ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๗:๒๓ น.

โนโลยีสารสนเทศ< ข่าวประชาสัมพันธ์ “โนโลยีสารสนเทศ<”

เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ไอที—๙ ก.พ. ๕๙

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นิติบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงโล่พระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 11 รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะ ICT จัดอบรมหลักสูตร ตัดต่อวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วย Adobe Premiere Pro CS6 Workshop : Creative Video Editing with Premiere Pro CS6 (12 ชั่วโมง) ไอที—๙ ก.พ. ๕๙

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ตัดต่อวิดีโออย่างสร้างสรรค์ด้วย Adobe Premiere Pro CS6 Workshop : Creative Video Editing with Premiere Pro CS6" (12 ชั่วโมง) ในวันที่

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริฯ และ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ใช้นวัตกรรมไอทีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 13 แห่งทั่วประเทศ สานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยพิษณุโลกนำคณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ ทั่วไป—๕ ก.พ. ๕๙

นางสาวมาริสา กัณฑาทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะนักศึกษาและอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจจาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล

การ์ทเนอร์ ชู ดีลอยท์ ดิจิทัล นั่งแท่นผู้นำด้านบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าและประสบการณ์ลูกค้า 4 ทั่วไป—๔ ก.พ. ๕๙

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ จำกัด (Deloitte Touche Tohmatsu Limited: DTTL) เปิดเผยว่า การ์ทเนอร์ (Gartner) บริษัทที่ปรึกษาและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นนำ ได้ยกย่องให้ ดีลอยท์ โกลบอล (Deloitte Global)

สวทช. จัดงานแถลงข่าวเครือข่ายมหาวิทยาลัย สนองพระราชดำริโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทั่วไป—๒ ก.พ. ๕๙

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักงานประสานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

SPU : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ร่วมมือ MOU บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) ทั่วไป—๓ ก.พ. ๕๙

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา ระหว่าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC กับ

ภาพข่าว: SPU : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICLIST ทั่วไป—๑ ก.พ. ๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICLIST 2016 โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรม SMART with ICT: Digital Photography with a Smart ทั่วไป—๒๘ ม.ค. ๕๙

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "SMART with ICT: Digital Photography with a Smart Phone" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

SPU : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง..! ยกแก๊งค์ คว้ารางวัล ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคน ในโอกาสคว้ารางวัลเกียรติบัตรดีเยี่ยม,ระดับดีมาก และระดับดี จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO" ซึ่ง GEO เกม อยู่ที่ Towson

ภาพข่าว: SPU : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี แสดงงานนิทรรศการ Software Expo Asia : ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมแสดงงานนิทรรศการ Software Expo Asia : Digital Integration ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเกมส์พระมหาชนกผจญภัยโพ้นทะเลจัดแสดง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเหนือ ทั่วไป—๒๗ ม.ค. ๕๙

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเหนือ เปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming Training) เพื่อสร้างโอกาสให้กับบัณฑิต "ผู้ว่างงาน" ทุกสาขาวิชา สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับสายอาชีพ

ภาพข่าว: PPS จัดโครงการประกวดแข่งขันวาดภาพ เกร็ดความรู้กับลุงพี ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๙

นายธัช ธงภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) ร่วมกับ ผศ.ดร.เลอเกียรติ์ วงศ์สารพิกูล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการมอบรางวัล

ซิป้า ดึง เกาหลีใต้ ร่วมถ่ายทอด สมาร์ท ซิตี้ หลัง อินชอน ใช้เวลาไม่นานพัฒนาเป็นเมืองไฮเทค ไอที—๒๖ ม.ค. ๕๙

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ท ซิตี้ เพื่อรองรับการส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว

ภาพข่าว: SPU : ร่วมแสดงความยินดี 2 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม สำเร็จปริญาเอก Communications and ทั่วไป—๒๖ ม.ค. ๕๙

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่คณาจารย์คุณภาพ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สุรชัย ทองแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

จบทุกปัญหาการแชทด้วย OLDSTER สังคมออนไลน์เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ไอที—๒๖ ม.ค. ๕๙

