ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๑:๔๕ น.

โรงพยาบาลธบุรี ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลธบุรี”

ป้องกันภัยไข้หวัดใหญ่ช่วงหน้าฝน ด้วยฉีดวัคซีน สุขภาพ—๒๑ มิ.ย. ๖๐

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมรณรงค์ป้องกันภัยจากไข้หวัดใหญ่ช่วงหน้าฝน อย่าปล่อยร่างกายให้อ่อนแอ ฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี เพื่อการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ในแต่ละปี ด้วย

โรคกระดูกพรุน สุขภาพ—๒๓ พ.ค. ๖๐

ประโยคคำพูด ดังกล่าวข้างต้นเป็นความคิดเห็นที่พบบ่อยๆจากการตรวจผู้ป่วย ซึ่งก็มีส่วนที่ถูกและผิด ก่อนที่จะตัดสิน ต้องทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนก่อน โรคกระดูกพรุน ถือเป็นภัยเงียบอีกโรคหนึ่ง คือ ไม่มีอาการในระยะแรก

การทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2560 สุขภาพ—๘ พ.ค. ๖๐

ด้วยโรงพยาบาลธนบุรีจะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติการรักษา ที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา (มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป) ดังนั้นหากท่านใด ประสงค์จะให้โรงพยาบาลจัดเก็บรักษา หรือ ขอรับประวัติการรักษาดังกล่าว กรุณาติดต่อ แผนกเวชระเบียน