ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๐:๐๙ น.

โนโลยีสารสนเทศ< ข่าวประชาสัมพันธ์ “โนโลยีสารสนเทศ<”

IECย้ายเข้าสู่หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หุ้น—๑ ก.ค. ๕๙

ตามที่บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC ได้ยื่นขอปรับเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จากกลุ่มธุรกิจเดิมคือกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (

Healthcare Technology Summit 2016 รวมพลการแพทย์และสาธารณสุขไทย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ eHealth - ไอที—๓๐ มิ.ย. ๕๙

ถึงแม้ว่าโลกดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะมีการเจริญเติบโตและขยายตัวมากขึ้นจนกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสุขภาพได้ แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังพบปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอยู่

กระทรวงไอซีทีหนุน CAT เดินหน้าร่วมมือกับ China Telecom Global เสริมความแข็งแกร่งขยายโครงข่ายระหว่างป สื่อสาร—๓๐ มิ.ย. ๕๙

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งได้ร่วมคณะเดินทางพร้อมกับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือองค์กรภาครัฐและเอกชนของจีน สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ ทั่วไป—๒๙ มิ.ย. ๕๙

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และอาจารย์ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ ประธานโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย คุณอาร์ม ศิวะดิตถ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณอุราภรณ์ เอียดการ

อีจีเอ ขอเชิญชวนร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับ แอปขวัญใจมหาชน ไอที—๒๘ มิ.ย. ๕๙

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน),เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย,

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที หารือแนวทางความร่วมมือด้านไอซีทีกับเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ไอที—๒๗ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ นางแมรี โจ เอ แบร์นาโด-อารากน (Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Digital Economy กับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ไอที—๒๗ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ นายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสการเข้าเยี่ยมคารวะ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ กระทรวงวิทย์ฯ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป—๒๔ มิ.ย. ๕๙

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

SPU : ขอเชิญเข้าร่วมฟัง กูรูด้าน Start - Up กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล @SPU The Professional ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังSPU The Professional "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"Godfather of Thai Tech Startupพบกับ... คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผลจากเด็กกำแพงเพชร ก้าวไปสู่ Googleจนกลายเป็น กูรูด้าน Startupวันจันทร์ที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมเมโทร ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมอาจารย์ รวม 61 คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยายความรู้ด้านไอที จาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล

ภาพข่าว: ก.ไอซีที มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร #Government pre-CIO in digital Economy ไอที—๒๓ มิ.ย. ๕๙

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร 'Government pre - CIO in digital Economy Era'

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมหารือความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ไอที—๒๓ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ นายซีมอน โรเดด (H.E. Mr. Simon Roded) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย พร้อมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ตึกบัญชาการ 1

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ต้อนรับคณะผู้แทนการไปรษณีย์ประเทศจีน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๙

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนการไปรษณีย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านไปรษณีย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APPU Exchange Program)

ALT เคาะราคาไอพีโอ 4.70 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 24 และ 27-28 มิ.ย. หุ้น—๒๒ มิ.ย. ๕๙

บมจ.เอแอลที เทเลคอม หรือ ALT เคาะขายไอพีโอ 4.70 บาท เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 24 และ 27-28 มิ.ย. ก่อนลงสนามเทรดใน SET หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ สองกุนซือมือทอง "สมภพ กีระสุนทรพงษ์" แท็กทีม "วรชาติ ทวยเจริญ"

ภาพข่าว: SPU : คณาจารย์ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน ทั่วไป—๒๒ มิ.ย. ๕๙

อ.ปัณฑ์ชณิช เพ่งผล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มอบทุนซื้อเครื่องดนตรีไทยและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

ภาพข่าว: ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร ทั่วไป—๒๐ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC" ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วย

หัวเว่ย สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันสตาร์ทอัพ ประเทศไทย เตรียมพาผู้ชนะเยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จีน ไอที—๒๐ มิ.ย. ๕๙

หัวเว่ย ผู้จัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก สนับสนุนการแข่งขัน Thailand Startup Pitching Challenge หนึ่งในกิจกรรมหลักของงานมหกรรม "Startup Thailand 2016" มอบทริปเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอันทันสมัย ณ สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย

VINTCOM แปรสภาพเป็นมหาชน จ่อคิวรอแต่งตัวเข้า mai หวังระดมทุน ขยายโซลูชั่นทางธุรกิจทั้งใน-ต่างประเทศ หุ้น—๒๐ มิ.ย. ๕๙

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VINTCOM ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ออราเคิล และ ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบลักษณะการขายแบบโซลูชั่น

ภาพข่าว: งาน เสวนา กฎหมายดิจิทัล ความหวังสู่การปฏิรูป ไอที—๑๗ มิ.ย. ๕๙

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กสทช. จัดงาน เสวนา "กฎหมายดิจิทัล ความหวังสู่การปฏิรูป" ดร. อุตตม สาวนายน (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,

ก.ไอซีที จับมือ สมาคมโทรคมนาคมฯ และกสทช. จัดเวทีเสวนา กฎหมายดิจิทัล ความหวัง ไอที—๑๗ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง "กฎหมายดิจิทัล ความหวังสู่การปฏิรูป" จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงไอซีที

มรภ.สงขลา ผนึกทีโอที ช่วย นศ.ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ้างทำงานพาร์ทไทม์ ฝึกประสบการณ์จริง ทั่วไป—๑๕ มิ.ย. ๕๙

สำนักวิทยบริการฯ จับมือทีโอที ช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ จ้างลงพื้นที่เก็บข้อมูล สร้างประสบการณ์ทำงานจริง สุดภูมิใจมีรายได้จุนเจือครอบครัว ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จับมือ 5 หน่วยงาน ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ครบวงจร 1212 ไอที—๑๔ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC" ณ ห้องบีบี 204 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๑๔ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองปลัด ก.ไอซีที เปิดการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT ไอที—๑๔ มิ.ย. ๕๙

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร "กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม" เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จับมือภาครัฐและเอกชน ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชน สร้างความเข้มแข็ง ไอที—๑๔ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน" โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จับมือกระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงอุตฯ ขับเคลื่อนประเทศผ่านเทคโนโลยี ไอที—๑๔ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ผ่านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0" ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Networking Dinner) งาน 'ดิจิทัลไทยแลนด์

กษ. ร่วม วท. และ สรอ. MOU ยกระดับฐานข้อมูลเกษตรกรสู่ Farmer ONE ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก กระทรวงวิทย์ฯ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง หรือ Farmer ONE อย่างเต็มรูปแบบ เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เน้นระบบรายงานข้อมูลแบบ Real time

ปลัด ก.ไอซีที เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงและ CIO ภาครัฐ ไอที—๑๓ มิ.ย. ๕๙

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) ในหัวข้อ 'การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานภาครัฐ'

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ร่วมกับ SIPA จัดอบรม ครั้งที่ 2 : หลักสูตร Business Analyst: ทั่วไป—๑๓ มิ.ย. ๕๙

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing อบรมในหลักสูตร

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที นำทีมเสวนาหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ไอที—๑๓ มิ.ย. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์" ในงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ 'ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016' โดยมี คุณเจน นำชัยสิริ