ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๔:๐๖ น.

โรงพยาบาลรามา ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลรามา”

ภาพข่าว: เชฟโรเลตเปิดตัวโครงการ คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์ ยานยนต์—๔ ก.พ. ๕๙

เชฟโรเลต ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัวโครงการ "คุณหนูปลอดภัยในยานยนต์" (Child Occupant Safety Campaign) รณรงค์การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถโดย รศ.นพ. อดิศักดิ์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแถลงข่าว Preparing for the Ageing Society โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกับการผลิตพยาบาลเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ตามที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลชั้นนำในการผลิตพยาบาลของประเทศ ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนดำเนินนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ที่มีเป้าหมายในการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเทียบชั้นสากล โดยให้ความสำคัญในการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับความต้องการของแวดวงสาธารณสุขทั้งในบริบทของไทยและบริบทโลก

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" (Ageing Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีก 20 ปีข้างหน้านี้ ส่งผลต่อขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ในขณะที่ระยะในการเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านบุคลากรและระบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุยังค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล การยกระดับและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ถือได้ว่าเป็นความท้าทายด้านสุขภาพของประเทศ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดงานแถลงข่าว "Preparing for the Ageing Society" โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกับการผลิตพยาบาลเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ โดย ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้นำการเปลี

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีกับการผลิตพยาบาลเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ สุขภาพ—๒๘ ม.ค. ๕๙

ตามที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลชั้นนำในการผลิตพยาบาลของประเทศ ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

มินิมาราธอนการกุศลสุดยิ่งใหญ่ บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกพลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านกิจกรรม "บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2"

ภาพข่าว: บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อาทิตย์ อังกานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ และหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกพลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. โทโมยูกิ

ภาพข่าว: รพ. รามาธิบดี ร่วมกับ บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม สุขภาพ—๒๑ ม.ค. ๕๙

โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (กลาง) ผู้อำนวยการ ผนึกพลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. โทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ

บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2 กิจกรรมการกุศลจาก รพ. ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกพลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการจัดกิจกรรม "บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2" โดยนำรายได้จากกิจกรรมมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๕๙

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา (ขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559 แด่ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ (ซ้าย) ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา

บราเดอร์ ร่วมกับ รพ. รามาธิบดี ชวนคนไทยร่วมมินิมาราธอนการกุศล บราเดอร์ ทั่วไป—๑๓ ม.ค. ๕๙

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกพลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกิจกรรม "บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2" กิจกรรมดีๆ เพื่อสุขภาพและการกุศล

ภาพข่าว: มูลนิธิแอลเอสดี ทั่วไป—๑๑ ธ.ค. ๕๘

คุณบุญ พุฒิพงศ์ธนโชติ ประธานมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี และแพทย์หญิงทิพย์วิมล ทิมอรุณ หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (กลาง) ร่วมสัมมนาประจำปีผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

ภาพข่าว: รับรองระบบ ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๕๘

คุณจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มอบใบรับรองระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ให้แก่ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนเชิญเหล่าศิลปินผู้มีชื่อเสียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสานต่อโครงการ ทั่วไป—๒๐ พ.ย. ๕๘

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้สานต่อโครงการ "ทุกพื้นที่มีการให้…ไม่สิ้นสุด ครั้งที่ 2" เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และการก่อสร้าง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก

ภาพข่าว: SENA มอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ทั่วไป—๑๐ พ.ย. ๕๘

มูลนิธิร่วมทางฝัน ก่อตั้งโดยบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SENA นำทีมโดยคุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากขวา) คุณปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ กรรมการบริหาร (คนที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย คุณอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์

ภาพข่าว: มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทั่วไป—๙ พ.ย. ๕๘

เอมอร ศรีวัฒนประภา (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว: SPU : สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ปลุกผีทำดี Halloween fancy dress ทั่วไป—๒ พ.ย. ๕๘

น้องๆนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม "ปลุกผีทำดี" Halloween fancy dress เพื่อหาทุนร่วมบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้และโรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยการแต่งตัวแต่งหน้าจัดเต็มยกขบวนพาเรดแต่งแฟนซีรับวันฮาโลวีน พร้อมการแสดง

นักแสดงช่อง 3 ร่วมถ่ายทำสื่อภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาค กับ บันเทิง—๑๖ ต.ค. ๕๘

เนื่องด้วยที่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินการจัดตั้ง โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม

ภาพข่าว: ข้าวมาบุญครอง มอบเงินสมทบทุนสร้าง #สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทั่วไป—๑๒ ต.ค. ๕๘

บริษัท ปทุมไรซ มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป นำโดย นายสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโสสายขายและการตลาด

