โรงพยาบาลวัฒโนสถ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลวัฒโนสถ” http://www.newswit.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96/ ภาพข่าว: รักปอดและหัวใจ...ต้องห่างไกลบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นพ.เอกชัย เสถียรพิทยากุล อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และ พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี th-TH Sat, 21 Sep 2019 14:24:42 +0700 ภาพข่าว: รักปอดและหัวใจ...ต้องห่างไกลบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก http://www.newswit.com/food/2019-05-31/90050d325df4df086e5a6b93043c8435/ นพ.เอกชัย เสถียรพิทยากุล อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และ พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี http://www.newswit.com/food/2019-05-31/90050d325df4df086e5a6b93043c8435/ Fri, 31 May 2019 17:02:28 +0700 ชุดตรวจสุขภาพปอด : SUNDAY CLINIC สูบบุหรี่บ่อย check ปอดหน่อยก็ดี วันนี้ 30 มิถุนายน 2562 http://www.newswit.com/food/2019-01-30/4be3784ce48cc484487ce4326c0678b1/ โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมรณรงค์ เพื่อตระหนักและรู้ทันโรคมะเร็งปอด ด้วย ชุดตรวจสุขภาพปอด* ตรวจเอกซเรย์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ ( Low-dose CT scan) ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ อายุ 50 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่วันละซองมานานกว่า 30 ปี หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง http://www.newswit.com/food/2019-01-30/4be3784ce48cc484487ce4326c0678b1/ Wed, 30 Jan 2019 15:09:09 +0700 มะเร็งปอด..ภัยร้ายใกล้ตัวที่ต้องระวัง http://www.newswit.com/food/2018-11-27/efce696f3a95735c0075cb1db7d045ca/ มะเร็งปอด ถือเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย จากสถิติทั่วโลกล่าสุดพบว่าทุกปีมีคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดปีละ 1.8 ล้านคน ในประเทศไทยมะเร็งปอดถือเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้ชาย และอันดับ 4 ในผู้หญิง พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง http://www.newswit.com/food/2018-11-27/efce696f3a95735c0075cb1db7d045ca/ Tue, 27 Nov 2018 9:40:36 +0700 Breast Cancer Awareness Month 2018 Sunday Clinic: High Risk Breast Cancer คลินิกกลุ่มเสี่ยงสูงมะเร็งเต้านม http://www.newswit.com/food/2018-10-22/14fdbd8895600ca2198a0a6c1dbf4d6a/ ในเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม ที่ถือได้ว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อเต้านมเจริญเติบโตผิดปกติ และร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินั้นได้ http://www.newswit.com/food/2018-10-22/14fdbd8895600ca2198a0a6c1dbf4d6a/ Mon, 22 Oct 2018 14:38:13 +0700 มะเร็งตับ...รักษาได้ http://www.newswit.com/food/2018-08-09/589dbac56aec5dd0a2dd40c07096f91c/ โรคมะเร็งตับเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยมานาน หากตรวจพบช้าจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ ดังนั้นการการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และได้รับรักษาอย่างถูกวิธี สามารถทำให้ปลอดจากโรคได้ รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร หัวหน้าศูนย์รังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลวัฒโนสถ กล่าวว่า http://www.newswit.com/food/2018-08-09/589dbac56aec5dd0a2dd40c07096f91c/ Thu, 09 Aug 2018 17:28:01 +0700 โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพและโรงพยาบาลวัฒโนสถ จัดแถลงข่าวงาน Minimal Invasive Surgery (MIS) : Total Body http://www.newswit.com/food/2018-03-22/0fce97c2bc64054a0b14c97353e6b520/ พญ. เมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส รพ.หัวใจกรุงเทพ และ รพ.วัฒโนสถ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว Minimal Invasive Surgery (MIS) : Total Body โดย รพ.