ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๒๑ น.

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท”

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดงานวิ่งเพื่อป่าแผ่นดินเกิด ทั่วไป—๒๙ ส.ค. ๖๑

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญนักวิ่ง และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลครั้งที่ 24 ภายใต้ชื่อ Run For Jungle 2018 "วิ่ง ... เพื่อป่าแผ่นดินเกิด" ขึ้น ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดงานเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24 ทั่วไป—๓๑ ก.ค. ๖๑

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยคุณพูลชัย ชเนศร์ อดีตท่านประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซึ่งได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนสนับสนุน

กล้วยน้ำไท จัดงานเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24 ทั่วไป—๒๕ ก.ค. ๖๑

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยคุณพูลชัย ชเนศร์ อดีตท่านประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซึ่งได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนสนับสนุน

กล้วยน้ำไท จัดกอล์ฟ การกุศล ครั้งที่ 20 ทั่วไป—๒๐ ก.ค. ๖๑

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญนักกอล์ฟ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Golf for Jungle 2018 "กอล์ฟ...เพื่อป่าแผ่นดินเกิด" รายได้เพื่อระดมทุนซ่อมแซม ปราการ ทางน้ำเพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดงานเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24 สุขภาพ—๒๑ มิ.ย. ๖๑

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญนักวิ่ง และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลครั้งที่ 24 ภายใต้ชื่อ Run For Jungle 2018 "วิ่ง ... เพื่อป่าแผ่นดินเกิด" ขึ้น ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดงาน กอล์ฟ...เพื่อป่าแผ่นดินเกิด ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๖๑

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญนักกอล์ฟ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Golf for Jungle 2018 "กอล์ฟ...เพื่อป่าแผ่นดินเกิด" รายได้เพื่อระดมทุนซ่อมแซม ปราการ ทางน้ำเพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดงาน กอล์ฟ...เพื่อป่าแผ่นดินเกิด ทั่วไป—๗ พ.ค. ๖๑

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ขอเชิญนักกอล์ฟ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Golf for Jungle 2018 "กอล์ฟ...เพื่อป่าแผ่นดินเกิด" รายได้เพื่อระดมทุนซ่อมแซม ปราการ ทางน้ำเพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดงาน ปั่น...เพื่อป่าแผ่นดินเกิด สุขภาพ—๑๖ ก.พ. ๖๑

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ขอเชิญนักปั่น และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Jungle 2018 "ปั่น...เพื่อป่าแผ่นดินเกิด" ระยะทาง 50 Km. (หัวหิน-ปราณบุรี) รายได้เพื่อระดมทุนซ่อมแซมปราการทางน้ำเพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และ

กอล์ฟ การกุศล ครั้งที่ 19 ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๐

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ การกุศล ครั้งที่ 19 ภายใต้ชื่อ"Golf For Sea" 2017 ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือชมรมพิทักษ์ทะเลไทย คณะประมง

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน บริจาคน้ำดื่ม และเข้าร่วมงาน Bike for the ทั่วไป—๓ เม.ย. ๖๐

คณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน บริจาคน้ำดื่มจำนวน 200 ขวด สนับสนุนกิจกรรม "Bike for the sea 2017" จัดขึ้นโดยกล้วยน้ำไทมูลนิธิและโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท อีกทั้งพนักงานของโรงแรมฯ

Run for the King 2014 วิ่งหุ้มเกราะ ทั่วไป—๑๕ ก.ย. ๕๗

รพ.กล้วยน้ำไท และ กล้วยน้ำไทมูลนิธิจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง Run for the King 2014 (วิ่งหุ้มเกราะ)ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพร้อมโล่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ทั่วไป—๑๙ มิ.ย. ๕๗

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดกิจกรรมกอล์ฟ การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 16 "Kluaynamthai Golf หุ้มเกราะ" เพื่อจัดหาเสื้อเกราะให้ทหาร 3

ภาพข่าว: แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๕๗

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จัดคอร์สฝึกอบรมให้ ความรู้ในการปฐมพยาบาลและ CPR เบื้องต้น แก่พนักงานในโรงแรม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหา

ภาพข่าว: กล้วยน้ำไท จัดงานแถลงข่าวเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 19 ทั่วไป—๒๕ พ.ย. ๕๖

