ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐:๒๘ น.

โรงพยาบาลวัฒโนสถ ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลวัฒโนสถ”

ภาพข่าว: รักปอดและหัวใจ...ต้องห่างไกลบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก สุขภาพ—๔ มิ.ย. ๖๒

นพ.เอกชัย เสถียรพิทยากุล อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และ พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี

ภาพข่าว: รักปอดและหัวใจ...ต้องห่างไกลบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก สุขภาพ—๓๑ พ.ค. ๖๒

นพ.เอกชัย เสถียรพิทยากุล อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และ พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี

ชุดตรวจสุขภาพปอด : SUNDAY CLINIC สูบบุหรี่บ่อย check ปอดหน่อยก็ดี วันนี้ 30 มิถุนายน สุขภาพ—๓๐ ม.ค. ๖๒

โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมรณรงค์ เพื่อตระหนักและรู้ทันโรคมะเร็งปอด ด้วย "ชุดตรวจสุขภาพปอด"* ตรวจเอกซเรย์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ ( Low-dose CT scan) ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ อายุ 50 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่วันละซองมานานกว่า 30 ปี หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง

มะเร็งปอด..ภัยร้ายใกล้ตัวที่ต้องระวัง สุขภาพ—๒๗ พ.ย. ๖๑

มะเร็งปอด ถือเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย จากสถิติทั่วโลกล่าสุดพบว่าทุกปีมีคนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดปีละ 1.8 ล้านคน ในประเทศไทยมะเร็งปอดถือเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้ชาย และอันดับ 4 ในผู้หญิง พญ.พจนา จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์อายุรกรรมโรคมะเร็ง

Breast Cancer Awareness Month 2018 Sunday Clinic: High Risk Breast Cancer สุขภาพ—๒๒ ต.ค. ๖๑

ในเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม ที่ถือได้ว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อเต้านมเจริญเติบโตผิดปกติ และร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินั้นได้

มะเร็งตับ...รักษาได้ สุขภาพ—๙ ส.ค. ๖๑

โรคมะเร็งตับเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยมานาน หากตรวจพบช้าจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ ดังนั้นการการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และได้รับรักษาอย่างถูกวิธี สามารถทำให้ปลอดจากโรคได้ รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร หัวหน้าศูนย์รังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลวัฒโนสถ กล่าวว่า

โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพและโรงพยาบาลวัฒโนสถ จัดแถลงข่าวงาน Minimal Invasive Surgery สุขภาพ—๒๒ มี.ค. ๖๑

พญ. เมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส รพ.หัวใจกรุงเทพ และ รพ.วัฒโนสถ ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว "Minimal Invasive Surgery (MIS) : Total Body" โดย รพ.กรุงเทพ ผนึกกำลังกับ

ภาพข่าว: PlasmaBlade นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านม และการดูแลครบทุกมิติ สุขภาพ—๒๑ มี.ค. ๖๑

ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวัฒโนสถ ให้รายละเอียดกับสื่อมวลชน " นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านม และการดูแลครบทุกมิติ " โดยใช้วิธี PlasmaBlade เครื่องจี้ที่ใช้พลังงาน Radiofrequency

โรงพยาบาลวัฒโนสถ จัด Group Interview PEAK PlasmaBlade นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านมและการดูแลครบทุกม สุขภาพ—๑๔ มี.ค. ๖๑

ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวัฒโนสถ จัด Group Interview PEAK PlasmaBlade "นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านมและการดูแลครบทุกมิติ" ด้วยเครื่องจี้ที่ใช้พลังงาน radiofrequency หรือ คลื่นความถี่วิทยุ โดยมี รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

กว่าทศวรรษ กับ กว่าทศวรรษ กับชัยชนะสู้มะเร็ง สู่ Center of Excellence in Cancer Care สู่ Center of สุขภาพ—๒๘ ก.พ. ๖๑