กรุงเทพ ผนึกกำลังกับ http://www.newswit.com/food/2018-03-22/0fce97c2bc64054a0b14c97353e6b520/ Thu, 22 Mar 2018 18:30:07 +0700 ภาพข่าว: PlasmaBlade นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านม และการดูแลครบทุกมิติ http://www.newswit.com/food/2018-03-21/68aa570f89750508970d676b51c0cee4/ ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวัฒโนสถ ให้รายละเอียดกับสื่อมวลชน นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านม และการดูแลครบทุกมิติ โดยใช้วิธี PlasmaBlade เครื่องจี้ที่ใช้พลังงาน Radiofrequency http://www.newswit.com/food/2018-03-21/68aa570f89750508970d676b51c0cee4/ Wed, 21 Mar 2018 13:11:31 +0700 โรงพยาบาลวัฒโนสถ จัด Group Interview PEAK PlasmaBlade นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านมและการดูแลครบทุกมิติ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. http://www.newswit.com/food/2018-03-14/1abcede2ec169ec5c92803974b4f040a/ ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวัฒโนสถ จัด Group Interview PEAK PlasmaBlade นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านมและการดูแลครบทุกมิติ ด้วยเครื่องจี้ที่ใช้พลังงาน radiofrequency หรือ คลื่นความถี่วิทยุ โดยมี รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย http://www.newswit.com/food/2018-03-14/1abcede2ec169ec5c92803974b4f040a/ Wed, 14 Mar 2018 15:19:58 +0700 กว่าทศวรรษ กับ กว่าทศวรรษ กับชัยชนะสู้มะเร็ง สู่ Center of Excellence in Cancer Care สู่ Center of Excellence in Cancer Care http://www.newswit.com/food/2018-02-28/80fd668b5278e4d674b19455308f4307/ #มะเร็ง# โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกด้วยปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ อาหาร การรับประทาน ความรีบเร่ง ความเครียดสะสม หากใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจ บกพร่องในการดูแลตัวเอง โรคมะเร็งก็อาจถามหาได้ แต่หากรู้เร็วรักษาได้ทันท่วงที และสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ http://www.newswit.com/food/2018-02-28/80fd668b5278e4d674b19455308f4307/ Wed, 28 Feb 2018 15:13:03 +0700 รพ.วัฒโนสถ จัดงานแถลงข่าวงาน กว่าทศวรรษ กับชัยชนะสู้มะเร็ง สู่ Center of Excellence in Cancer Care Network http://www.newswit.com/food/2018-02-21/b5c85eeb310c62112f2e4d98b3201135/ ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.วัฒโนสถ เป็นประธานในงานแถลงข่าวงาน กว่าทศวรรษ กับชัยชนะสู้มะเร็ง สู่ Center of Excellence in Cancer Care Network โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านมวัฒโนสถและศัลยกรรมมะเร็งเต้านม ร่วม http://www.newswit.com/food/2018-02-21/b5c85eeb310c62112f2e4d98b3201135/ Wed, 21 Feb 2018 17:26:06 +0700 3 มะเร็งร้าย...คุณผู้ชายอย่าชะล่าใจ http://www.newswit.com/food/2017-11-27/1afe72cf8465f99a94dba870856b12af/ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งประมาณ 61,082 คน โดยเป็นเพศชาย 35,437 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ 3 http://www.newswit.com/food/2017-11-27/1afe72cf8465f99a94dba870856b12af/ Mon, 27 Nov 2017 14:10:29 +0700 ภาพข่าว: งานแถลงข่าว EDGE มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษาโรคมะเร็ง http://www.newswit.com/food/2017-08-28/9b83eb37f57590e9a2896e249286bcd2/ ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.วัฒโนสถ เป็นประธานในงานแถลงข่าว Precision Radiation Therapy EDGE มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษามะเร็ง เปิดตัวเครื่องฉายรังสี EDGE เทคโนโลยีทางรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งโดยมี นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย http://www.newswit.com/food/2017-08-28/9b83eb37f57590e9a2896e249286bcd2/ Mon, 28 Aug 2017 16:43:04 +0700 อยากให้คนไทยรู้จักเครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ในการรักษามะเร็ง http://www.newswit.com/food/2017-08-28/c171eef895a27fb4da302c9eb133bade/ มะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ ทั่วทุกมุมโลก ในปัจจุบันวิทยาการและนวัตกรรมด้านการรักษาโรคมะเร็งได้ก้าวหน้าอย่างมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การรักษามะเร็งสมัยใหม่ มุ่งเน้นการรักษาเซลล์มะเร็งที่เป็นเป้าหมายเฉพาะจุด http://www.newswit.com/food/2017-08-28/c171eef895a27fb4da302c9eb133bade/ Mon, 28 Aug 2017 16:24:39 +0700 