ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๗:๒๖ น.

โนโลยีสารสนเทศ< ข่าวประชาสัมพันธ์ “โนโลยีสารสนเทศ<”

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายเครื่องสักการะฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2558 ทั่วไป—๕ ส.ค. ๕๘

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

ก.ไอซีที เผยผลประชุม Special TELSOM เตรียมจัดทำแผนแม่บท ICT อาเซียน 2020 สื่อสาร—๕ ส.ค. ๕๘

กรุงเทพฯ--5 ส.ค.--ครีเอทีฟ เอเจนซี่

กระทรวงไอซีที เผยผลการประชุม Special TELSOM เร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 (AIM 2015) สร้างวิสัยทัศน์การพัฒนา ICT หนุนเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตอย่างยั่งยืน

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ (Special Meeting of ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials : Special TELSOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2558ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และทำหน้าที่ประธานการประชุม ว่า ในการประชุมดังกล่าวมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 10 ประเทศ โดยสาระสำคัญของการประชุม เป็นการหารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015: AIM 2015) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยแผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินการโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จในปี 2558 การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จะ

คณะ ICT ม.มหิดลขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวัดระดับความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน ICTหลักสูตร MUICT ไอที—๔ ส.ค. ๕๘

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมพร้อมทั้งทดสอบความรู้ทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้กับนักศึกษา

ฟูจิตสึเปิดตัวสแกนเนอร์ซีรีย์ fi-7x40 นวัตกรรมใหม่ที่โดดเด่นสามารถสแกนได้หลากหลาย ไอที—๔ ส.ค. ๕๘

ฟูจิตสึ, ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดตัวสแกนเนอร์ซีรีย์ fi-7x40 สองรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ คือ fi-7140 (ระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติ) และ fi-7240 (ระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติและสแกนเอกสารแบบวางสแกน) ซึ่งมาเพื่อเติมเต็มเครื่องสแกนเนอร์ ความเร็วสูงในซีรี่ย์ fi

ก.ไอซีที ฉลองวันสื่อสารแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าพัฒนา ICT สู่เศรษฐกิจดิจิทัล ทั่วไป—๔ ส.ค. ๕๘

กระทรวงไอซีที เฉลิมฉลอง"วันสื่อสารแห่งชาติ" 4 สิงหาคม 2558 เดินหน้าพัฒนา ICT ครอบคลุมทุกมิติพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: เปิดตัว CAT data center Nonthaburi II มาตรฐาน TSI level 3 สื่อสาร—๓ ส.ค. ๕๘

ดร.พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมกับ นายชัยยุทธ สันทนานุการ รักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดตัว CAT data

ภาพข่าว: SPU : พีอาร์ข่าวไอทีโดนๆ ไม่ถูกโยนลงตะกร้า ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คุณเมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภวิสรัศมิ์ ตั้งสกุล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สวทช. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือการ์ตูน ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๘

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนังสือการ์ตูน

สวทช. จัดแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเพื่อการเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ ๖๐ พรรษา หนังสือการ์ตูน ปังปอนด์ ทั่วไป—๓ ส.ค. ๕๘

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือการ์ตูน "ปังปอนด์

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที แถลงข่าวเปิด CAT Data Center Nonthaburi II สื่อสาร—๒๙ ก.ค. ๕๘

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดอาคาร “CAT Data Center Nonthaburi II” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม

ก.ไอซีที ชู GAC ยกระดับงานบริการภาครัฐ ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๘

กระทรวงไอซีที โดย EGA เร่งยกระดับงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชู “GAC”ศูนย์กลางแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

บริษัท แพลท เนรา จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ไอที—๒๙ ก.ค. ๕๘

ผู้บริหาร และวิศวกรบริษัท แพลท เนรา จำกัด ผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ได้เดินทางทดสอบระบบรับสัญญาณภาพดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

ราชภัฏโคราช เทิดพระเกียรติ เจ้าฟ้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๙ ก.ค. ๕๘

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

ภาพข่าว: SPU : IT ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม โดย ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ ณ ทั่วไป—๒๘ ก.ค. ๕๘