'มะเร็ง' โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกด้วยปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ อาหาร การรับประทาน ความรีบเร่ง ความเครียดสะสม หากใช้ชีวิตแบบไม่ใส่ใจ บกพร่องในการดูแลตัวเอง โรคมะเร็งก็อาจถามหาได้ แต่หากรู้เร็วรักษาได้ทันท่วงที และสามารถกลับมามีชีวิตใหม่

รพ.วัฒโนสถ จัดงานแถลงข่าวงาน กว่าทศวรรษ กับชัยชนะสู้มะเร็ง สู่ Center of Excellence in Cancer Care สุขภาพ—๒๑ ก.พ. ๖๑

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.วัฒโนสถ เป็นประธานในงานแถลงข่าวงาน "กว่าทศวรรษ กับชัยชนะสู้มะเร็ง สู่ Center of Excellence in Cancer Care Network" โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านมวัฒโนสถและศัลยกรรมมะเร็งเต้านม ร่วม

3 มะเร็งร้าย...คุณผู้ชายอย่าชะล่าใจ สุขภาพ—๒๗ พ.ย. ๖๐

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งประมาณ 61,082 คน โดยเป็นเพศชาย 35,437 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ 3

ภาพข่าว: งานแถลงข่าว EDGE มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษาโรคมะเร็ง สุขภาพ—๒๘ ส.ค. ๖๐

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.วัฒโนสถ เป็นประธานในงานแถลงข่าว " Precision Radiation Therapy EDGE มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษามะเร็ง" เปิดตัวเครื่องฉายรังสี EDGE เทคโนโลยีทางรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งโดยมี นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

อยากให้คนไทยรู้จักเครื่องฉายรังสี EDGE มิติใหม่ในการรักษามะเร็ง สุขภาพ—๒๘ ส.ค. ๖๐

มะเร็ง โรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ ทั่วทุกมุมโลก ในปัจจุบันวิทยาการและนวัตกรรมด้านการรักษาโรคมะเร็งได้ก้าวหน้าอย่างมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การรักษามะเร็งสมัยใหม่ มุ่งเน้นการรักษาเซลล์มะเร็งที่เป็นเป้าหมายเฉพาะจุด

โรงพยาบาลวัฒโนสถเชิญชวนตรวจมะเร็งปอดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (Package Lung Cancer Early Detection สุขภาพ—๑๘ พ.ค. ๖๐

โรงพยาบาลวัฒโนสถ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพ "ป้องกันภัยร้ายจากโรคมะเร็งปอด" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ด้วยชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Package Lung Cancer Early Detection ในราคา 13,900 บาท ( ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง, ตรวจเอกซเรย์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ low

World cancer Month : WE CAN I CAN: Early Detection Saves Lives สุขภาพ—๒๓ ก.พ. ๖๐

มะเร็งโรคยอดฮิตที่ครองแชมป์การเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของมนุษย์ทั่วทุกมุมโลก โดยเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น อาหารการกิน การใช้ชีวิตและหน้าที่การงานที่มีความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

ภาพข่าว: งานแถลงข่าว มะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน รู้ไว ป้องกันและรักษาได้ สุขภาพ—๒๑ ก.พ. ๖๐

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นประธานในงานแถลงข่าว "มะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน รู้ไว ป้องกันและรักษาได้" เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในเดือนมะเร็งโลก 2560 โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์

งานแถลงข่าว มะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน รู้ไว ป้องกันและรักษาได้ World Cancer สุขภาพ—๑๐ ก.พ. ๖๐

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นประธานในงานแถลงข่าว "มะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน รู้ไว ป้องกันและรักษาได้" เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในเดือนมะเร็งโลก 2560 (World Cancer Month) โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินท์

โรคมะเร็งปอดเสี่ยงสู่เข้าสังคมผู้สูงอายุ สุขภาพ—๑๗ ม.ค. ๖๐

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อมลูกหมาก ในบรรดาผู้ป่วยใหม่ 12.7 ล้านคน พบมะเร็งปอด 1.6 ล้านคน ส่วน ผู้เสียชีวิต 7.6