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ไอเดียเกิด พัฒนา OLDSTER แอพพลิเคชั่นแชทยุคใหม่เพื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ เน้นรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตัวอักษรใหญ่ เสริมฟังก์ชันรองรับผู้สูงอายุหากหลงทางหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียน

คณะวิศวลาดกระบัง และกระทรวงไอซีที ซิป้า เปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพ คลับ นักศึกษาแห่งแรกของไทย (KMITL ไอที—๒๕ ม.ค. ๕๙

ขณะที่วงการสตาร์ทอัพของไทยยังมีจำนวนน้อยและมักขาดแคลนวิศวกรและนวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สศก. รุกฐานข้อมูลเกษตรกร เตรียม MOU หน่วยงานภาคี สู่การพัฒนา Farmer ทั่วไป—๒๒ ม.ค. ๕๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร เปิดหัวโต๊ะประชุม ร่วมหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง เดินหน้าสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร (Farmer One)

ธนาคารกรุงเทพ เตรียมเพิ่มเทคโนโลยีรองรับการขยายตัว ขอใช้เวลาระงับช่องทางบริการทางอินเทอร์เน็ตเป็นการ หุ้น—๒๑ ม.ค. ๕๙

ธนาคารกรุงเทพ เตรียมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องในอนาคต ประกาศแจ้งข่าวสารข้อมูลถึงลูกค้าธนาคารทุกท่าน ธนาคารจะขอระงับการให้บริการในช่องทางอินเทอร์เน็ต (บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง)

ล็อกซเล่ย์ โฟกัสตลาดการศึกษาจริงจัง ผนึก ม.หอการค้า พลิกโฉมการเรียนการสอน แนวใหม่ ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๙

ล็อกซเล่ย์ ขยายฐานงานบริการด้านการศึกษาจับมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน หวังสร้างระบบการศึกษาแนวใหม่แบบยุศตวรรษ ที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

CeBIT 2016 TICKETS NOW AVAILABLE! ทั่วไป—๒๑ ม.ค. ๕๙

หอการค้าเยอรมัน-ไทย ขอเชิญ ผู้ประกอบการในวงการ IT ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ร่วมเดินทางเพื่อไปชมงาน "CeBIT 2016" ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมอันดับหนึ่งของโลกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม

อีจีเอ เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ไอที—๒๐ ม.ค. ๕๙

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญผู้สนใจ นิสิตนักศึกษา นักพัฒนาทั่วไป และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ร่วมส่งผลงานประกวดในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ

ภาพข่าว: ม.รามคำแหง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ทั่วไป—๒๐ ม.ค. ๕๙

รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น"แก่ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ และนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

ไดเมนชั่น ดาต้า เผยการคาดการณ์ด้านไอทีประจำปี 2559 ไอที—๑๙ ม.ค. ๕๙

ไดเมนชั่น ดาต้า ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก เผยการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นวาระสำคัญสูงสุดขององค์กร

ภาพข่าว: มอบนิตยสารใน โครงการให้ความรู้สู่สังคม ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั่วไป—๑๘ ม.ค. ๕๙

คุณประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด มอบนิตยสาร WHATCAR? Thai Edition ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ภาพข่าว: นายอุตตม สาวนายน รมว.ไอซีที งานประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ไอที—๑๘ ม.ค. ๕๙

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) "แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ

ไอ ซีทีจับมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คลอดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่งระดมรับฟังความคิดเห็น ไอที—๑๕ ม.ค. ๕๙

ดร.อุ ตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ปัจจุบันแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งไอซีทีร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA

ภาพข่าว: กรุงศรีปันไออุ่นเพื่อน้องในจังหวัดน่าน หุ้น—๑๓ ม.ค. ๕๙

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำโดย นางวรนุช เดชะไกศยะ (แถวที่ 3 จากล่าง, ซ้ายสุด) รองประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสากรุงศรีนำผ้าห่ม และหมวกไหมพรม มอบแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง

ภาพข่าว: อีจีเอ จัดประกวดโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ MEGA2015 หวังสร้างแอปฯ ไอที—๖ ม.ค. ๕๙

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise

ภาพข่าว: มอบรางวัล สื่อสาร—๖ ม.ค. ๕๙

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล"ICT Best Practice Awards 2015" ให้แก่สุดยอดองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน