ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๔:๐๔ น.

โรงพยาบาลหัวเฉียว ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลหัวเฉียว”

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ทั่วไป—๑๓ พ.ย. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นเสมือน กับการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจ โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อฟังการบรรยายธรรม เรื่อง ""งานได้ผล คนเป็นสุข"" โดย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดเรียนฟรี...หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สุขภาพ—๘ พ.ย. ๖๐

ในอนาคตอันใกล้ของประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพราะประชากรมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลจากครอบครัวหรือผู้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ผิดหรือคลาดเคลื่อน

รพ.หัวเฉียว ขอเชิญชวนคุณหนูๆ เข้าประกวด Kids Star Model สุขภาพ—๒ พ.ย. ๖๐

คลินิกเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนผู้ปกครองส่งคุณหนูๆ เข้าร่วมการประกวดโครงการ "Kids Star Model @Huachiew" รวมมูลค่ารางวัลกว่า 22,000 บาท โดยจัดการประกวดแข่งคลาน สำหรับคุณหนูอายุ 7 – 12 เดือน และประกวดแฟชั่นโชว์ชุดนานาชาติหรือแฟนซีการ์ตูน

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2560 สุขภาพ—๓๑ ต.ค. ๖๐

พ.ญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 8 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมพิธี

รพ.หัวเฉียว ได้รับประกาศเกียรติคุณสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ทั่วไป—๑๘ ต.ค. ๖๐

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว ในโครงการ "สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก" (Low Emission Support Scheme : LESS) สำหรับองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระครูสิริวิหารการ ทั่วไป—๑๐ ต.ค. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียวเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นเสมือน กับการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจ โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อฟังการบรรยายธรรม เรื่อง "สติ...ก้าวแรกแห่งความสุข" โดย

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายเรื่อง เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย สุขภาพ—๙ ต.ค. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย" โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร

รพ.หัวเฉียว ขอเชิญบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สุขภาพ—๔ ต.ค. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนผู้มีจิตกุศล เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 2

รพ.หัวเฉียว จัดอบรมเบาหวานเรื่อง เรื่องของเท้า สุขภาพ—๒๘ ก.ย. ๖๐

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว มีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "เรื่องของเท้า" เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือปลายประสาทอักเสบทำให้เกิดการชาของเท้า และเส้นเลือดตีบทำให้เลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่พอ

รพ.หัวเฉียว จัดอบรมทัวร์ห้องคลอด...เตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย สุขภาพ—๒๖ ก.ย. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ได้คลายความกังวลก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด และการให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพร้อมเตรียมต้อนรับลูกน้อยในเวลาอันใกล้

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๖๐

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา บรรยายธรรม เรื่อง "การให้คือวิตามินชีวิต" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต โดยมี พระครูสาราณียคุณ (ซ้าย)

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว ให้บริการทำฟันสำหรับผู้ประกันตน..โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สุขภาพ—๑๘ ก.ย. ๖๐

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว เชิญชวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกท่านไม่จำกัดว่าโรงพยาบาลใด เข้ารับการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุดฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ภายใต้วงเงินคนละ 900 บาทต่อปี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียวเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นเสมือนกับการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจ โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อฟังการบรรยายธรรม เรื่อง "การให้คือวิตามินชีวิต" โดย

รพ.หัวเฉียว จับอบรมเรียนฟรี...หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สุขภาพ—๘ ก.ย. ๖๐

ในอนาคตของประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยอาชีพที่จะมารองรับผู้สูงอายุนั้นก็คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งอาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงจัด "โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3

รพ.หัวเฉียว เชิญชวนตรวจสุขภาพหัวใจ สุขภาพ—๕ ก.ย. ๖๐

เนื่องในวันที่ 29 กันยายน ของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก โรงพยาบาลหัวเฉียว ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและป้องกันโรคหัวใจ จึงขอมอบชุดตรวจสุขภาพหัวใจ ชุดตรวจสุขภาพทั่วไป ในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(5 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๕ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 08.30 น. โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง “เบาหวาน เบายา เบา ใจ” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 13.00 น. ไวส์ โลจิสติกส์ จัดการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(5 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๕ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 08.30 น. โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง “เบาหวาน เบายา เบา ใจ” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 13.00 น. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(5 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๔ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 08.30 น. โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง “เบาหวาน เบายา เบา ใจ” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 13.00 น. ไวส์ โลจิสติกส์ จัดการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(5 กันยายน 2560) ปฏิทินข่าว—๔ ก.ย. ๖๐

กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 08.30 น. โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง “เบาหวาน เบายา เบา ใจ” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 13.00 น. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง เบาหวาน เบายา เบาใจ สุขภาพ—๑ ก.ย. ๖๐

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว มีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "เบาหวาน เบายา เบาใจ" เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30–10.30 น. ณ

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ทั่วไป—๒๘ ส.ค. ๖๐

พระภาณุวัฒน์ จิตฺตทนฺโต (ขวา) วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก บรรยายธรรม เรื่อง "องค์กรดี วิถีพุทธ" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต โดยมี พระครูสาราณียคุณ (ซ้าย)

ภาพข่าว: มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ รพ.หัวเฉียว จัดโครงการ ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ สุขภาพ—๒๕ ส.ค. ๖๐

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ "ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนที่สนใจมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง องค์กรดี วิถีพุทธ สุขภาพ—๑๖ ส.ค. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นเสมือนกับการให้ยาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางด้านจิตใจ โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อฟังการบรรยายธรรม เรื่อง "องค์กรดี วิถีพุทธ" โดย

ร่วมสนุกกับกิจกรรม Hua Chiew We Love Mom 2017 ทั่วไป—๙ ส.ค. ๖๐

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "Hua Chiew We Love Mom 2017" ด้วยการร่วมถ่ายภาพตนเอง, ภาพคู่ หรือภาพกลุ่ม ภายในบรรยากาศงานวันแม่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 22 โรงพยาบาลหัวเฉียว สามารถส่งภาพได้ 2 ช่องทาง คือ Facebook Fanpage : Huachiew

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(8 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๗ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 08.30 น. หัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง “เท้าจ๋า เบาหวานขอโทษ” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 10.00 น. ซิก้า อินโนเวชั่น

ภาพข่าว: มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ พัฒนาช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน สุขภาพ—๘ ส.ค. ๖๐

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(8 สิงหาคม 2560) ปฏิทินข่าว—๘ ส.ค. ๖๐

กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 08.30 น. หัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง “เท้าจ๋า เบาหวานขอโทษ” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว 10.00 น. ซิก้า อินโนเวชั่น

หัวเฉียว จัดอบรมเรื่อง เท้าจ๋า เบาหวานขอโทษ สุขภาพ—๓ ส.ค. ๖๐

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว มีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง "เท้าจ๋า เบาหวานขอโทษ" เพื่อให้เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเพื่อป้องกันการถูกตัดเท้าจากโรคเบาหวาน ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม เรื่อง งานของพระพุทธเจ้า ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๐

พระมหากิตติศักดิ์ โคตรมสิสฺโส (ขวา) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "งานของพระพุทธเจ้า" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต โดยมี พระครูสาราณียคุณ (ซ้าย)