โรงพยาบาลวัฒโนสถเชิญชวนตรวจมะเร็งปอดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (Package Lung Cancer Early Detection ) http://www.newswit.com/food/2017-05-18/45254ca6ad9e3be7be2995905e56a278/ โรงพยาบาลวัฒโนสถ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพ ป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปอด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ด้วยชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Package Lung Cancer Early Detection ในราคา 13,900 บาท ( ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง, ตรวจเอกซเรย์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ low http://www.newswit.com/food/2017-05-18/45254ca6ad9e3be7be2995905e56a278/ Thu, 18 May 2017 16:46:33 +0700 World cancer Month : WE CAN I CAN: Early Detection Saves Lives http://www.newswit.com/food/2017-02-23/4fb16a56d23b69b7e2136b07c9fa02dc/ มะเร็งโรคยอดฮิตที่ครองแชมป์การเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของมนุษย์ทั่วทุกมุมโลก โดยเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น อาหารการกิน การใช้ชีวิตและหน้าที่การงานที่มีความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก http://www.newswit.com/food/2017-02-23/4fb16a56d23b69b7e2136b07c9fa02dc/ Thu, 23 Feb 2017 17:21:01 +0700 ภาพข่าว: งานแถลงข่าว มะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน รู้ไว ป้องกันและรักษาได้ http://www.newswit.com/food/2017-02-21/0348e998a7c62b4a32296f661cf7b0e5/ ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นประธานในงานแถลงข่าว มะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน รู้ไว ป้องกันและรักษาได้ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในเดือนมะเร็งโลก 2560 โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์ http://www.newswit.com/food/2017-02-21/0348e998a7c62b4a32296f661cf7b0e5/ Tue, 21 Feb 2017 13:18:43 +0700 งานแถลงข่าว มะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน รู้ไว ป้องกันและรักษาได้ World Cancer Month http://www.newswit.com/food/2017-02-10/0dbf715ebeb89bad412c138e05470862/ ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นประธานในงานแถลงข่าว มะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน รู้ไว ป้องกันและรักษาได้ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในเดือนมะเร็งโลก 2560 (World Cancer Month) โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์ http://www.newswit.com/food/2017-02-10/0dbf715ebeb89bad412c138e05470862/ Fri, 10 Feb 2017 12:23:02 +0700 โรคมะเร็งปอดเสี่ยงสู่เข้าสังคมผู้สูงอายุ http://www.newswit.com/food/2017-01-17/bf371c6b3ba25abb7a221ba0e0e90f37/ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อมลูกหมาก ในบรรดาผู้ป่วยใหม่ 12.7 ล้านคน พบมะเร็งปอด 1.6 ล้านคน ส่วน ผู้เสียชีวิต 7.6 http://www.newswit.com/food/2017-01-17/bf371c6b3ba25abb7a221ba0e0e90f37/ Tue, 17 Jan 2017 9:18:01 +0700 http://www.newswit.com/ http://www.newswit.com/ Thu, 01 Jan 1970 7:00:00 +0700 อุบัติการของโรคมะเร็ง incidence and mortality of cancer http://www.newswit.com/food/2016-11-24/cb31ce8d1bfbb237205731b7a54754f2/ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกพบว่าในปี พ.ศ. 2551 มีผู้ป่วยรายใหม่ 12.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว 7.6 ล้านคน หรือ คิดเป็น 13% จากสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก http://www.newswit.com/food/2016-11-24/cb31ce8d1bfbb237205731b7a54754f2/ Thu, 24 Nov 2016 16:03:59 +0700 ภาพข่าว: พิชิตมะเร็งร้าย หายได้ด้วยกำลังใจ http://www.newswit.com/food/2016-10-25/5ae141b1ee137ecaa63e164e53891b4d/ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรพล อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาภายใต้หัวข้อ พิชิตมะเร็งร้าย หายได้ด้วยกำลังใจ ภายใต้ SOOK Activity ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.newswit.com/food/2016-10-25/5ae141b1ee137ecaa63e164e53891b4d/ Tue, 25 Oct 2016 15:57:05 +0700 รณรงค์ผู้หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ในเดือนแห่งมะเร็งเต้านมโลก ด้วยแพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม http://www.newswit.com/biz/2016-10-04/fe391ca456e4cd429e114bd253282e7d/ โรงพยาบาลวัฒโนสถ รณรงค์ห่วงใยสุขภาพผู้หญิงไทย เชิญชวนคุณและคนที่คุณรักจับมือกันมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในเดือนแห่งมะเร็งเต้านมโลก ด้วยแพคเกจตรวจคัดมะเร็งเต้านม ด้วยระบบดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์ ในโปรแกมตรวจ Single Package ราคา 4,800 บาท สำหรับ http://www.newswit.com/biz/2016-10-04/fe391ca456e4cd429e114bd253282e7d/ Tue, 04 Oct 2016 14:33:30 +0700 งานสัมมนาวาระพิเศษ มะเร็ง ...