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี" ให้กับนักเรียนในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ ณ ห้องประชุม

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีเปิดตัวโครงการ eGovernment Forum 2015 เตรียมแผนสร้างตลาด ICT ในไทย ไอที—๒๘ ก.ค. ๕๘

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.ธนชาติ นุ่นนนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว

ภาพข่าว: สวทน. SIPA ร่วมกับ ซอฟต์แวร์พาร์ค จัด Digital Economy Talk for Tourism ไอที—๒๘ ก.ค. ๕๘

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ

กระทรวงไอซีที จับมือสมาคมเอซีทีไอ เปิดโครงการ eGovernment Forum 2015 ไอที—๒๓ ก.ค. ๕๘

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน จับมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดโครงการ “eGvernment Forum 2015”

ก.ไอซีทีสานฝันคนพิการสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๘

กระทรวงไอซีที เดินหน้าสร้างอาชีพคนพิการ เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสร้างอาชีพด้าน ICTยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างรายได้เท่าเทียมคนปกติ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

เจาะลึกนวัตกรรมและมุ่งสู่อนาคตที่การประชุมเอเชียแชนแนลซัมมิท ของอิเมอร์สัน เนทเวอร์ค ไอที—๒๒ ก.ค. ๕๘

อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งของอิเมอร์สัน (NYSE:EMR) และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญชั้นนำของโลกได้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนแปลงในงานประชุม

ภาพข่าว: ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๘

รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย และสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย, อดีตประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ eGovernment Forum 2015 ทั่วไป—๒๑ ก.ค. ๕๘

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ให้ภาคธุรกิจเอกชน หวังเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ "eGovernment Forum 2015"

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๘

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้าร่วมพิธีเปิดสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2015 ภายใต้หัวข้อ "Building Competitive Thailand for Sustainability and Inclusiveness" โดยมี พลเอก ประยุทธ์

รองปลัด ก.ไอซีที เปิดสัมมนา Toward Digital Government: Thailand e-Government ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๘

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "Toward Digital Government: Thailand e-Government Readiness" เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที ส่งตัวแทนร่วมโครงการ ASEAN Cyberkids Camp 2015 ทั่วไป—๑๕ ก.ค. ๕๘

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) คัดเลือกผู้แทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการ "ASEAN Cyberkids Camp 2015" ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunication and

ยกระดับ สศอ. 360 องศา สู่ Smart Industrial Economic Center ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

สศอ. เตรียมยกระดับเป็นหน่วยงาน Smart Industrial Economic Center ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับชาติ เผยกำลังจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนสภาพัฒน์ฯ และนโยบาย

กสอ. ชี้ยุคทองอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย รุกเสริมทักษะออนไลน์ ดันมูลค่าตลาดโต ทั่วไป—๑๓ ก.ค. ๕๘

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย เร่งส่งเสริมขีดความสามารถและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) แก่ผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศ 762 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางขนาดเล็กประมาณ 520 ราย ขนาดกลาง 220 ราย

ราชภัฏโคราชชวนทำอาชีพเสริม เพิ่มตังค์ตุงเป๋า ทั่วไป—๑๒ ก.ค. ๕๘

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมมุมความรู้ (KC) ในหัวข้อ "อาชีพเสริม เพิ่มตังค์ตุงเป๋า" ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ณ มุมความรู้ (KC) อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2

ภาพข่าว: ที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.ไอซีที เปิดการประชุมสัมมนา Asia-Pacific Ultra-Broadband Forum ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๕๘

นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "Asia-Pacific Ultra-Broadband Forum 2015"เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระรามที่ 1

ภาพข่าว: SPU : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม จัดงาน IT DAY 2015 ครบรอบ 22 ทั่วไป—๑๐ ก.ค. ๕๘

ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม " IT DAY 2015" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ 22 ปี ขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในงานมากมาย เริ่มจากการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5

หนังสือที่คนไทยควรอ่าน หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา ๖๐ พรรษารัตนราชสุดา ไอที—๑๐ ก.ค. ๕๘

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ฝ่ายเลขาโครงการฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำหนังสือแห่งปี "๖๐ พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์"