คุณศีขรินทร์ ชเนศร์ คุณศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริการกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท , พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ,พลตรี ศิโรตม์ แกล้วทนงค์ และคุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ได้ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว ๕ ธันวามหาราช ควอ เตอร์มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

ถือบัตรประกันกลุ่มสุขภาพบูพา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเมื่อใช้บริการที่รพ.กล้วยน้ำไท สุขภาพ—๗ ส.ค. ๕๕

“ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ในการรักษาพยาบาลอีกต่อไป พนักงานออฟฟิศ และบริษัทต่างๆ ที่ถือบัตรประกันกลุ่มสุขภาพบูพาสามารถเดินเข้าไปใช้บริการได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 และคลินิกในเครืออีก 11 แห่ง

อยู่ไฟลดหุ่น คุณแม่หลังคลอด สุขภาพ—๙ พ.ค. ๕๕

คลินิกปราณะ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จัดแพคเกจสุขภาพ “ อยู่ไฟลดหุ่น คุณแม่หลังคลอด ” 5 วัน เพียง 3,750 บาท พร้อมขัดผิวด้วยสมุนไพรและนวดน้ำมันอโรมา เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพคุณแม่หลังคลอด ดูแลโดยแพทย์แผนไทย ( พท.ว. ) สนใจสอบถามข้อมูล 0-2769-2000 ต่อ

สงกรานต์วันตรุษ เด็กดีชวนคุณย่าคุณยายเข้าครัว ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ สุขภาพ—๔ เม.ย. ๕๕

คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ชอบพาลูกๆ ไปเรียนทำอาหาร ทั้งที่ติดใจรสมือต้นตำรับของคุณย่าคุณยาย แต่ก็เกรงใจจะไปรบกวนท่าน ผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้ถ่ายทอดวิธีทำและเคล็ดลับต่างๆ ให้กับหลานๆ การทำอาหารร่วมกันในลักษณะ " ช่วยกันทำ แบ่งกันทาน ทั้งปู่ ย่า ตา

สาวออฟฟิศที่ชอบกินจุบจิบ เสี่ยงเบาหวาน!! สุขภาพ—๑๕ ต.ค. ๕๔

สาวออฟฟิศที่ชอบกินจุบจิบ เสี่ยงเบาหวาน!!โดย คุณศุภลักษณ์ ทองนุ่น นักโภชนาการ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ( แผนกผู้สูงอายุ ) ขนมเค้ก คุ้กกี้ ขนมปัง ขนมถุง มันฝรั่งทอดกรอบ ฯลฯ ที่สาวๆ

บทความ: Jogging ลดเสี่ยงความดันโลหิตสูง สุขภาพ—๑๕ ก.ย. ๕๔

หนุ่มสาวออฟฟิศที่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในเมือง ชีวิตที่ดูเหมือนง่ายและสะดวกสบาย แต่จริงๆ แล้วกลับเต็มไปด้วยความเครียดที่สะสมทั้งจากเรื่องงาน ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เกิดผลเสียต่อสุขภาพทำให้ร่างกายเสื่อมถอยเร็ว และเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ

เทคนิคการเลือกใส่รองเท้าส้นสูงในหน้าฝน สุขภาพ—๒๕ ส.ค. ๕๔

“รองเท้าส้นสูง” สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนดูสูงเพรียวและสวยสมส่วนยิ่งขึ้น เสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดี ให้ทั้งความเป็นทางการและความสวยเซ็กซี่น่ารักแล้วแต่แบบที่เลือกมาสวมใส่ แต่ความสวยและความดูดีเหล่านั้น ต้องแลกกับความเมื่อยล้า ทั้งน่อง ข้อเท้า

ฟันผุเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ สุขภาพ—๔ ส.ค. ๕๔

"ฟันผุ" …เรื่องเล็กน้อย บางคนเมื่อพบว่าฟันผุแล้วก็ยังปล่อยทิ้งไว้จนเป็นรูลึกไปถึงโพรงประสาท เมื่อรู้สึกเสียวฟันจนทนไม่ไหวแล้วจึงค่อยไปพบทันตแพทย์ เหงือกอักเสบกับภาวะหัวใจวาย จากงานวิจัยพบว่า ผู้ที่ฟันผุจนเป็นรูเข้าไปในโพรงฟัน