อาร์เอฟเอส เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตร ME3 มุ่งยกระดับมาตรฐานและพัฒนาทักษะบุคลากรเครื่องมือแพทย์ไทย สุขภาพ—๗ ต.ค. ๕๘

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด หรือ RFS บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งจัดตั้งและถือหุ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล (Hospital Facilities Management) ร่วมกับ สถาบันอีซีอาร์ไอ (ECRI

SENA ผนึกรพ.รามาฯ เปิดตัวโครงการ CHD Camp ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการมาตั้งกำเนิด สานต่อแนวคิด สุขภาพ—๒๑ ก.ย. ๕๘

เสนาฯจับมือโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดโครงการค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (CHD Camp) สานต่อแนวคิด "อยู่เพื่อให้" คืนกำไรสู่สังคม ผ่านการมอบเงินบริจาค "โครงการบ้านร่วมทางฝัน" กว่า 40 ล้านบาท "ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์"

ข้าวกล้องอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน ทางเลือกใหม่สำหรับคนไทย เพื่อสุขภาพเพื่อคนทุกวัย สุขภาพ—๑๔ ก.ย. ๕๘

ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจกับสุขภาพ และให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ "ข้าว" ซึ่งถือเป็นอาหารหลักในแต่ละมื้อ ดังจะเห็นได้ว่ามีข้าวหลายพันธุ์จำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร รวมถึง "ข้าวสินเหล็ก"

ภาพข่าว: ความร่วมมือทางการแพทย์ สุขภาพ—๘ ก.ย. ๕๘

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ โรงพยาบาล หัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร (ซ้าย) หัวหน้าสาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สร้างความสุข...สร้างความหวัง...สร้างโอกาส หนึ่งพันธกิจหลักของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพ—๒๘ ส.ค. ๕๘

เพราะสุขภาพที่ดีและยั่งยืน คือหนึ่งพันธกิจหลักของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้เข้าถึงการรักษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุดระดับประเทศ อย่างกรณี น้องพั้นซ์ เด็กน้อยอายุ 11 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกขาซ้ายที่ได้รับผ่าตัดแบบใหม่

จาร์เค็นผนึกทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรามาฯ และจุฬาฯ จัดตั้งกองทุน สถาปัตย์บำบัด สุขภาพ—๑๘ ส.ค. ๕๘

บริษัท จาร์เค็น จำกัด บริษัทออกแบบชั้นนำของไทย โดย นางศศิวิมล สินธวณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมภายใน และนายชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม ร่วมกับ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.นพ. ธีระ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 สิงหาคม 2558) ปฏิทินข่าว—๑๔ ส.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 13.30 น. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ คณะแพทย์ ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลง ข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “RAMA Appointment”

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 สิงหาคม 2558) ปฏิทินข่าว—๑๓ ส.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 13.30 น. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ คณะแพทย์ ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลง ข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “RAMA Appointment”

ภาพข่าว: ให้# ความรัก...พาน้องเรียนรู้ กิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ที่ คิดส์ซาเนีย ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๘

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมส่งต่อกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ได้รับโอกาสทางการรักษา จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ท่องเมืองในฝันสร้างสรรค์จินตนาการ กับกิจกรรม "ให้" ความรัก...พาน้องเรียนรู้ กับโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ร่วมตะลุยแหล่งเรียนรู้

ภาพข่าว: ทิสโก้จับมือรามาฯ จัดโครงการ ล้านดวงใจ ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หุ้น—๒๘ ก.ค. ๕๘

กลุ่มธนาคารทิสโก้ นำโดย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ นำโดย ศ. นพ. วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ทิสโก้จับมือรามาฯ จัดโครงการ ล้านดวงใจ ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมบริจาครายได้จากการขายแผนคุ้มครองโรคมะ หุ้น—๒๘ ก.ค. ๕๘

กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดโครงการ “ล้านดวงใจ ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง” ร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายแผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง“TISCO Zero Cancer Plan” (ZCP)

ภาพข่าว: การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๘

รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานเปิดการอบรมระยะสั้นเรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน" โดยเชิญ อ.นพ. ประกาศิต จิรัปปภา พว. แม้นมนา จิระจรัส พว. สุวรรณี สิริเลิศตระกูล พว.

ละครเวทีการกุศลรามาดราม่าครั้งที่ 8 เรื่อง H.O.P.E. บันเทิง—๒๒ มิ.ย. ๕๘

ในกลียุคที่ผู้คนเต็มไปด้วยการแก่งแย่งและความเกลียดชัง ณ ห้องทดลองใต้ดิน เป็นที่ตั้งขององค์กร H.O.P.E. องค์กรวิทยาศาสตร์ลับที่วิจัยการสร้างฮิวแมนไนท์ หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์