อุบัติการของโรคมะเร็ง incidence and mortality of cancer สุขภาพ—๒๔ พ.ย. ๕๙

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกพบว่าในปี พ.ศ. 2551 มีผู้ป่วยรายใหม่ 12.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว 7.6 ล้านคน หรือ คิดเป็น 13% จากสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก

ภาพข่าว: พิชิตมะเร็งร้าย หายได้ด้วยกำลังใจ สุขภาพ—๒๕ ต.ค. ๕๙

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรพล อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาภายใต้หัวข้อ "พิชิตมะเร็งร้าย หายได้ด้วยกำลังใจ" ภายใต้ SOOK Activity ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รณรงค์ผู้หญิงไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม ในเดือนแห่งมะเร็งเต้านมโลก ด้วยแพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สินค้า—๔ ต.ค. ๕๙

โรงพยาบาลวัฒโนสถ รณรงค์ห่วงใยสุขภาพผู้หญิงไทย เชิญชวนคุณและคนที่คุณรักจับมือกันมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในเดือนแห่งมะเร็งเต้านมโลก ด้วย"แพคเกจตรวจคัดมะเร็งเต้านม" ด้วยระบบดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์ ในโปรแกมตรวจ Single Package ราคา 4,800 บาท สำหรับ

งานสัมมนาวาระพิเศษ มะเร็ง ...รักษาได้ ?? สุขภาพ—๒๓ ส.ค. ๕๙

ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมกับคณะแพทย์ The University of Texas MD Anderson Cancer Center เป็นประธานในงานสัมมนา "มะเร็ง ...รักษาได้ ??" โดยมี ศ.นายแพทย์สุรพล อิสระไกรศีล ผู้อำนวยการศูนย์โลหิตวิทยา

งานสัมมนาวาระพิเศษ มะเร็ง ...รักษาได้ ?? สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๙

โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมกับ คณะแพทย์จาก The University of Texas MD Anderson Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมงานสัมมนา เรื่อง "มะเร็ง ...รักษาได้ ?? " พร้อมพูดคุยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งในระบบโลหิต และแนะนำวิธีสังเกตุอาการ

โรคมะเร็งรังไข่..ภัยร้ายในสตรีทุกวัย สุขภาพ—๑๔ มิ.ย. ๕๙

ภัยเงียบของผู้หญิงโรงพยาบาลกรุงเทพเล็งเห็นถึงปัญหาของสตรีในปัจจุบันเกี่ยวกับมะเร็งในสตรี เนื้องอกชนิดร้ายแรงเกิดขึ้นเองนั้นมีหลายปัจจัย ที่ทำให้สารทางพันธุกรรมเกิดความผิดปกติ และบางส่วนสามารถถ่ายทอดสารทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ได้ มะเร็งสามารถเจริญเติบโต

รพ.วัฒโนสถ จับมือ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสำนักงานเขตปทุมวัน สุขภาพ—๑๖ เม.ย. ๕๙

"มะเร็งเต้านม" เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติ ของเซลล์เนื้อเยื่อเต้านม โดยร่างกายไม่สามารถจะควบคุมการเจริญเติมโตเนื้อเยื่อที่ผิดปกติได้ ทำให้เซลล์เหล่านั้นโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็วและสามารถกระจายออกไปยังอวัยวะอื่นๆ

ภาพข่าว: รพ.วัฒโนสถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสัญจร @ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สุขภาพ—๓ เม.ย. ๕๙

ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ พร้อมด้วย สุวรรณนี ภู่สุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และ กนกรัตน์ จุฑานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัด "กิจกรรม CSR Mammogram Road

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลวัฒโนสถ รณรงค์ผู้หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม สุขภาพ—๓๑ มี.ค. ๕๙

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ธุรกิจศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป โดย นางสาวกนกรัตน์ จุฑานนท์(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ (ที่ 3 จากซ้าย)