"ฝนตก ลื่น…ล้ม ผู้หญิงเสี่ยงกระดูกหักกว่าผู้ชาย" สุขภาพ—๙ มิ.ย. ๕๔

หลังฝนตกจะมีพื้นที่เปียก แฉะ ทำให้บริเวณที่ลื่นง่ายเกิดเพิ่มขึ้นภายในบ้าน เช่น สวน ระเบียง หน้าบ้าน ลานหลังบ้าน ฯลฯ การลื่นล้มอาจเป็นเรื่องปกติในวัยหนุ่มสาว แต่สำหรับผู้สูงวัยหญิงแล้ว เสี่ยงต่อกระดูกหัก, ร้าว ในประเทศไทยพบว่า 60

วันครอบครัว ช่วยคุณตา คุณยายอายุยืนด้วยอ้อมกอดของหลานรัก สุขภาพ—๗ เม.ย. ๕๔

ภาพหลานสาวกอดคุณตา หลานชายนั่งตักกอดคุณย่า ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นผูกพันให้กับทั้งสองฝ่าย ช่วยให้คุณตาคุณยายสุขภาพดี และอารมณ์ดี เมื่อเจ้าตัวน้อยโผเข้ากอดคุณตาคุณยาย ไม่เพียงแค่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัวเท่านั้น

เซ็กซ์อาทิตย์ละ 2 ครั้ง ช่วยหนุ่มใหญ่ลดเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ สุขภาพ—๙ ก.พ. ๕๔

ในประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจติดอันดับ 1 หรือ 2 มาตลอด ในปี 2552 พบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจมากถึง 35,050 คน เฉลี่ย 4 คน / 1 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปี 2542 – 2551 ถึง 3 เท่า ( ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ) กลุ่มโรคหัวใจมีพบได้หลากหลาย

หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท สุขภาพ—๑๒ ก.ค. ๕๓

หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โครงสร้างหลักสูตร หน่วยการสอน เนื้อหา จำนวน (ชั่วโมง) 1 หลักการปฐมพยาบาลและการประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น 3 2 บาดแผล การห้ามเลือด และการใช้ผ้าพันแผล 3 3 ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 4 การบาดเจ็บของกระดูก-ข้อ

ภาพข่าว: แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ทั่วไป—๓๐ มิ.ย. ๕๓

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเนรมิต สร้างเอี่ยม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (แกรนด์ ยู) สมทบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมกับ อุไรศรี ชเนศร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

แนะเคล็ดลับการนอนชดเชย ลดสัปหงกในออฟฟิศช่วงบอลโลก สุขภาพ—๑๖ มิ.ย. ๕๓

ฤดูกาลบอลโลกมาถึงพร้อมกับหนุ่ม ๆ ออฟฟิศที่มาทำงานพร้อมขอบตาดำคล้ำ ตัวอยู่ออฟฟิศแต่สมองยังไม่ลุกออกจากที่นอน ตกบ่ายเผลอนั่งสัปงกทั้งที่ต้องรีบทำงานนำเสนอเจ้านาย พญ. เรขา กลลดาเรืองไกร จิตแพทย์ แผนกประกันสังคม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 เปิดเผยว่า “

บีทีเอส จัดงาน “คลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติฯ” ที่สถานีวงเวียนใหญ่ ทั่วไป—๒๙ เม.ย. ๕๓

รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลธนบุรี

สามีคาสซาโนวา ภรรยาเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก สุขภาพ—๒๒ ธ.ค. ๕๒

สามีคาสซาโนวา ภรรยาเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก กับ แผนกประกันสังคม รพ.กล้วยน้ำไท 1 โดย นพ. อรรณพ ตัณฑะจินะ สูตินรีแพทย์ แผนกประกันสังคม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 นพ. อรรณพ ตัณฑะจินะ สูตินรีแพทย์ แผนกประกันสังคม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 เปิดเผยว่า โรคมะเร็งปากมดลูก

คุณแม่ป้องกันอย่างไร ไม่ให้หวัดลูกน้อยติดทุกคนในบ้าน สุขภาพ—๓๐ พ.ย. ๕๒

คุณแม่ป้องกันอย่างไร ไม่ให้หวัดลูกน้อยติดทุกคนในบ้าน โดย นพ. วิชัย เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการด้านสร้างเสริมสุขภาพ ประกันสังคม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท1 คุณแม่ป้องกันอย่างไร ไม่ให้หวัดลูกน้อยติดทุกคนในบ้าน ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ความชื้น