ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๙ น.

โรงพยาบาลราชบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลราชบุรี”

ภาพข่าว: TM ร่วมสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ มอบให้กับ โรงพยาบาลราชบุรี ทั่วไป—๔ ต.ค. ๖๐

สโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต และ มูลนิธิเพื่อนร่วมโลก นำโดย นางอุษา อุษณาจิตต์ นางสุนีย์ หัสสรังสี นางลาวัลย์ กันชาติ นายพิสิษฐ์ สิทธิเชาว์พันธ์ และนางสุนทรี จรรโลงบุตร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเครื่องมือแพทย์จากการจัดงานคอนเสิร์ต

40 ปีสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจผู้ต้องขังเรือนจำกลาง จ.ราชบุรี และบรรยายวิชาการโรคผิวหนังที่โรงพยาบาลราชบุรี สุขภาพ—๑๕ ต.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--คอร์แอนด์พีค

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยรวมใจเพื่อประชาชน สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จึงได้จัดโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน เพื่อออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ "40 ปีสมาคมแพทย์ผิวหนังฯออกหน่วย 4 ภาค" ประกอบด้วยภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะทำการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจและรักษาโรคผิวหนังชนิดต่าง ๆ ให้กับผู้ต้องขังชายและหญิงและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลาง จ.ราชบุรี ในวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ในช่วงเช้า

หลังจากนั้นในช่วงเวลา 13.30-16.00 น. สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านโรคผิวหนัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมฯ ใน 5 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1.รอบรู้เรื่องสิว โดย รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2.มาใช้สารกันแดด ให้ถูกต้องกันเถอะ โดย รศ.พญ. ณัฎฐา รัชตะนาวิน 3.โรคติดเชื้อผิวหนัง : เด็ก VS ผู้ใหญ่ โดย ศ.พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช และ ดร.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒฒน์ 4. ช่วยด้วยฉันเป็นลมพิษ โดย พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ และ 5.อยากสวยทำไมต้องเสี่ยง โดย ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลราชบุรี ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม โดยให้การรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สนใจที่ต้องการเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการโรคผิวหนัง สามารถส่งรายชื่อได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ภาพข่าว: ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 24 ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๘

นายแพทย์ ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ให้การต้อนรับ ณสมน เอกวรพันธ์ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมพิเศษ บมจ.โอซีซี ในโอกาสนำทีมคณะทำงาน CSR พร้อมเทคนิเชี่ยนจาก Shiseido Professional และคณาจารย์สารพัดช่างนครหลวง เดินทางไปตัดผมให้แก่ผู้ป่วย

ภาพข่าว: วางพานพุ่มสักการะ วันมหิดล ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ วันมหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี วันพุธที่ 24 กันยายน 2557

โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ ร่วมกับ จังหวัดราบุรี และ รพ. ราชบุรี พลังงาน—๒ มี.ค. ๕๒

ดร.สุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายแพทย์ธนินทร์ พันธุเตชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นายสำคัญ รัศมีบรรจงกิจ

TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ จับมือ ม.เบิร์คเลย์ สหรัฐอเมริกา วอช-เบิร์คเลย์ จัดโครงการ มอบโลกสดใส ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๕๑

TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ นำทีมโดย นายแพทย์เอกเทศ - คุณวนิดา ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ และ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ ทีมจักษุชุมชน โรงพยาบาลราชบุรี พร้อมด้วยคณะนักศึกษาจักษุวิทยาจากมหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา วอช-เบิร์คเลย์ (VOSH-Berkeley) ร่วมกั

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทั่วไป—๒ ส.ค. ๔๘

กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมกับได้จัดเตรียมลูก