รักษาได้ ?? http://www.newswit.com/food/2016-08-23/e44659027b86c7be13e092ee597a17d4/ ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมกับคณะแพทย์ The University of Texas MD Anderson Cancer Center เป็นประธานในงานสัมมนา มะเร็ง ...รักษาได้ ?? โดยมี ศ.นายแพทย์สุรพล อิสระไกรศีล ผู้อำนวยการศูนย์โลหิตวิทยา http://www.newswit.com/food/2016-08-23/e44659027b86c7be13e092ee597a17d4/ Tue, 23 Aug 2016 10:38:42 +0700 งานสัมมนาวาระพิเศษ มะเร็ง ...รักษาได้ ?? http://www.newswit.com/food/2016-08-18/fddd0cc8aceaa231468eeb5794f2ec53/ โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมกับ คณะแพทย์จาก The University of Texas MD Anderson Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมงานสัมมนา เรื่อง มะเร็ง ...รักษาได้ ?? พร้อมพูดคุยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งในระบบโลหิต และแนะนำวิธีสังเกตุอาการ http://www.newswit.com/food/2016-08-18/fddd0cc8aceaa231468eeb5794f2ec53/ Thu, 18 Aug 2016 14:59:20 +0700 โรคมะเร็งรังไข่..ภัยร้ายในสตรีทุกวัย http://www.newswit.com/food/2016-06-14/957cc169c9c20bc63259d72eb480ec6f/ ภัยเงียบของผู้หญิงโรงพยาบาลกรุงเทพเล็งเห็นถึงปัญหาของสตรีในปัจจุบันเกี่ยวกับมะเร็งในสตรี เนื้องอกชนิดร้ายแรงเกิดขึ้นเองนั้นมีหลายปัจจัย ที่ทำให้สารทางพันธุกรรมเกิดความผิดปกติ และบางส่วนสามารถถ่ายทอดสารทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ได้ มะเร็งสามารถเจริญเติบโต http://www.newswit.com/food/2016-06-14/957cc169c9c20bc63259d72eb480ec6f/ Tue, 14 Jun 2016 10:23:11 +0700 รพ.วัฒโนสถ จับมือ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสำนักงานเขตปทุมวัน รณรงค์ผู้หญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม จัดโครงการ CSR Mammogram Road Show 2016 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร http://www.newswit.com/food/2016-04-16/99a4ca2b655d6c013a30eb6f286b1815/ มะเร็งเต้านม เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติ ของเซลล์เนื้อเยื่อเต้านม โดยร่างกายไม่สามารถจะควบคุมการเจริญเติมโตเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้ ทำให้เซลล์เหล่านั้นโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็วและสามารถกระจายออกไปยังอวัยวะอื่นๆ http://www.newswit.com/food/2016-04-16/99a4ca2b655d6c013a30eb6f286b1815/ Sat, 16 Apr 2016 15:05:40 +0700 ภาพข่าว: รพ.วัฒโนสถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร @ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน http://www.newswit.com/food/2016-04-03/2a2bca3279c10791d422fb46f6eea6f7/ ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ พร้อมด้วย สุวรรณนี ภู่สุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และ กนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัด กิจกรรม CSR Mammogram Road http://www.newswit.com/food/2016-04-03/2a2bca3279c10791d422fb46f6eea6f7/ Sun, 03 Apr 2016 20:14:03 +0700 ภาพข่าว: เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒโนสถ รณรงค์ผู้หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจรให้ผู้อาศัยในชุมชนย่านปทุมวัน http://www.newswit.com/food/2016-03-31/401af5b1fc987c128578a4b9b60ef36f/ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ธุรกิจศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป โดย นางสาวกนกรัตน์ จุฑานนท์(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ (ที่ 3 จากซ้าย) http://www.newswit.com/food/2016-03-31/401af5b1fc987c128578a4b9b60ef36f/ Thu, 31 Mar 2016 12:38:40 +0700