ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๐:๐๘ น.

โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน”

สท. พม. ฝึกอบรม เตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—๙ ก.ย. ๕๗

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯเวลา ๑๐.๐๐ -๑๑.๐๐ น.สท. พม. ฝึกอบรม เตรียมความพร้อม “โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น” นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2557 ทั่วไป—๒๓ มิ.ย. ๕๗

นายศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ

พิธีเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม"โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น" รุ่นที่ ๑ ทั่วไป—๑๗ ก.ค. ๕๖

พิธีเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม"โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น"รุ่นที่ ๑ สาขาพัฒนาเยาวชนวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องวิภาวดี v.๑ ชั้น ๔ โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพมหานครเวลา ๑๑.๐๐ น. นางญาณี เลิศไกร

สท.พม.รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวนกว่า ๕๐ ทั่วไป—๒๑ พ.ค. ๕๖

นางญาณี เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

สท. พม. ฝึกอบรม เตรียมความพร้อม “โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น” รุ่นที่ ทั่วไป—๒๖ ก.ย. ๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๑.๐๐ น. สท. พม. ฝึกอบรม เตรียมความพร้อม “โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนณ ประเทศญี่ปุ่น” รุ่นที่ ๒ นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ทั่วไป—๑๑ พ.ค. ๕๕

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับสมัครเยาวชนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำเยาวชนและอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๕ ปี

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕๕ ทั่วไป—๑๔ ก.ค. ๕๓

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับสมัครเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำเยาวชนและอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๕

ภาพข่าว: บรรยายภาษาและวัฒณธรรม ญี่ปุ่น ทั่วไป—๒๒ ก.ค. ๕๒

อาจารย์ ปุ๊ และอาจารย์ เรย์ แห่งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “ ภาษาและวัฒณธรรม ญี่ปุ่น ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะข้าราชการที่ได้รับเลือกในโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ปี2552 ซึ่งเป็นความร่วมมือของ

พม.เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๕๒

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้นำเยาวชน อาสาสมัคร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ใน ๔ สาขาวิชาชีพ อายุระหว่าง ๒๐ -

รมว.พม. แนะเยาวชนยึดหลักคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้พัฒนาระบอบประชาธิปไตย ทั่วไป—๔ พ.ค. ๕๒

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเฟิรสท์ กรุงเทพฯ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนสานสัมพันธ์ ว่า การดำเนินงานที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนสานสัมพันธ์ นำร่อง ๘ เขต กทม. ทั่วไป—๓๐ เม.ย. ๕๒

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีองค์ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม