิชขจรกุล สูติ-นรีแพทย์ http://www.newswit.com/gen/2019-11-11/68e15c6f9a2d6f0d158d945f23f10973/ Mon, 11 Nov 2019 10:55:26 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ http://www.newswit.com/food/2019-11-04/98b7fd61d1fec8404552815329cbadf0/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์นำโดยคณะแพทย์ ผู้บริหาร พยาบาลและบุคลากร ร่วมใจเป็นจิตอาสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนในพิธีทอดกฐินประจำปี 2562 ณ สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริการตรวจวัดความดันโลหิต http://www.newswit.com/food/2019-11-04/98b7fd61d1fec8404552815329cbadf0/ Mon, 04 Nov 2019 17:20:36 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม Thainakarin Sharing is Caring ครั้งที่ 2 http://www.newswit.com/gen/2019-10-29/3a71468023340983b6f544af21db3050/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม Thainakarin Sharing is Caring ครั้งที่ 2 ด้วยความห่วงใย ด้วยใจแบ่งปัน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์โดยมอบเงิน สิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยยากไร้และติดเตียง เลี้ยงอาหารว่าง รวมถึงสร้างความสุขและรอยยิ้มด้วยเสียงเพลง http://www.newswit.com/gen/2019-10-29/3a71468023340983b6f544af21db3050/ Tue, 29 Oct 2019 8:26:36 +0700 โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม Thainakarin Insure Love CSR ครั้งที่ 4 http://www.newswit.com/gen/2019-10-22/9062165d5c27c8c002e6e001f59e8fb5/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม Thainakarin Insure Love CSR ครั้งที่ 4 ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์มอบเงิน สิ่งของบริจาค เลี้ยงอาหารว่าง รวมถึงสร้างความสุข รอยยิ้ม ด้วยเสียงเพลงให้กับผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ณ ที่พักฟื้นผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท http://www.newswit.com/gen/2019-10-22/9062165d5c27c8c002e6e001f59e8fb5/ Tue, 22 Oct 2019 13:34:33 +0700 โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม World Breast Cancer Day 2019 Save Life Save Organ รู้ไว มีโอกาสรักษาหาย ด้วยนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเต้านม http://www.newswit.com/food/2019-10-07/ecd2d3a724ae79b6830229a12d6e2ecc/ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิงไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมเนื่อง จากพบว่าสถิติการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ถือว่าเป็นสถิติอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ณ ปัจจุบัน การวินิจฉัยโดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Mammogram with Ultrasound http://www.newswit.com/food/2019-10-07/ecd2d3a724ae79b6830229a12d6e2ecc/ Mon, 07 Oct 2019 15:15:40 +0700 โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมวันมะเร็งเต้านมโลก (World Breast Cancer Day 2019) Save Life Save Organ รู้ไว มีโอกาสรักษาหาย http://www.newswit.com/food/2019-09-26/a97d14b77fc2466c66e717b2204bb051/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันมะเร็งเต้านมโลก (World Breast Cancer Day 2019) พร้อมฟังการเสวนา Save Life Save Organ รู้ไว มีโอกาสรักษาหาย พบกับนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเต้านม - การผ่าตัดเก็บเต้านมแบบสงวนเต้า - การรักษาด้วยยามุ่งเป้า - http://www.newswit.com/food/2019-09-26/a97d14b77fc2466c66e717b2204bb051/ Thu, 26 Sep 2019 10:02:41 +0700 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 3/2562 http://www.newswit.com/food/2019-09-20/1929754f3cdf9890b565ed2ea6776cb3/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในโครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย http://www.newswit.com/food/2019-09-20/1929754f3cdf9890b565ed2ea6776cb3/ Fri, 20 Sep 2019 9:11:56 +0700 โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม Thainakarin Insure Love Open House 3 http://www.newswit.com/food/2019-09-10/c7b62c6fb31f4c29089302a878d5a78f/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรม Thainakarin Insure Love Open House 3 โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนระดับผู้บริหารและตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศเข้าร่วมงานภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ส่องกล้องทางเดินอาหารชัดเจน ปลอดภัย http://www.newswit.com/food/2019-09-10/c7b62c6fb31f4c29089302a878d5a78f/ Tue, 10 Sep 2019 9:27:05 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลปรานีและปรานีเนอสเซอรี่ จัดโครงการ สร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน http://www.newswit.com/food/2019-08-27/f3ca602205f043d839d3f9968e40d403/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลปรานีและปรานีเนอสเซอรี่ จัดโครงการ สร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ด้วยการเสริมสร้างความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ http://www.newswit.com/food/2019-08-27/f3ca602205f043d839d3f9968e40d403/ Tue, 27 Aug 2019 14:56:30 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ณ ชมรมผู้สูงอายุศรัณจิต http://www.newswit.com/food/2019-08-20/da908a6755ae95f7f431cfc0b0d1d080/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ณ ชมรมผู้สูงอายุศรัณจิต โดยมีพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกาย http://www.newswit.com/food/2019-08-20/da908a6755ae95f7f431cfc0b0d1d080/ Tue, 20 Aug 2019 14:51:22 +0700 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนใจรักอนุบาล จัดโครงการสร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน http://www.newswit.com/gen/2019-08-20/be2d75baa0815175e31f812dce7da9b9/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนใจรักอนุบาล จัดโครงการสร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ด้วยการเสริมสร้างความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ http://www.newswit.com/gen/2019-08-20/be2d75baa0815175e31f812dce7da9b9/ Tue, 20 Aug 2019 8:56:22 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมหญิงยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Modern Women give attention to health) http://www.newswit.com/food/2019-08-05/28c27cc742fdff13ce8e289c3cce9b2c/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมหญิงยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Modern Women give attention to health) โดยมีนพ.พิชัย เจียรสวัสดิ์วัฒนา แพทย์หัวหน้าแผนกสูติ-นรีเวช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณมาลี บุญลีชัย รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส http://www.newswit.com/food/2019-08-05/28c27cc742fdff13ce8e289c3cce9b2c/ Mon, 05 Aug 2019 13:30:14 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมงานจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด http://www.newswit.com/food/2019-07-24/d974463a391a4991d599f3340b398270/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดย คุณมาลี บุญลีชัย รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมงานจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาของโรงพยาบาลฯ http://www.newswit.com/food/2019-07-24/d974463a391a4991d599f3340b398270/ Wed, 24 Jul 2019 17:37:49 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมออกบูธงาน mai FORUM 2019 ภายใต้ธีม 20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน http://www.newswit.com/evnt/2019-07-15/d233780613757a891cfbd58f5e047c68/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์(TNH) ร่วมออกบูธงาน mai FORUM 2019 ภายใต้ธีม 20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เมื่อเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท http://www.newswit.com/evnt/2019-07-15/d233780613757a891cfbd58f5e047c68/ Mon, 15 Jul 2019 17:21:01 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ สืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบางนานอก http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/bac53d079afbbecfc6f0c951cb0c6877/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตบางนา สืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีคุณสุวรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน http://www.newswit.com/gen/2019-07-15/bac53d079afbbecfc6f0c951cb0c6877/ Mon, 15 Jul 2019 13:55:05 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 http://www.newswit.com/gen/2019-07-05/ee0247cb9620ad51fa20097d12a0a7e5/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ถวายเทียนพรรษา ผ้าไตรจีวร หลอดไฟและผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัย โดยมี นพ. เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะแพทย์ http://www.newswit.com/gen/2019-07-05/ee0247cb9620ad51fa20097d12a0a7e5/ Fri, 05 Jul 2019 13:23:47 +0700 ภาพข่าว: โครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย http://www.newswit.com/food/2019-06-21/a7a03323f82e929100db8fbc18132208/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในโครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย http://www.newswit.com/food/2019-06-21/a7a03323f82e929100db8fbc18132208/ Fri, 21 Jun 2019 10:36:14 +0700 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปี http://www.newswit.com/food/2019-06-17/3add4731524482ed07392bb0572d5e70/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปี ภายใต้ Concept งาน GI LOVING TIME BE STRONG INSIDE OUT สร้างสมดุลระบบทางเดินอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาว โดยมีคุณมาลี บุญลีชัย รองผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และรองผู้อำนวยการบริหาร http://www.newswit.com/food/2019-06-17/3add4731524482ed07392bb0572d5e70/ Mon, 17 Jun 2019 15:28:03 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการตรวจสุขภาพในงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 17 http://www.newswit.com/food/2019-06-05/ca53fe2eee60f970bb7933cfd4cc7d1e/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ในงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 17 โดยมีดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) http://www.newswit.com/food/2019-06-05/ca53fe2eee60f970bb7933cfd4cc7d1e/ Wed, 05 Jun 2019 16:58:57 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับนิตยสารชีวจิตจัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ Happy Life by ชีวจิต Season 6 http://www.newswit.com/food/2019-06-04/a6dac583e72ba59f833fb77f0873fc9d/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับนิตยสารชีวจิตจัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ Happy Life by ชีวจิต Season 6 ภายในงานจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกายพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฟังเสวนาหัวข้อ รู้เท่าทัน http://www.newswit.com/food/2019-06-04/a6dac583e72ba59f833fb77f0873fc9d/ Tue, 04 Jun 2019 9:59:27 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ http://www.newswit.com/food/2019-05-13/6af1f72056c38f8a6e25cfef38bfde73/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกาย และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในงานคอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปี Time Machine เล่น ร้อง ท่องเวลา จัดโดยบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด http://www.newswit.com/food/2019-05-13/6af1f72056c38f8a6e25cfef38bfde73/ Mon, 13 May 2019 14:52:07 +0700 ภาพข่าว: Boost Your Health กับไทยนครินทร์ http://www.newswit.com/food/2019-04-10/da1b09060067d2c8b7e5111a4d894175/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดกิจกรรม Boost Your Health กับไทยนครินทร์ ในงาน O2 HEALTH LIFESTYLE Festival ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2562 เวลา 11:00 19:00 น. ณ โอทู (O2) ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ @ ชั้น 1 พาราไดซ์ http://www.newswit.com/food/2019-04-10/da1b09060067d2c8b7e5111a4d894175/ Wed, 10 Apr 2019 11:40:23 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ http://www.newswit.com/gen/2019-03-29/c918959de30146f9a4b6a7c4769b9ba0/ เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทราคม ผู้อำนวยการแพทย์ และนพ.วินัย วิริยกิจจา ที่ปรึกษาฝ่ายแพทย์ และคณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ http://www.newswit.com/gen/2019-03-29/c918959de30146f9a4b6a7c4769b9ba0/ Fri, 29 Mar 2019 15:06:57 +0700 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค http://www.newswit.com/evnt/2019-03-28/0b972350fa2cbcfd102fb148f2c7e2cd/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดกิจกรรม Boost Your Health กับไทยนครินทร์ ในงาน O2 HEALTH LIFESTYLE Festival วันที่ 5-10 เมษายน 2562 เวลา 11:00 19:00 น. ณ โอทู (O2) ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ @ ชั้น 1 พาราไดซ์ พาร์ค http://www.newswit.com/evnt/2019-03-28/0b972350fa2cbcfd102fb148f2c7e2cd/ Thu, 28 Mar 2019 15:08:57 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับรางวัล Excellent Check Up Awards ในงาน Allianz Ayudhya Service Awards 2018 http://www.newswit.com/evnt/2019-03-22/d92cb2ecebf40102455bb47daf450656/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับรางวัล Excellent Check Up Awards ในงาน Allianz Ayudhya Service Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (ราชดำริ) http://www.newswit.com/evnt/2019-03-22/d92cb2ecebf40102455bb47daf450656/ Fri, 22 Mar 2019 17:29:01 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 /2562 http://www.newswit.com/food/2019-03-22/aa7dda4e83457e6b5c935498cba90b8c/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในโครงการ หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยได้ปริมาณโลหิตทั้งหมด 66,400 ซีซี http://www.newswit.com/food/2019-03-22/aa7dda4e83457e6b5c935498cba90b8c/ Fri, 22 Mar 2019 10:13:47 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 http://www.newswit.com/food/2019-02-27/ce0a6c9c3eb021973fab665e0e5892d8/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง) ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ดิ http://www.newswit.com/food/2019-02-27/ce0a6c9c3eb021973fab665e0e5892d8/ Wed, 27 Feb 2019 18:15:37 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบเงินสมทบในโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ในงานอนุบาลลิมปิก ลิตเติ้ลฮีโร่ 2019 http://www.newswit.com/food/2019-02-22/b1c1b3e4cd4df318c6ab0abe7159a173/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา และโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา อนุบาลลิมปิก ลิตเติ้ลฮีโร่ 2019 ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬาของน้องๆอนุบาลมากมาย อาทิ การแข่งขันจักรยานขาไถ การเตะลูกโทษ http://www.newswit.com/food/2019-02-22/b1c1b3e4cd4df318c6ab0abe7159a173/ Fri, 22 Feb 2019 10:20:17 +0700 ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลปรานี จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน http://www.newswit.com/gen/2019-02-14/6352dea9e183b92b9bc63430851a5314/ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลปรานี จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้รู้จักวิธีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ด้วยการเสริมสร้างความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร http://www.newswit.com/gen/2019-02-14/6352dea9e183b92b9bc63430851a5314/ Thu, 14 Feb 2019 14:54:35 +0700